הקדשת הגוף לצרכי מחקר

נהלים לקבלה ומסירה של תרומת גופה לצורכי הוראה, מדע ומחקר לחוג לאנטומיה   ואנתרופולוגיה, הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר באוניברסיטת תל אביב

 

כל הכתוב בדף זה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

 

הקדמה:  אדם המעוניין לתרום את גופתו, לאחר פטירתו, לצורכי מדע ומחקר, הינו בגיר, בהכרה ובדעה צלולה, בעל תעודת זהות ישראלית,  מעל גיל 50,  ואזור מגוריו במרכז הארץ, יפנה באופן אישי לחוג לאנטומיה ואנתרופולוגיה, בפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר שבאוניברסיטת  תל אביב:

טל. 03-6409099 /03-6409866, או 03-6409851 פקס: 03-6408287 כתובת אי-מייל:   racheloz@tauex.tau.ac.il. אין אפשרות לתרומה ספונטנית ויש לנהוג בהתאם לנהלים ר"מ.

 

פניה שתענה בחיוב, תקבל את טפסי ציווי הגוף, לצרכי מדע ומחקר הנחוצים,  בדואר רגיל, (בשלושה העתקים) למילוי והחתמה. טפסי הצוואה של המצווה, שמבקש להקדיש  גופו לצרכי מדע ומחקר, תצוין בתאריך ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו

צוואתו ורצונו; העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה, שהמצווה הצהיר וחתם  כאמור. החוג לאנטומיה מנוע וחל איסור להתערב ו/או לעזור במילוי והחתמה של הטופס.  

העדים חייבים להיות בגירים.  בני משפחה או מכרים, יכולים לשמש אנשי קשר וגם עדים.

 

לבעלי תעודה לתרומת אברים "אדי":  משפחת התורם תבחר בין תרומת אברים או תרומה הגוף לצרכי מדע; תרומת אברים הינה להצלת חיים מידית; תרומת הגוף לצרכי מחקר והוראה  הינה להצלת חיים עתידית.

אוניברסיטת ת"א איננה מתערבת בהחלטת המשפחה בנושא לאחר הפטירה, גם כאשר בידה נמצאים טופסי הצוואה של התורם/ת.

 

 1. הקדשת הגופה קבילה רק ע"י מסמכים רשמיים של אוניברסיטת תל אביב, המאושרים ע"י החוג לאנטומיה ואנתרופולוגיה. ההעתק הראשון והמקורי נשאר בידי התורם ומשפחתו, שני העתקים הנוספים ישלחו לחוג לאנטומיה, ביה"ס לרפואה ע"ש סאקלר באונ' תל אביב.

התורם/ת מקבל/ת מכתב תודה/אישור על קבלת הטפסים במשרדנו, המשמש אישור לתרומה (לא מופק כרטיס לתורם).

 

1א. חתימה על טפסי הקדשת הגופה, כמוה כאישור מטעם התורם/מת על הסכמתו/תה כי החוג לאנטומיה רשאי לקבל ולהשתמש לצרכיו המדעיים וההוראה,  בכל מידע רפואי הקיים במרפאות, בבתי החולים ובביתו, בנושא הרקע הרפואי של התורם/ת, וזאת 

רק לאחר  הפטירה.

 

 2.  בית הספר לרפואה שומר לעצמו את הזכות לדחות את התרומה בתנאים מסוימים כתאונת דרכים, התאבדות, ניתוח שלאחר המוות, תרומת איברים ו/או סיבות אחרות השמורות לשיקולם הבלעדי של סגל החוג לאנטומיה.

 

3.   יש לוודא כי קרוב  או איש הקשר של התורם/ת (לפי החלטתו/ה וכפי שצוין בטופס ההקדשה), ידע על רצונו/ה האחרון להקדיש את גופתו/ה לצרכיי מחקר והוראה. יש לציין בטופס את שם הקרוב ומספר הטלפון שלו. רצוי להצמיד את טופס ההקדשה לתעודת הזהות או לשמור

על הטופס במקום מרכזי אחר בבית התורם/ת, וליידע את בני המשפחה או איש הקשר.

 

אין, בשום מצב או עניין   לפנות בכתב או בטלפון או בכל צורה אחרת לחוג לאנטומיה ולדווח על מצב בריאותו/ה של התורם/ת  בתקופת חייו.

 

במקרה של רצון לבטל את מסירת הגוף לצרכי מדע ומחקר:

המצווה רשאי לבטל צוואתו בנושא הקדשת הגוף לצרכי מדע ומחקר, אם על ידי ביטול במפורש באחת הצורות לעשיית צוואה, ואם על ידי השמדת הצוואה; השמיד המצווה את הצוואה, חזקה עליו שהתכוון

בכך לבטלה. העיקרון הכללי הוא כי עלינו לכבד את רצונו של התורם,  הן על רצונו לערוך צוואה והן על רצונו לבטלה.  למען הסר ספק, על המצווה, בעודו בחיים, לציין בכתב ידו כי הצוואה/הקדשת הגוף לצרכי

מדע, מבוטלת. כתב הביטול נושא תאריך, כתוב בידו של המצווה,  חתום על ידו ונשלח לאוניברסיטת תל אביב, ביה"ס לרפואה, החוג לאנטומיה.

4.  בעת פטירה:

  א.  במקרה שהפטירה הינה בימי שבוע העבודה (א'-ה'), יודיע הקרוב  של התורם/ת או איש הקשר, לחוג לאנטומיה של ביה"ס לרפואה באוניברסיטת תל אביב על פרטי המקרה ומקום  הפטירה.

 במידה ואין תשובה, יש להשאיר הודעה במשיבון או בפקס, ראה גם סעיף 4ב*

 טל. 03-6409099 /03-6409866  או 03-6409851  / 03-6409479  או בפקס: 03-6408287

 אי-מייל: racheloz@tauex.tau.ac.il.

 במידה והמשפחה/או הקרוב/או איש הקשר/או בית החולים,לא מודיעים לאוניברסיטה על הפטירה, אין לאוניברסיטת  תל אביב כל אפשרות לדעת על הפטירה וכמובן איננה יכולה לקחת אחריות על אי קבלת גופת התורם/ת, בשל חוסר ידיעה.

 ב. כאשר הפטירה בבית, או בביה"ח, ואין מענה  טלפוני מהחוג לאנטומיה כגון: אם זה במשך יום עבודה רגיל ו/או  בשעות אחר הצהריים, בלילה, בסופי שבוע או בערבי חג, ימי חג, או חופשה מרוכזת של האוניברסיטה, ידאג קרוב המשפחה/או  איש קשר או ממשפחת הנפטר/ת או האפוטרופוס, להעביר את הגופה לאחסון בקירור במקום המיועד לשימור גופות  באחד ממכוני הקירור או מכון פתולוגי הקרוב למקום הפטירה. כל זאת בהתאם לשיקולי  המשפחה ועל אחריותה.

אוניברסיטת תל אביב והחוג לאנטומיה, אינם מקיימים תורנויות טלפוניות 24/7 - לקבלת הודעות או בלקיחה והעברת הגופה:

ג. כאשר הפטירה בבית החולים, יודיע  הקרוב לאחראיים בבית החולים על הקדשת הגופה לצרכי מדע לביה"ס לרפואה של אוניברסיטת תל אביב  וישאיר את הגופה בבית החולים עד שתימסר ההודעה המתאימה לחוג לאנטומיה (ראה 4 סעיף א'+ ב').  במידה והמשפחה/או הקרוב/או איש הקשר לא מודיעים על הפטירה, אין לאוניברסיטת תל אביב אפשרות לדעת על הפטירה. במידה ואין הסכמה בתוך משפחת התורם/ת, למסירת הגופה לצרכי מדע ומחקר, אוניברסיטה ת"א, איננה צד ולא מנהלת הליכים משפטיים על אי קיום הצוואה.

התנגדות מי מהמשפחה למסירת הגופה לאוניברסיטה, איננה יכולה להיות עילה לתביעה נגד האוניברסיטה, על אי קבלת התרומה. 

    ד.   ביום העבודה הראשון שלאחר הפטירה, או לאחר סוף שבוע או/חופשה או/חג/חול המועד יודיע קרוב המשפחה לחוג לאנטומיה על הפטירה  עם כל הפרטים.

באוניברסיטת תל אביב ובחוג לאנטומיה לא קיימת תורנות של  24/7 לנושא קבלת התרומות.

לתשומת לב המשפחה: אין  דיווחי  פטירה, מטעם בתי החולים לאוניברסיטה ויש לוודא הודעה!

 

5.   עם קבלת ההודעה על הפטירה ואישור קבלת התרומה מטעם החוג לאנטומיה, ידאג  החוג לאנטומיה להעברת הגופה, ע"י אמבולנס  מטעם האוניברסיטה, בהתאם ללוח הזמנים של חברת האמבולנסים. במקרה של העברת הגופה ע"י המשפחה בעזרת אמבולנס  פרטי  או אמבולנס

מטעם מד"א, אין אפשרות לקבל החזר  כספי, במידה והמשפחה שילמה לאמבולנס עבור העברה.

 

6.   הגופה תועבר לרשות האוניברסיטה בצירוף תעודת הזהות המקורית של הנפטר/ת, "הודעת הפטירה מקורית, בשלושה העתקים, חתומה ע"י רופא/ה שקבע את סיבת המוות בבית או בבית החולים, או לחלופין, בצרוף "רישיון קבורה" רשמי שהוצא ע"י גורם מוסמך,  בהתאם   לנהלים המקובלים בארץ, בכל מקרה של מוות.

במקרה שבית החולים לא מורשה להוציא "רישיון קבורה", ידאג החוג לאנטומיה להעברת טופסי "הודעת הפטירה", תעודת הזהות המקורית וטופס ההקדשה של התורם/ת, המצוי ברשות החוג, (או כל  מסמך אחר הנדרש לצורך הוצאת רישיון הקבורה) למשרד הבריאות, לדיווח ולהוצאת "רישיון קבורה", בהתאם לנהלים המקובלים בארץ, במקרה של מוות.  בכל מקרה שבית החולים מתנגד לשחרור הגופה, ללא ניירת ו/או "רישיון קבורה", אחריות המשפחה או קרוב המשפחה/איש הקשר, להביא את הניירת המתאימה ולדאוג להוצאת "רישיון קבורה" ע"מ שבית החולים יאשר שחרור גופת התורם, כפי שביקש התורם.  אוניברסיטת תל אביב לא תקבל גופת תורם/ת, ללא הניירת הנדרשת.

7.  קרוב משפחה המעוניין לקבל "תעודת פטירה" יפנה כשבועיים לאחר הפטירה למשרד הפנים הקרוב למקום מגוריו בבקשה להוצאת "תעודת פטירה".  פרטים נוספים אפשר לקבל במוקד משרד הפנים טל. 3450*  או טל. 12223450  / 02-6294666, piba.gov.il.

החוג לאנטומיה איננו מורשה לקבל "תעודת הפטירה". איננו אחראי על הוצאת  "תעודת פטירה", ואינו מוסמך לתת ייעוץ לנושא מנהגי האבלות, שלאחר מוות ותרומת הגוף לצרכי המדע.

 

בכל שלב, החל מקבלת ההודעה על פטירת התורם,  אוניברסיטת תל אביב רשאית לדחות, לסרב ולהחזיר את גופת התורם, משיקולים השמורים אך ורק לה בשל בעיות טכניות לקבלה, להוראה ולמחקר.

 

עם סיום המחקר והלימוד על גופת התורם/ת:-

 

8.  א.  כל הקדשה של תרומה הינה  לצמיתות  או  עד  3 שנים, על מנת לאפשר שימוש והפקת המירב.

גופת התורם מועברת לקבורה בסיום המחקר בידיעת המשפחה או ללא בהתאם להחלטה של התורם והמשפחה (בהמשך פירוט) .

 

     ב.  הקדיש התורם/ת  את גופתו/ה לצמיתות, רשאי החוג לשמור את הגופה או חלקים ממנה, בהתאם לצרכים.  יחליט החוג לאנטומיה לקבור את הגופה, או חלקים ממנה, תובא הגופה או חלקים ממנה ע"י אמבולנס מטעם האוניברסיטה לקבורה לפי דיני העדה הדתית שעמה נמנה התורם/ת, ללא מסירת הודעה על כך למשפחה וזאת מתוך רצון לכבד את הרצון האחרון של התורם/ת שלא להטריד את משפחתו/ה לאחר המוות, בכל ענייני הקבורה. עם זאת, במידה ולא יהיה מידע מדויק מטעם המשפחה, בתום המחקר ועל מנת לשמור על כבוד המת ובמקביל אף להיענות לרצון המשפחה, נהוג לפנות אל המשפחה ולתאם עמה את רצונה לגבי הקבורה, וזאת בהתאמה ובשיתוף מלא, בהתאם לרצון התורם.

 

      ג.  התנגדות של קרוב משפחה (מדרגה ראשונה או איש קשר רשום, שמונה ע"י התורם/ת), לסעיף 8א' או ב' הנ"ל, צריכה לבוא במכתב רשום שישלח לחוג לאנטומיה, ביה"ס לרפואה ע"ש סאקלר, באוניברסיטת תל אביב, לפחות חודש לפני תום שנה מהפטירה ומיום מסירת הגופה לצרכי מחקר לאוניברסיטת תל אביב. החוג לאנטומיה שומר לעצמו את הזכות להיענות בחיוב או בשלילה לפניה הזאת ולהחליט  למלא את בקשת התורם/ת עצמו, כפי שבא לידי ביטוי בטופס הקדשת הגופה על שמו/ה. בקשה להעברת הגופה לקבורה לפני סיום המחקר, כמוה כמי שלא מילא את בקשת התורם/ת להקדשת הגופה לצרכי מחקר והוראה!

 

9.      עם תום המחקר על גופת התורם/ת  ובהתאם לסעיף 8א "הקדיש התורם את גופתו/ה לתקופה של עד ל-3 שנים ובהתאם לסעיף 8ג ), יודיע החוג לאנטומיה טלפונית או במכתב, לפי הפרטים שנמסרו לו בעת פטירת התורם/ת לקרובי המשפחה (נציג מדרגה ראשונה ו/או לאיש הקשר המצוין בדף התרומה), על אפשרות להעברת גופת התורם/ת לקבורה.

במידה ולא התקבלה הודעת המשפחה על מועד הקבורה הרצוי להם, תוך 30 יום מהודעת החוג, ישלח החוג הודעה נוספת בדואר רשום.  אם לא התקבלה תשובה תוך  30יום נוספים, רשאי החוג לערוך את הקבורה בהתאם לצרכיו ושיקול דעתו, ללא קבלת ההסכמה מהמשפחה,  ובהתאם לנוהלי הקבורה בארץ.

 

10.    הודיעה המשפחה בכתב או טלפונית, בתיאום ואישור מטעם החוג,  על מועד הקבורה הרצוי לה, ידאג החוג להעברת הגופה, ע"י אמבולנס מטעם האוניברסיטה, לבית העלמין, בצירוף טופס "רישיון קבורה", ביום ובזמן שנקבע עם המשפחה.

 

11.    החוג לאנטומיה ידאג לסידורי הקבורה, הכוללים אך רק את העניינים המנהליים, התיאום עם "חברה קדישא", הובלת הגופה (לא בארון), בצירוף רישיון הקבורה.

 

12.   הקבורה תיערך בבית העלמין בהתאם למקום המגורים האחרון של הנפטר/ת, בהתאם לתקנון הקבורה הנהוג בארץ והמכוסים ע"י ביטוח לאומי. ללא יכולת התערבות החוג לאנטומיה. הליכי הקבורה וכל כרוך בהם נתונים בלעדית לחברה קדישא. הקבורה מתבצעת על ידי החברה קדישא, בחלקות אותן היא מייעדת לכך, ואין לאוניברסיטה אפשרות לדעת או לבקש בנושא.

הקבורה מתבצעת ללא ארון – אלא אם המשפחה רוכשת ארון קבורה, על חשבונה  ותיאום אופן הקבורה בהתאם, עם האחראים בבית העלמין שם תתקיים הקבורה.

לאוניברסיטת  תל אביב ולחוג לאנטומיה אין שליטה ואו בקרה/פיקוח  על הליך טקס הקבורה, כולל מיקום הקבר בבית העלמין (ראה גם סעיף 14).

 

13.  במידה ומשפחת הנפטר/ת מעוניינת לקבור בבית עלמין פרטי/חילוני או להעברת הגופה לשריפה וזאת שלא ע"י חברה קדישא, שלא מכוסה בנוהלי הביטוח הלאומי -  ו/או לקבל חלקת קבר שלא כפי שיינתן

 ע"י חברה קדישא,  תדאג המשפחה לסדר את נושא השריפה ו/או ולקנות את החלקה המבוקשת על חשבונה, כולל כל ההוצאות של הקבורה שנגרמו בשל השינוי, שיחולו על המשפחה בלבד.

כל אדם /או משפחה, יכולים לקנות חלקת קבר בעודו בחיים/או לאחר המוות. ישנם מספר סוגי קבורה:

קבורת שדה בשטח פתוח; קבורת רמה (מבנה קומות) קבורת סנהדרין (בקיר), קבורת מכפלה/קבורת על, קבורת שדה שלאחר שנים אפשר לקבור מעליו קרוב משפחה.

כל הרשום למעלה איננו באחריות אוניברסיטת תל אביב ונתון להחלטה הבלעדית  של חברה קדישא וכמובן בהתאם לסיכום/תשלום של המשפחה.

כל זאת תקף גם בעת העברה לקבורה ללא משפחה ולפי חוקי "ביטוח לאומי"  או ברכישה החלקה ע"י המשפחה, ואין  לאוניברסיטת   תל אביב  גישה או יכולת להתערב בכל נושא הקבורה.

 

14. הקבורה תיערך ע"י  "גוף מוכר" - פירושו חברה קדישא ו/או כל חבר אנשים שהוסמך על ידי משרד הבריאות לעניין תקנון אלה, כמוסמך לטפל בקבורת מתים, אשר לאחר טקס הקבורה, יציינו את מקום הקבר ע"י סימון כפי שנהוג על ידם. החוג לאנטומיה של ביה"ס לרפואה באוניברסיטת תל אביב איננו אחראי למיקום הקבר ולהקמת מצבה בכל מקרה של העברת גופת תורם/ת לקבורה בכל בית עלמין קיים, גם במקרה שהקבורה נעשית ללא קרובי המשפחה! קבורת שרידי התורם נעשית אך ורק על מנת לשמור

על כבוד המת, על פי דתו ומנהגו, ובוודאי שלא על מנת שתוקם מצבה על מקום קבורתו.  הקמת המצבה עומדת בניגוד מוחלט לרצונו של התורם לצמיתות ומסכלת בכך את רצונו אך נתון להחלטת המשפחה.

 

15.  במידה  והמשפחה מבקשת להקים מצבה על הקבר התורם/ת, תדאג המשפחה על חשבונה, לשלם את התשלומים המתבקשים להקמת המצבה לחברה המקימה מצבות ו/או לחברה קדישא, כגון רישיון למצבה וכד' וכן את הזמנת המצבה והתשלום עבור המצבה עצמה.

בכל מצב או מקרה, אוניברסיטת תל אביב איננה ממנת הקמת מצבה ואין ביכולתה להתערב בנושא.

 

16.  ביה"ס לרפואה איננו אחראי על כל נזק  הנגרם לשלמות הגופה, אם בזמן קבלתה, או בעת העברת הגופה ממקום למקום, בוודאי שלא, בעת השהות וההוראה במעבדה.

 

17.  ביה"ס לרפואה איננו אחראי על איחור בעת קבלה או מסירת הגופה הנגרמים בשל תקלות טכניות של האמבולנס, או עקב בעיות של זמני קבורה בעת טקס הקבורה הנקבעים  בבית העלמין, ע"י חברה קדישא או כל גוף אחר, או לכל עניין שאינו תלוי באחריות הישירה של החוג.

 

18. ביה"ס לרפואה איננו מאפשר ביקור במעבדה, קיום טקסי זיכרון לזכר התורם/ת בזמן העברת הגופה לאוניברסיטה או באוניברסיטה. אין אפשרות לבצע הספד או כל טקס אחר שהוא לזכר הנפטר/ת, בזמן שהות הגופה ברשות האוניברסיטה. למען הסר ספק, משפחת התורם/ת איננה רשאית לבקר, לראות, לערוך טקס זיכרון, או לבדוק את הגופה של התורם/ת, לאחר שהועברה לרשות החוג לאנטומיה ביה"ס לרפואה ע"ש סאקלר באוניברסיטת תל אביב ובמשך כל זמן השהיה של הגופה ברשות האוניברסיטה.

   

19.  במקרה שפטירת תורם/ת תהיה מחוץ לגבולות הארץ, ביה"ס לרפואה לא אחראי להעברת הגופה מחו"ל, אלא רק מנמלי הארץ (אווירי או ימי), וזאת לאחר שסודרו ושולמו כל ענייני הניירת ושחרור הגופה מהמכס

ביה"ס לרפואה איננו  מקבל נפטר מחו"ל, ולא יכול לדאוג לניירת ו/או להעברה לקבורה בחו"ל ו/או לכל סידור הנובע מפטירה בחו"ל או קבורה בחו"ל.

 

20.  ביה"ס לרפואה איננו אחראי לתביעה לקבלת פרטי רכוש אישיים, שהיו על גופת הנפטר/ת בעת קבלת הגופה לידיו, אלא אם יתקבלו ויאושרו על ידי הטכנאי שקיבל את התורם/ת ונמסרה הודעה למשפחה.

 

הכשרת רופאים וחוקרים בביה"ס לרפואה בנויה, במידה רבה על הידע הנצבר מהלימוד על גופות התורמים. סגל החוג לאנטומיה בביה"ס לרפואה, התלמידים והחוקרים,  מתייחסים לתורמים ולמשפחותיהם, בחרדת קודש ומוקירים את ערך תרומתם.

החוג לאנטומיה רואה חובה מוסרית וערכית להנחיל לכל התלמידים והרופאים הנעזרים בלימודים  בתורמים היקרים,  שכן היחס לתורם חייב להיות בכל הכבוד הראוי למעשה זה.

 

החוג לאנטומיה מודה עבור שיתוף הפעולה והרצון לתרום למען קידום המדע, המחקר, הרפואה וההוראה בישראל ומאחל  אריכות ימים בבריאות איתנה.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive