הגשת מועמדות לתואר שלישי

ברוכים הבאים לתכנית הדוקטורט בתחומי הביו-רפואה בפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב. כאן חוקרים את הלא נודע

 

תכנית הדוקטורט בפקולטה לרפואה היא תכנית לימודים תובענית ביותר של 4 שנים השואפת למצוינות אקדמית. מועמדים מתאימים צריכים להיות בעלי סקרנות, מסירות, יצירתיות וחדשנות, לצד יכולת לעבוד בצוות. התכנית מציעה את האפשרות להיות חלק מקהילת חוקרים מובילה ולהגיע להישגים משמעותיים.

 

הליך הרישום לדוקטורט המפורט בהמשך הדף מיועד ל :

מועמדים במסלול הרגיל לדוק'

מועמדים הנדרשים להשלמת עבודת שוות ערך לעבודת מוסמך בפקולטה

מועמדים למסלול MD/PhD

מועמדים למסלול ישיר מתואר הראשון

מועמדים למסלול ישיר מתואר שני - נדרשים להגיש את כל מסמכי הרישום מלבד תקציר מחקר.

 

 

מועדי הרשמה לתואר שלישי בפקולטה לרפואה :

ועדת קבלה לאמצע סמס' א' תשפ"ג: 

הגשת מועמדות עד ל - 2.11.22, בשעה 14:00.
מועמדים שימצאו מתאימים למדעי הרפואה יוזמנו לראיונות קבלה בימים ד-ה, 23.11.22 ו - 24.11.22.
מועמדים שימצאו מתאימים למדעי הבריאות יוזמנו לראיונות קבלה בימים ד-ה, 23.11.22 ו - 24.11.22  (יתכנו שינויים).

ועדת קבלה לתחילת לימודים בסמסטר ב' תשפ"ג: 

הגשת מועמדות עד ל - 11.01.23, בשעה 14:00.
מועמדים שימצאו מתאימים למדעי הרפואה יוזמנו לראיונות קבלה בימים ד-ה, 8.2.23 ו - 9.2.23.
מועמדים שימצאו מתאימים למדעי הבריאות יוזמנו לראיונות קבלה בימים ד, 1.2.23  (יתכנו שינויים).


ועדת קבלה לתחילת לימודים בסמסטר קיץ תשפ"ג:

הגשת מועמדות עד ל - 27.4.23, בשעה 14:00.
מועמדים שימצאו מתאימים למדעי הרפואה יוזמנו לראיונות קבלה בימים ד-ה, 17.5.23, 18.5.23.
מועמדים שימצאו מתאימים למדעי הבריאות יוזמנו לראיונות קבלה בימים ד, 7.6.23  (יתכנו שינויים). 


ועדת קבלה לתחילת הלימודים בסמסטר א' תשפ"ד:

הגשת מועמדות עד ל - 25.7.23, בשעה 14:00.
מועמדים שימצאו מתאימים למדעי הרפואה יוזמנו לראיונות קבלה בימים ד-ה, 23.8.23, 24.8.23.
מועמדים שימצאו מתאימים למדעי הבריאות יוזמנו לראיונות קבלה בימים ד-ה, 23.8.23, 24.8.23   (יתכנו שינויים). 

   

 

                         

הנחיות לאופן ההגשה     

יש להגיש את כל המסמכים למשרדי המדרשה לתארים מתקדמים בשני אופנים:

 1. עותק אחד מודפס ( חוץ מ 2 המאמרים של המנחים, אותם יש להגיש רק בדוא"ל ). המסמכים לא יוחזרו למועמד, לכן כדאי להגיש עותקים "נאמן למקור".  יש למלא את הטפסים באופן ממוחשב בלבד ולא בכתב יד. יש להגיש את כל החומר ( כולל מצגת )  בניילון שמרדף, כאשר כל המסמכים מסודרים על פי הסדר המופיע בטבלה שבהמשך הדף. 
 2. בדוא"ל לכתובת medphd@tauex.tau.ac.il .  ( יש להגיש כל מסמך כקובץ נפרד ).

 

לתשומת לבכם:

 • הסכמת מנחה להנחייה היא תנאי להגשת מועמדות.
 • המדרשה לתארים מתקדמים תטפל במועמדותך רק כאשר יוגשו כל המסמכים הדרושים בשני האופנים הנ"ל. כמו כן, נוכל לטפל במועמדים שיגישו מועמדותם עד לדד-ליין המפורסם באתר.
 • לאחר קבלת מכתב מהמדרשה לתארים מתקדמים בפקולטה לרפואה, הממליץ על קבלה ללימודים, תדרשו למלא טופס רישום של המרכז למרשם, אגף רישום ומנהל תלמידים של האוניברסיטה. קבלה סופית כפופה לאישור המזכירות האקדמית של האוניברסיטה.          
 • אם לא ניתן להגיע ישירות למשרדי המדרשה לתארים מתקדמים: ניתן לשלוח עותק מודפס לכתובת: המדרשה לתארים מתקדמים ע"ש ד"ר מרים ושלדון ג' אדלסון, הפקולטה לרפואה, בניין סאקלר, חדר 211, אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב, תל-אביב 69978      
 • ניתן להגיש מועמדות למדרשה לתארים מתקדמים בפקולטה לרפואה עד פעמיים בלבד. 
 • לא ניתן לערער על החלטת ועדת הקבלה לדוק', אך ניתן לבקש ראיון נוסף .
 • מועמדים חסרי אישור זכאות לתואר שני  - יכולים להגיש מועמדות לדוק' רק לאחר הגשת עבודת המוסמך למזכירות החוג לשיפוט.
 • תלמידים שביצעו עבירת משמעת או עבירה אתית, מהות העבירה תהווה חלק מן ההחלטה על הקבלה ללימודים.       

 

ראיון קבלה:        

לאחר הערכה וסינון ראשוני מועמדים שעומדים בתנאי הסף יוזמנו לראיון עם וועדת הקבלה. 

משך הראיון הוא כ - 25 דקות.

הוועדה תבחן את הידע שרכשתם במהלך לימודים קודמים, את תכנית המחקר העתידית שלכם, תוך מעבר מעמיק על שאלת המחקר, מטרות המחקר והשיטות. הוועדה תבחן את יכולתכם להתמודד עם שאלות הדורשות חשיבה יצירתית והיכולת האנליטית, הבנת עקרונות בסיסיים של שיטות מחקר ונושאי עניין כפי שהוגדרו על ידכם בהצהרת כוונות.

מלבד קבלה ללימודי דוקטורט, מידת הצלחתך בראיון תשפיע על גובה המלגה שתקבל. למצטיינים הזדמנויות למלגות גבוהות במיוחד.

 לא ניתן לערער על החלטת ועדת קבלה, אך ניתן לחזור לראיון שני.

 

 

רשימת המסמכים שיש להגיש באופן מודפס ובדוא"ל :

הגשת המועמדות תטופל רק כאשר יוגשו כל המסמכים שלהלן ( כולל הגשת מצגת ).

סוג המסמך

פירוט

טופס הרשמה לתואר שלישי

 

יש לבחור אחד משני הטפסים הבאים:

טופס הרשמה למסלול הרגיל - מיועד לבעלי תואר ראשון ולבעלי תואר שני ולבעלי תואר M.D.

טופס הרשמה למסלול הישיר - מיועד לבעלי תואר ראשון או לתלמידים במהלך לימודיהם לתואר השני (עד 3 סמסטרים בתואר השני).

 

* מועמדים לתכנית MD–PHD ו- DMD-PHD  יפנו לפרופ' דן גריסרו, לקבלת אישור.

לאחר קבלת האישור יש להגיש טופס הרשמה למסלול הישיר ולצרף את האישור בעת הגשת המועמדות.

 

טופס אישור מנחה

יוגש  בצירוף שני מאמרים של המנחה בנושא המוצע ואישור מקום העבודה. יש להגיש את המאמרים רק בדוא"ל ולא באופן מודפס.

מנחה לדוקטורט הוא בדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול הרגיל.

אנשי סגל בגמלאות יכולים לשמש כמנחים בנוסף למנחה בעל מינוי מתאים בפקולטה לרפואה אשר לא פרש לגמלאות. הסטודנט יגיש טופס מנחה בגמלאות.

ככלל, שינוי בהרכב המנחים של תלמידים, יתאפשר רק עד שלב אישור הצעת המחקר.

תעודות השכלה לתואר הראשון

התעודות הדרושות הן:

1. תעודת התואר בוגר אוניברסיטה או אישור זכאות לתואר ראשון.

2. גיליון ציונים הכולל ציון גמר.


לתשומת לבכם:

* מסמכים אלה חייבים להיות מקוריים, עם חתימה מקורית של מוסד הלימודים. ניתן להגיש "העתק נאמן למקור" שיאושר על ידי המזכירות האקדמית. משרדי המזכירות האקדמית נמצאים בבניין הסנט, בחדר 215.

* במסלול הישיר: תלמידים שמסיימים את לימודי התואר הראשון השנה, רשאים להגיש מועמדות לראיונות הקבלה שיתקיימו בסוף סמסטר ב', ללא אישור זכאות לתואר, אך קבלתם תהיה מותנית בסיום התואר בהתאם לדרישות המסלול.

* מועמדים לתכנית MD-PHD ו- DMD-PHD: 

תלמידים שלמדו לימודים קדם-קליניים במוסד לימודים שאינו אוניברסיטת תל-אביב יצטרכו להירשם ולהתקבל ללימודי MD באוניברסיטת תל-אביב: רישום ומידע למועמדים ל- MD >>

מועמדים שלמדו באוניברסיטה אחרת, יצרפו אישור הזכאות לתואר וגם אישור מהמוסד בו הם לומדים לפיו הם רשאים להמשיך שם בלימודיהם (בתחום בו למדו) בשנה העוקבת.

תעודות השכלה לתואר השני

התעודות הדרושות הן:  

 

1. תעודת התואר מוסמך אוניברסיטה (או  M.D - ד"ר לרפואה, או D.M.D - ד"ר לרפואת שיניים, או D.V.M - ד"ר לוטרינריה) או אישור זכאות לתואר שני.

 

2. גיליון ציונים הכולל ציון גמר וציון עבודת התזה.  תלמידי מוסמך אשר עדיין לא הגישו את עבודת התזה לשיפוט, לא יוכלו להירשם ללימודי דוק'.

 

לתשומת לבכם:

* מסמכים אלה חייבים להיות מקוריים, עם חתימה מקורית של מוסד הלימודים. ניתן להגיש "העתק נאמן למקור" שיאושר על ידי המזכירות האקדמית. משרדי המזכירות האקדמית נמצאים בבניין הסנט, בחדר 215. מועמדים שלמדו תואר שני באוני' ת"א יכולים להגיש העתק בלבד של מסמכי תואר שני וגם של תואר ראשון, ללא כל צורך באישור של המזכירות האקדמית.

קורות חיים ( כולל רשימת פרסומים )

 

טופס ניגוד עניינים יש להגיש רק את דף מס' 7 בחתימת התלמיד ואת דף מס' 8 בחתימת  המנחה, מהקובץ המצורף. 
הצהרת כוונות המחקר

על הצהרת כוונות מחקר להיות מנוסחת באופן תמציתי ואורכה לא יעלה על עמוד אחד.

יש להגיש את ההצהרה מודפסת בפונט David  גודל 12, בעברית או באנגלית. את המחקר המוצע בהצהרה זו תידרש/י להציג במהלך ראיון הקבלה.

ההצהרה תתייחס ל:

1. תחום המחקר בו הנך מעוניין/ת לעסוק.

2. פירוט קצר של פרויקט המחקר בתחום העניין שבכוונתך להציג בראיון (רקע תחום המחקר, שאלת המחקר, מטרות המחקר, השיטות בהן תשתמש בכל מטרה, תוצאות אפשריות, ציין/י גישה מחקרית נוספת שתקדם את המחקר).

3. משפט או שניים על מחקר מדעי שביצעת בעבר (תואר שני, פרויקט וכו').

4. הרקע שלך, מטרות הקריירה והאופן שבו התכנית לתואר שלישי תקדם אותך בהשגת מטרותיך האקדמיות.

מצגת (עד 10 שקופיות)

הנחיות עבור מועמדים למסלול הרגיל / מסלול ישיר: 

בראיון הקבלה לאחר הצגת המצגת על ידי המועמד/ת, יתנהל דיון ויועלו שאלות על ידי חברי הוועדה.

אי לזאת, עליך להכין מצגת המבוססת על הצהרת כוונות המחקר שכתבת.

אורך הצגת המצגת יהיה עד 7 דקות בדיוק!

חשוב להדגיש ! מועמדים למסלול הישיר מהתואר השני יוכלו להציג את תכנית מחקרם, במשך 10 דקות בלבד.

אורך המצגת יהיה עד 10 שקופיות, כולל:

 1. כשיקופית אחת המתארת בקצרה ובמדויק את עבודת התזה / פרויקט מחקר שביצעתם בעבר.
 2. כשיקופית או שתיים רקע המחקר העתידי
 3. שאלת המחקר העתידי
 4. כשיקופית אחת לכל מטרה במחקר, כ - 3 מטרות מחקר, בהן פירוט קצר ומדויק על תכנית המחקר, השיטה, ותוצאות ראשוניות או תוצאות צפויות.
 5. סיכום תכנית המחקר

 

במהלך הדיון המועמדים ישאלו שאלות כגון: שאלות כלליות בתחום המחקר שלו, שאלות על אופן תכנון המחקר, מה יקרה אם מהלך המחקר לא יצלח, שיטות חלופיות בהן ניתן להשתמש באם השיטה המוצעת לא תצלח, מהן התוצאות האפשריות ומה משמעותן, האם הכשרתך הקודמת בתחום עזרה לך בתכנון פרויקט זה וכיצד.

תקציר עבודת מוסמך / פרויקט מחקר

מועמדים בעלי תואר השני יגישו את תקציר התזה.

מועמדים בעלי תואר ראשון יגישו תקציר של עבודת הפרויקט או תקציר של העבודה הסמינריונית.

טופס אישור בטיחות במעבדה יש להגיש טופס זה כשהמחקר אמור להתבצע במעבדה.
טופס הנחיות למועמדים לתואר שלישי יש להגיש טופס חתום.
לימודי דוקטורט בשילוב עם עבודה

הן התלמיד/ה והן המנחה/ים צריכים להתחייב להקדיש לפחות 20 שעות שבועיות למחקר.

במחקר ניסויי לרוב נדרשות יותר מ - 20 שעות שבועיות.

 

 • התלמיד/ה אינו/ה רשאי/ת לבצע עבודת דוקטורט במקום העסקתו ואינורשאילהשתמש בנתונים שיוצרו במקום העסקתו/ה לעבודת הדוקטורט. במקרה של העסקה במקום המחקר, על התלמיד/ה להגיש אישור סיום העסקה.
 • במקרה שתלמיד/ה מעוניין/ת לשלב עבודה (שאינה במקום ביצוע המחקר) ולימודי תואר שלישי, על התלמיד/ה להגיש טופס  נוהל העסקה. הועדה היחידתית תוודא שאין חפיפה בין הלימודים/המחקר לבין העבודה ולאחר מכן התיק יועבר לבדיקה במדור תלמידי מחקר.  
2 מכתבי המלצה

הממליצים ישלחו את המכתבים ישירות (לחצו כאן) >>
 

הממליצים הדרושים: חוקרים הממליצים על הכישורים של המועמד לעסוק במחקר בלימודים מתקדמים. עדיפות למנחה בתואר השני.

צילום דרכון

תלמידים מחו"ל בלבד.

 

 

הנחיות לתלמידים מחו"ל:

 1. יש להגיש צילום של הדרכון
 2. גליונות ציונים מקוריים ואישור זכאות לתואר/תעודת השכלה יש לשלוח לשקילה באגף הרישום במנהל תלמידים של אוניברסיטת תל אביב

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>