ועדת קבלה לתואר שלישי

 

הליך הגשת מועמדות - הרשמה לקראת שנה"ל תשע"ט/תש"פ

 

     

                                                     
לסמסטר קיץ תשע"ט:

ראיונות יתקיימו בתאריכים 22-23.5.19  - ההרשמה נסגרה!

 

 

לסמסטר א' תש"פ:

ניתן להגיש את טפסי המועמדות, כולל המצגת, עד ה- 1.8.19.

הראיונות יתקיימו בתאריכים 4-5.9.2019. 

 

 

מועמדים למסלול דוקטורט ישיר לבעלי תואר ראשון

סטודנטים המעוניינים להגיש מועמדות למסלול לדוקטורט ישיר יצרפו לרישום את המסמכים על פי הנדרש בכתובת :https://med.tau.ac.il/Midrasha-Forms

בנוסף, יש להגיש למזכירות המדרשה את המסמכים הבאים בדוא"ל ובעותק מודפס:

1. טופס הגשת מועמדות בצירוף תמונה. מצ"ב טופס

2. קורות חיים כקובץ נפרד

3. שני מכתבי המלצה. על הממליצים לשלוח אותם ישירות לדוא"ל: talioe@tauex.tau.ac.il

4. גיליונות ציונים (מכל התארים), תעודת "בוגר" או אישור זכאות לתואר מקוריים או העתק נאמן למקור מהמוסד בו למדו

תלמידים שמסיימים את לימודי התואר הראשון השנה, רשאים להגיש מועמדות לראיונות הקבלה שיתקיימו בסוף סמס' ב', ללא אישור זכאות לתואר, אך קבלתם תהיה מותנית בסיום התואר בהתאם לדרישות המסלול.

5. תקציר של עבודת הפרויקט/עבודה סמינריונית.

את המסמכים יש להעביר לכתובת: המדרשה לתארים מתקדמים ע"ש ד"ר מרים ושלדון ג' אדלסון, הפקולטה לרפואה, בניין סאקלר, חדר 211, אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב, תל-אביב 69978

במקביל לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת talioe@tauex.tau.ac.il

לאחר הערכה וסינון ראשוני מועמדים שעומדים בתנאי הסף יוזמנו לראיון עם וועדת הקבלה.

הוועדה תבחן את הידע שרכש המועמד במהלך לימודים קודמים, את יכולתו להתמודד עם שאלות הדורשות חשיבה יצירתית, יכולת אנליטית, הבנת עקרונות בסיסיים של שיטות מחקר ונושאי עניין כפי שהוגדרו על-ידו בResearch  Statement  (https://med.tau.ac.il/Midrasha-Forms)

לקראת הראיון יש להכין מצגת, כמפורט בטופס הגשת המועמדות. משך הראיון הוא כ - 15 דקות.

תשובות תישלחנה תוך שבועיים מתאריך וועדת הקבלה.

 

 

מועמדים למסלול דוקטורט רגיל

סטודנטים המעוניינים להגיש מועמדות למסלול לדוקטורט רגיל יצרפו לרישום את המסמכים על פי הנדרש בכתובת : https://med.tau.ac.il/Midrasha-Forms

בנוסף, יש להגיש למזכירות המדרשה את המסמכים הבאים בדוא"ל ובעותק מודפס:

1. טופס הגשת מועמדות בצירוף תמונה. מצ"ב טופס

2. קורות חיים כקובץ נפרד

3. שני מכתבי המלצה. על הממליצים לשלוח אותם ישירות לדוא"ל : talioe@tauex.tau.ac.il

4. גיליונות ציונים (מכל התארים), תעודת "בוגר" ותעודת "מוסמך" או אישור זכאות לתואר מקוריים או העתק נאמן למקור מהמוסד בו למדו

5. תקציר של עבודת הגמר לתואר "מוסמך"

את המסמכים יש להעביר לכתובת: המדרשה לתארים מתקדמים ע"ש ד"ר מרים ושלדון ג' אדלסון, הפקולטה לרפואה, בניין סאקלר, חדר 211, אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב, תל-אביב 69978

ובמקביל לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת .talioe@tauex.tau.ac.il

לאחר הערכה וסינון ראשוני מועמדים שעומדים בתנאי הסף יוזמנו לריאיון עם ועדת הקבלה.

הוועדה תבחן את הידע שרכש התלמיד במהלך לימודים קודמים, את יכולתו להתמודד עם שאלות הדורשות חשיבה יצירתית, יכולת אנליטית, הבנת עקרונות בסיסיים של שיטות מחקר, ונושאי עניין כפי שהוגדרו על-ידו ב Research Statement . ( https://med.tau.ac.il/Midrasha-Forms )

לקראת הראיון יש להכין מצגת, כמפורט בטופס הגשת המועמדות. משך הראיון הוא 15 דקות.

תשובות תישלחנה תוך שבועיים מתאריך וועדת הקבלה.

 

 

נפתחה תכנית חדשה למצטיינים !!!

מטרת התכנית היא להכשיר למחקר סטודנטים בעלי מוטיבציה ויכולת גבוהה במיוחד, לקדם מחקר פורץ דרך במחקר ביו-רפואי.

הקבלה לתכנית תהיה על סמך נתוני התלמיד וראיון הקבלה. במהלך הריאיון, המועמדים יידרשו להציג את עבודת הפרויקט/מסטר או עבודה מדעית רלוונטית שיבחרו, ולהראות יידע ויכולת חשיבה בתחום העבודה המוצגת.

 

 

מנחה

במסלול המצטיינים ניתן להתקבל ללא מנחה במועד ראיון הקבלה,  על התלמיד לציין ב Research Statement -  מעבדות פוטנציאליות לעבודת המחקר בפקולטה לרפואה. כמו כן, על התלמיד למצוא מנחה עד תחילת לימודיו.

 

 

מלגות

סטודנטים בתכנית למצטיינים יקבלו מלגת קיום מוגדלת למשך כל תקופת הלימודים (מותנה בהשתתפות של המנחה). המשך המלגה משנה לשנה יהיה מותנה בדו"ח התקדמות ומעבר שלבים בדוקטורט כפי שמקובל. וועדת המלגות של מדרשה תהיה ממונה על חלוקת המלגות.

 

 

תנאי קבלה לתכנית המצטיינים במסלול הרגיל לתואר שלישי לבעלי תואר שני:

יכולים להגיש מועמדות תלמידים מצטיינים שקיבלו תואר "בוגר" בציון משוקלל של 90 לפחות ותואר מוסמך בציון משוקלל של 90 לפחות, וציון עבודת הגמר 93 לפחות. וועדת הקבלה רשאית לשקול קבלת מועמדים בעלי ציונים נמוכים מ 90 בקורסים של תואר בוגר (אך גבוהים מ-87) בהתאם להישגיו המיוחדים של הסטודנט: פרסום מאמר, הצגת מחקר פורץ דרך, יכולת חשיבה יצירתית ובין תחומית, הצגת יכולות מיוחדות, ידע או תכנון הדוקטורט (על סמך הראיון ו/או המלצות).

המסלול מתאים לסטודנטים שסיימו מדעי החיים ורפואה. תלמידים מצטיינים מתחומים אחרים ידרשו ללמוד קורסי השלמה.

 

 

תנאי קבלה לתכנית המצטיינים במסלול הישיר:

יכולים להגיש מועמדות סטודנטים מצטיינים שקיבלו תואר "בוגר" בציון משוקלל של 90 לפחות. וועדת הקבלה רשאית לשקול קבלת מועמדים בעלי ציונים נמוכים מ 90 (אך גבוהים מ-87) בהתאם להישגיו המיוחדים של הסטודנט: פרסום מאמר, הצגת מחקר פורץ דרך, יכולת חשיבה יצירתית ובין תחומית, הצגת יכולות מיוחדות, ידע או תכנון הדוקטורט (על סמך הראיון ו/או המלצות).

בוגרי תואר ראשון בתכניות הלימודים של מדעי החיים ורפואה יוכלו להתקבל לתכנית ללא לימודי השלמה. סטודנטים מצטיינים מתחומים אחרים יידרשו ללמוד לימודי השלמה בהתאם לרשימת השלמות שתיקבע על ידי ועדת תואר שלישי של הפקולטה לרפואה.

יכולים להגיש מועמדות סטודנטים לתואר שני, שסיימו שנה ראשונה של לימודי התואר השני בהיקף של לפחות 18 ש"ס בציון ממוצע של 90 לפחות, קיבלו את התואר "בוגר" בציון משוקלל של 90 לפחות, ביצעו פרויקט מחקרי ושהישגיהם בולטים במיוחד. וועדת הקבלה רשאית לשקול קבלת מועמדים בעלי ציונים נמוכים מ 90 בקורסים של תואר בוגר (אך גבוהים מ-87) בהתאם להישגיו המיוחדים של הסטודנט: פרסום מאמר, הצגת מחקר פורץ דרך, יכולת חשיבה יצירתית ובין תחומית, הצגת יכולות מיוחדות, ידע או תכנון הדוקטורט (על סמך הריאיון ו/או ההמלצות).

לתלמידים שסיימו לימודים שאינם מדעי החיים או רפואה, מומלץ להגיש מועמדות לאחר לימוד קורסי ההשלמה. לא תתאפשר הגשת מועמדות וקבלה לתכנית למועמדים אשר ידרשו ללמוד למעלה מ - 10 ש"ס בקורסי השלמה.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive