הגשת מועמדות לתואר שלישי

ברוכים הבאים לתכנית הדוקטורט בתחומי הביו-רפואה בפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב. כאן חוקרים את הלא נודע

 

תכנית הדוקטורט בפקולטה לרפואה היא תכנית לימודים תובענית ביותר של 4 שנים השואפת למצוינות אקדמית. מועמדים מתאימים צריכים להיות בעלי סקרנות, מסירות, יצירתיות וחדשנות, לצד יכולת לעבוד בצוות. התכנית מציעה את האפשרות להיות חלק מקהילת חוקרים מובילה ולהגיע להישגים משמעותיים.

 

הליך הרישום לדוקטורט המפורט בהמשך הדף מיועד ל :

מועמדים למסלול למצוינות בראבו ( Bravo )

מועמדים למסלול הרגיל לדוק'

מועמדים הנדרשים להשלמת עבודת שוות ערך לעבודת מוסמך בפקולטה

מועמדים למסלול MD/PhD

מועמדים למסלול ישיר מתואר הראשון

מועמדים למסלול ישיר מתואר שני - נדרשים להגיש את כל מסמכי הרישום, מלבד תקציר מחקר של תואר מוסמך. בנוסף, מועמדים אלו נדרשים להגיש תכנית כשירות ( הצעת מחקר מקוצרת בהיקף של 3 עמודים ).

 

 

מועדי הרשמה לתואר שלישי בפקולטה לרפואה :

 

ועדת קבלה לאמצע סמס' א' תשפ"ד: 

הגשת מועמדות עד ל - 25.10.23, בשעה 14:00.
מועמדים שימצאו מתאימים למדעי הרפואה יוזמנו לראיונות קבלה בימים ג-ד, 21.11.23  ו - 22.11.23.
מועמדים שימצאו מתאימים למדעי הבריאות יוזמנו לראיונות קבלה בימים ג-ד, 21.11.23 ו - 22.11.23 (יתכנו שינויים).

 

ועדת קבלה לתחילת לימודים בסמסטר ב' תשפ"ד: 

הגשת מועמדות עד ל - 10.01.24, בשעה 14:00.
מועמדים שימצאו מתאימים למדעי הרפואה יוזמנו לראיונות קבלה בימים ג-ד, 6.2.24  ו - 7.2.24.
מועמדים שימצאו מתאימים למדעי הבריאות יוזמנו לראיונות קבלה בימים ג-ד, 6.2.24  ו - 7.2.24 (יתכנו שינויים).


ועדת קבלה לתחילת לימודים בסמסטר קיץ תשפ"ד:

הגשת מועמדות עד ל - 9.4.24, בשעה 14:00.
מועמדים שימצאו מתאימים למדעי הרפואה יוזמנו לראיונות קבלה בימים ג-ד, 7.5.24, ו - 8.5.24.
מועמדים שימצאו מתאימים למדעי הבריאות יוזמנו לראיונות קבלה בימים ג-ד, 7.5.24, ו - 8.5.24 (יתכנו שינויים). 


ועדת קבלה לתחילת הלימודים בסמסטר א' תשפ"ה:

הגשת מועמדות עד ל - 10.7.24, בשעה 14:00.
מועמדים שימצאו מתאימים למדעי הרפואה יוזמנו לראיונות קבלה בימים ג-ד, 6.8.24, 7.8.24.

מועמדים למסלול MD-PhD, יוזמנו לראיונות קבלה ביום ג, 30.7.24, בין השעות 9:00-14:00.

מועמדים שימצאו מתאימים למדעי הבריאות יוזמנו לראיונות קבלה בימים ג-ד, 6.8.24, 7.8.24 (יתכנו שינויים). 

   

 

                         

הנחיות לאופן ההגשה     

יש להגיש את כל המסמכים למזכירות הדוקטורט, בשני אופנים:

 1. עותק אחד מודפס ( חוץ מ 2 המאמרים של המנחים, אותם יש להגיש רק בדוא"ל ). המסמכים לא יוחזרו למועמד, לכן כדאי להגיש עותקים "נאמן למקור".  יש למלא את הטפסים באופן ממוחשב בלבד ולא בכתב יד. יש להגיש את כל החומר ( כולל מצגת )  בניילון שמרדף, כאשר כל המסמכים מסודרים על פי הסדר המופיע בטבלה שבהמשך הדף. כתובת להגשת העותק המודפס : משרד רכזת המדרשה, חדר 212, קומה 2, בנין רפואה.
 2. בדוא"ל לכתובת medphd@tauex.tau.ac.il .  ( יש להגיש כל מסמך כקובץ נפרד ).

 

לתשומת לבכם:

 • הסכמת מנחה להנחייה היא תנאי להגשת מועמדות.
 • המדרשה לתארים מתקדמים תטפל במועמדותך רק כאשר יוגשו כל המסמכים הדרושים בשני האופנים הנ"ל. כמו כן, נוכל לטפל במועמדים שיגישו מועמדותם עד לדד-ליין המפורסם באתר.
 • לאחר קבלת מכתב מהמדרשה לתארים מתקדמים בפקולטה לרפואה, הממליץ על קבלה ללימודים, תדרשו למלא טופס רישום של המרכז למרשם, אגף רישום ומנהל תלמידים של האוניברסיטה. קבלה סופית כפופה לאישור המזכירות האקדמית של האוניברסיטה.          
 • אם לא ניתן להגיע ישירות למשרדי המדרשה לתארים מתקדמים: ניתן לשלוח עותק מודפס לכתובת: המדרשה לתארים מתקדמים ע"ש ד"ר מרים ושלדון ג' אדלסון, הפקולטה לרפואה, בניין סאקלר, חדר 212, אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב, תל-אביב 69978      
 • מועמדים חסרי אישור זכאות לתואר שני  - יכולים להגיש מועמדות לדוק' רק לאחר הגשת עבודת המוסמך למזכירות החוג לשיפוט.
 • לא ניתן לערער על החלטת ועדת הקבלה לדוקטורט. בנוסף, אין אפשרות לבקש ראיון חוזר ( כולל מועמדים למסלול הישיר ).
 • באם ועדת קבלה תחליט לאשר ראיון נוסף למועמד לדוקטורט. מועמד זה יתקבל ללימודים ללא זכאות לקבל מלגה מהפקולטה. לא ניתן לבקש ראיון שלישי לדוקטורט.
 • תלמידים שביצעו עבירת משמעת או עבירה אתית, מהות העבירה תהווה חלק מן ההחלטה על הקבלה ללימודים.       

 

ראיון קבלה:        

לאחר הערכה וסינון ראשוני מועמדים שעומדים בתנאי הסף יוזמנו לראיון עם וועדת הקבלה. 

משך הראיון הוא כ - 25 דקות.

הוועדה תבחן את הידע שרכשתם במהלך לימודים קודמים, את תכנית המחקר העתידית שלכם, תוך מעבר מעמיק על שאלת המחקר, מטרות המחקר והשיטות. הוועדה תבחן את יכולתכם להתמודד עם שאלות הדורשות חשיבה יצירתית והיכולת האנליטית, הבנת עקרונות בסיסיים של שיטות מחקר ונושאי עניין כפי שהוגדרו על ידכם בהצהרת כוונות.

מלבד קבלה ללימודי דוקטורט, מידת הצלחתך בראיון תשפיע על גובה המלגה שתקבל. למצטיינים הזדמנויות למלגות גבוהות במיוחד.

לתשומת ליבכם, ראיונות הקבלה יערכו בזום, אי לכך יש לדאוג לחדר מתאים עם תקשורת אינטרנט טובה. בנוסף, הראיון הוא אישי כך שעל המועמד/ת לעבור אותו ללא נוכחות המנחים בחדר הראיון.

 

 

רשימת המסמכים שיש להגיש :

הגשת המועמדות תטופל רק כאשר יוגשו כל המסמכים שלהלן ( כולל הגשת מצגת ), באופן מודפס למזכירות הדוקטורט, ולכתובת דוא"ל : medphd@tauex.tau.ac.il.

מס'

סוג המסמך

פירוט

1

טופס הרשמה לתואר שלישי 

 

יש לבחור אחד משני הטפסים הבאים:

טופס הרשמה למסלול הרגיל - מיועד לבעלי תואר ראשון ולבעלי תואר שני ולבעלי תואר M.D.

טופס הרשמה למסלול הישיר - מיועד לבעלי תואר ראשון או לתלמידים במהלך לימודיהם לתואר השני (עד 3 סמסטרים בתואר השני).

* מועמדים לתכנית MD–PHD ו- DMD-PHD יגישו טופס הרשמה למסלול ישיר

טופס הרשמה למסלול למצוינות בראבו - מיועד לבעלי ממוצע ציונים 90 בתואר הראשון וממוצע ציונים 95 בתואר השני

 

 

2

טופס אישור מנחה

יוגש  בצירוף שני מאמרים של המנחה בנושא המוצע. יש להגיש את המאמרים בדוא"ל בלבד ולא באופן מודפס.

חברי סגל, בדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול הרגיל, רשאים להנחות תלמידים לדוקטורט.

אנשי סגל בגמלאות יכולים לשמש כמנחים בנוסף למנחה בעל מינוי מתאים בפקולטה לרפואה אשר לא פרש לגמלאות. הסטודנט יגיש טופס מנחה בגמלאות.

ככלל, שינוי בהרכב המנחים של תלמידים, יתאפשר רק עד שלב אישור הצעת המחקר.

3

תעודות השכלה לתואר הראשון

התעודות הדרושות הן:

1. תעודת התואר בוגר אוניברסיטה או אישור זכאות לתואר ראשון.

2. גיליון ציונים הכולל ציון גמר.


לתשומת לבכם:

* מסמכים אלה חייבים להיות מקוריים, עם חתימה מקורית של מוסד הלימודים. ניתן להגיש "העתק נאמן למקור" שיאושר על ידי המזכירות האקדמית של אוני' ת"א. משרדי המזכירות האקדמית נמצאים בבניין הסנט, בחדר 215.

* במסלול הישיר: תלמידים שמסיימים את לימודי התואר הראשון השנה, רשאים להגיש מועמדות לראיונות הקבלה שיתקיימו בסוף סמסטר ב', ללא אישור זכאות לתואר, אך קבלתם תהיה מותנית בסיום התואר בהתאם לדרישות המסלול.

* מועמדים לתכנית MD-PHD ו- DMD-PHD: 

תלמידים שלמדו לימודים קדם-קליניים במוסד לימודים שאינו אוניברסיטת תל-אביב יצטרכו להירשם ולהתקבל ללימודי MD באוניברסיטת תל-אביב: רישום ומידע למועמדים ל- MD >>

מועמדים שלמדו באוניברסיטה אחרת, יצרפו אישור הזכאות לתואר וגם אישור מהמוסד בו הם לומדים לפיו הם רשאים להמשיך שם בלימודיהם (בתחום בו למדו) בשנה העוקבת.

4

תעודות השכלה לתואר השני

התעודות הדרושות הן:  

 

1. תעודת התואר מוסמך אוניברסיטה (או  M.D - ד"ר לרפואה, או D.M.D - ד"ר לרפואת שיניים, או D.V.M - ד"ר לוטרינריה) או אישור זכאות לתואר שני.

 

2. גיליון ציונים הכולל ציון גמר וציון עבודת התזה.  תלמידי מוסמך אשר עדיין לא הגישו את עבודת התזה לשיפוט, לא יוכלו להירשם ללימודי דוק'.

 

לתשומת לבכם:

* מסמכים אלה חייבים להיות מקוריים, עם חתימה מקורית של מוסד הלימודים. ניתן להגיש "העתק נאמן למקור" שיאושר על ידי המזכירות האקדמית של אוני' ת"א. משרדי המזכירות האקדמית נמצאים בבניין הסנט, בחדר 215. מועמדים שלמדו תואר שני באוני' ת"א יכולים להגיש העתק בלבד של מסמכי תואר שני וגם של תואר ראשון, ללא כל צורך באישור של המזכירות האקדמית.

5

קורות חיים ( כולל רשימת פרסומים )

 

6 טופס ניגוד עניינים יש להגיש רק את דף מס' 7 בחתימת התלמיד ואת דף מס' 8 בחתימת  המנחה, מהקובץ המצורף. 
7 הצהרת כוונות המחקר

על הצהרת כוונות מחקר להיות מנוסחת באופן תמציתי ואורכה לא יעלה על עמוד אחד.

יש להגיש את ההצהרה מודפסת בפונט David  גודל 12, בעברית או באנגלית. את המחקר המוצע בהצהרה זו תידרש/י להציג במהלך ראיון הקבלה.

ההצהרה תתייחס ל:

1. תחום המחקר בו הנך מעוניין/ת לעסוק.

2. פירוט קצר של פרויקט המחקר בתחום העניין שבכוונתך להציג בראיון (רקע תחום המחקר, שאלת המחקר, מטרות המחקר, השיטות בהן תשתמש בכל מטרה, תוצאות אפשריות, ציין/י גישה מחקרית נוספת שתקדם את המחקר).

3. משפט או שניים על מחקר מדעי שביצעת בעבר (תואר שני, פרויקט וכו').

4. הרקע שלך, מטרות הקריירה והאופן שבו התכנית לתואר שלישי תקדם אותך בהשגת מטרותיך האקדמיות.

8

מצגת (עד 10 שקופיות)

הנחיות עבור מועמדים למסלול הרגיל / מסלול ישיר: 

בראיון הקבלה לאחר הצגת המצגת על ידי המועמד/ת, יתנהל דיון ויועלו שאלות על ידי חברי הוועדה.

אי לזאת, עליך להכין מצגת המבוססת על הצהרת כוונות המחקר שכתבת.

אורך הצגת המצגת יהיה עד 7 דקות בדיוק!

חשוב להדגיש ! מועמדים למסלול הישיר מהתואר השני יוכלו להציג את תכנית מחקרם, במשך 10 דקות בלבד.

אורך המצגת יהיה עד 10 שקופיות, כולל:

 1. כשיקופית אחת המתארת בקצרה ובמדויק את עבודת התזה / פרויקט מחקר שביצעתם בעבר.
 2. כשיקופית או שתיים רקע המחקר העתידי
 3. שאלת המחקר העתידי
 4. כשיקופית אחת לכל מטרה במחקר, כ - 3 מטרות מחקר, בהן פירוט קצר ומדויק על תכנית המחקר, השיטה, ותוצאות ראשוניות או תוצאות צפויות.
 5. סיכום תכנית המחקר

 

במהלך הדיון המועמדים ישאלו שאלות כגון: שאלות כלליות ( ידע כללי ) בתחום המחקר שלו, שאלות על אופן תכנון המחקר, מה יקרה אם מהלך המחקר לא יצלח, שיטות חלופיות בהן ניתן להשתמש באם השיטה המוצעת לא תצלח, מהן התוצאות האפשריות ומה משמעותן, האם הכשרתך הקודמת בתחום עזרה לך בתכנון פרויקט זה וכיצד.

ראיונות הקבלה יערכו בזום, אי לכך יש לדאוג לחדר מתאים עם תקשורת אינטרנט טובה. בנוסף, הראיון הוא אישי כך שעל המועמד/ת לעבור אותו ללא נוכחות המנחים בחדר הראיון.

9 תקציר עבודת מוסמך / פרויקט מחקר

מועמדים בעלי תואר שני יגישו את תקציר התזה, בהיקף של 1-2 עמודים.

מועמדים בעלי תואר ראשון יגישו תקציר של עבודת הפרויקט או תקציר של העבודה הסמינריונית.

מועמדים למסלול הישיר מהתואר השני אינם נדרשים להגיש את תקציר עבודת מוסמך.

10 טופס אישור בטיחות במעבדה יש להגיש טופס זה כשהמחקר אמור להתבצע במעבדה.
11 טופס הנחיות למועמדים לתואר שלישי יש להגיש טופס חתום.
12 לימודי דוקטורט בשילוב עם עבודה        ( מיועד לתלמידים אשר מתכוונים לעבוד בעבודה מחוץ לאוני', במהלך לימודי הדוקטורט  )

הן התלמיד/ה והן המנחה/ים נדרשים להתחייב להקדיש לפחות 20 שעות שבועיות למחקר.

במחקר ניסויי לרוב נדרשות יותר מ - 20 שעות שבועיות.

 

 • התלמיד/ה אינו/ה רשאי/ת לבצע עבודת דוקטורט במקום העסקתו ואינורשאילהשתמש בנתונים שיוצרו במקום העסקתו/ה לעבודת הדוקטורט. במקרה של העסקה במקום המחקר, על התלמיד/ה להגיש אישור סיום העסקה.
 • במקרה שתלמיד/ה מעוניין/ת לשלב עבודה (שאינה במקום ביצוע המחקר) ולימודי תואר שלישי, על התלמיד/ה להגיש נוהל העסקה. הועדה היחידתית תוודא שאין חפיפה בין הלימודים/המחקר לבין העבודה ולאחר מכן התיק יועבר לבדיקה במדור תלמידי מחקר.  
13 מכתב המלצה 1

הממליץ ישלח את המכתב ישירות (לחצו כאן) >>
 

עדיפות למכתב המלצה מאת חוקר אשר ממליץ על הכישורים של המועמד לעסוק במחקר בלימודים מתקדמים. ( עדיפות למנחה מן התואר השני )

14

צילום דרכון

תלמידים מחו"ל בלבד.

 

 

הנחיות לתלמידים מחו"ל:

 1. יש להגיש צילום של הדרכון
 2. גליונות ציונים מקוריים ואישור זכאות לתואר/תעודת השכלה יש לשלוח לשקילה באגף הרישום במנהל תלמידים של אוניברסיטת תל אביב

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>