הגשת מועמדות לתואר שלישי

 

מועדי הרשמה לתואר שלישי בפקולטה לרפואה:

 

מועד קבלה דצמבר: הגשת מועמדות עד ל- 31 בדצמבר 2019, בשעה 12:00
מועמדים שימצאו מתאימים למדעי הרפואה יוזמנו לראיונות קבלה בימים ד-ה, 22-23 ינואר 2020.
מועמדים שימצאו מתאימים למדעי הבריאות יוזמנו לראיונות קבלה ביום ד 5 בפברואר 2020.


מועד קבלה מאי: הגשת מועמדות עד ל- 19 באפריל 2020, בשעה 12:00.
* עקב משבר הקורונה, הדד ליין להגשת מועמדות לתואר שלישי הוארך עד ל- 26 באפריל 2020, בשעה 12:00. 
מועמדים שימצאו מתאימים למדעי הרפואה יוזמנו לראיונות קבלה בימים ד-ה, 20-21 מאי 2020.
מועמדים שימצאו מתאימים למדעי הבריאות יוזמנו לראיונות קבלה ביום ד, 20 במאי 2020 (משעה 12:30).


מועד קבלה ספטמבר: הגשת מועמדות עד ל- 9 באוגוסט 2020, בשעה 12:00.
מועמדים שימצאו מתאימים למדעי הרפואה יוזמנו לראיונות קבלה בימים ד-ה, 9-10 ספטמבר 2020.
מועמדים שימצאו מתאימים למדעי הבריאות יוזמנו לראיונות קבלה ביום ג, 15 בספטמבר 2020 (משעה 10:30).

                                             

הנחיות לאופן ההגשה:      

יש להגיש את כל המסמכים למשרדי המדרשה לתארים מתקדמים בשני אופנים:

 1. עותק אחד מודפס. המסמכים לא יוחזרו למועמד בשום מקרה, לכן כדאי להגיש עותקים "נאמן למקור".
 2. בדוא"ל לכתובת medphd@tauex.tau.ac.il

 

לתשומת לבכם:

 • הסכמת מנחה להנחייה היא תנאי להגשת מועמדות.
 • המדרשה לתארים מתקדמים תטפל במועמדותך רק כאשר יוגשו כל המסמכים הדרושים בשני האופנים הנ"ל. כמו כן, נוכל לטפל במועמדים שיגישו מועמדותם עד לדד-ליין המפורסם באתר.
 • לאחר קבלת מכתב מהמדרשה לתארים מתקדמים בפקולטה לרפואה, הממליץ על קבלה ללימודים, תדרשו למלא טופס רישום של המרכז למרשם, אגף רישום ומנהל תלמידים של האוניברסיטה. קבלה סופית כפופה לאישור המזכירות האקדמית של האוניברסיטה.          
 • אם לא ניתן להגיע ישירות למשרדי המדרשה לתארים מתקדמים: ניתן לשלוח עותק מודפס לכתובת: המדרשה לתארים מתקדמים ע"ש ד"ר מרים ושלדון ג' אדלסון, הפקולטה לרפואה, בניין סאקלר, חדר 211, אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב, תל-אביב 69978      
 • ניתן להגיש מועמדות למדרשה לתארים מתקדמים בפקולטה לרפואה עד פעמיים בלבד.
 • תלמידים שביצעו עבירת משמעת או עבירה אתית, מהות העבירה תהווה חלק מן ההחלטה על הקבלה ללימודים.       

 

ראיון קבלה:        

לאחר הערכה וסינון ראשוני מועמדים שעומדים בתנאי הסף יוזמנו לראיון עם וועדת הקבלה.       

משך הראיון הוא כ-15 דקות.       

הוועדה תבחן את הידע שרכשתם במהלך לימודים קודמים, את יכולתכם להתמודד עם שאלות הדורשות חשיבה יצירתית, את היכולת האנליטית, הבנת עקרונות בסיסיים של שיטות מחקר ונושאי עניין כפי שהוגדרו על ידכם בהצהרת כוונות.

 

הגשת המועמדות תטופל רק כאשר יוגשו כל המסמכים שלהלן.  יש להגיש כל מסמך כקובץ נפרד, נא הוסיפו את שמכם ואת ת"ז לשם המסמך, למשל: קורות חיים - ישראל ישראלי, 012345678 .

         

סוג המסמך

פירוט

טופס הרשמה לתואר שלישי

 

 

 

 

 

 

 

 

יש לבחור אחד משני הטפסים הבאים:

 

טופס הרשמה למסלול הרגיל - מיועד לבעלי תואר ראשון ולבעלי תואר שני ולבעלי תואר M.D.

 

טופס הרשמה למסלול הישיר - מיועד לבעלי תואר ראשון או לתלמידים במהלך לימודיהם לתואר השני (עד 3 סמסטרים בתואר השני).

 

 

מועמדים לתכנית M.D. – PH.D. MD-PHD  יפנו לפרופ' יונתן ליאור, לקבלת אישור.

לאחר קבלת האישור יש להגיש טופס הרשמה למסלול הישיר ולצרף את האישור בעת הגשת המועמדות.

אישור המנחה המיועד (טופס מנחה)

יוגש  בצירוף שני מאמרים של המנחה בנושא המוצע ואישור מקום העבודה.

 

מנחה לדוקטורט הוא בדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול הרגיל.

אנשי סגל בגמלאות יכולים לשמש כמנחים בנוסף למנחה בעל מינוי מתאים בפקולטה לרפואה אשר לא פרש לגמלאות. הסטודנט יגיש טופס מנחה בגמלאות.

ככלל, שינוי בהרכב המנחים של תלמידים, יתאפשר רק עד שלב אישור הצעת המחקר.

תעודות השכלה לתואר הראשון

התעודות הדרושות הן:

 

1. תעודת התואר בוגר אוניברסיטה או אישור זכאות לתואר ראשון.

 

2. גיליון ציונים הכולל ציון גמר.

 

לתשומת לבכם:

* מסמכים אלה חייבים להיות מקוריים, עם חתימה מקורית של מוסד הלימודים. ניתן להגיש "העתק נאמן למקור" שיאושר על ידי המזכירות האקדמית. משרדי המזכירות האקדמית נמצאים בבניין הסנט, בחדר 215.

 

* במסלול הישיר: תלמידים שמסיימים את לימודי התואר הראשון השנה, רשאים להגיש מועמדות לראיונות הקבלה שיתקיימו בסוף סמסטר ב', ללא אישור זכאות לתואר, אך קבלתם תהיה מותנית בסיום התואר בהתאם לדרישות המסלול.

תעודות השכלה לתואר השני

התעודות הדרושות הן:  

 

1. תעודת התואר מוסמך אוניברסיטה (או  M.D - ד"ר לרפואה, או D.M.D - ד"ר לרפואת שיניים, או D.V.M - ד"ר לוטרינריה) או אישור זכאות לתואר שני.

 

2. גיליון ציונים הכולל ציון גמר וציון עבודת התזה. 

 

לתשומת לבכם:

* מסמכים אלה חייבים להיות מקוריים, עם חתימה מקורית של מוסד הלימודים. ניתן להגיש "העתק נאמן למקור" שיאושר על ידי המזכירות האקדמית. משרדי המזכירות האקדמית נמצאים בבניין הסנט, בחדר 215.

קורות חיים

 

 

רשימת פרסומים

 

 

תקציר עבודת הגמר/פרויקט מחקר

 

מועמדים בעלי תואר השני יגישו את תקציר התזה.

מועמדים בעלי תואר ראשון יגישו תקציר של עבודת הפרויקט או תקציר של העבודה הסמינריונית.

2 מכתבי המלצה

הממליצים ישלחו את המכתבים ישירות (לחצו כאן) >>
 

הממליצים הדרושים: חוקרים הממליצים על הכישורים של המועמד לעסוק במחקר בלימודים מתקדמים. עדיפות למנחה בתואר השני.

 

 

טופס ניגוד עניינים

חתום הן על ידי התלמיד/ה והן על ידי המנחה.

 

טופס אישור בטיחות במעבדה

 

יש להגיש טופס זה כשהמחקר אמור להתבצע במעבדה.

הצהרת כוונות המחקר
 

על הצהרת כוונות מחקר להיות מנוסחת באופן תמציתי ואורכה לא יעלה על עמוד אחד. יש להגיש את ההצהרה מודפסת בפונט David גודל 12, בעברית או באנגלית. את המחקר המוצע בהצהרה זו תידרש/י להציג במהלך ראיון הקבלה.

ההצהרה תתייחס ל:
1. תחום המחקר בו הנך מעוניין/ת לעסוק.
2. פירוט קצר של פרויקט המחקר בתחום העניין שבכוונתך להציג בראיון (מטרת המחקר, שאלת המחקר, מתודולוגיה, תוצאות אפשריות, ציין/י גישה מחקרית נוספת שתקדם את המחקר).
3. הרקע שלך, מטרות הקריירה והאופן שבו התכנית לתואר שלישי תקדם אותך בהשגת מטרותיך האקדמיות.

 

מצגת (עד 10 שקופיות)

הנחיות עבור מועמדים למסלול הרגיל: בראיון הקבלה תתבקשו להציג את התזה (עבודת הגמר) ואת המחקר העתידי. במהלך הראיון יתנהל דיון ויועלו שאלות על הצגתך. אי לזאת, עליך להכין מצגת על פרויקט מחקר שהנך מבקש לעבוד עליו ומבוססת על הצהרת כוונות המחקר שכתבת. אורך ההצגה יהיה 5 דקות בדיוק. לתשומת ליבכם הערכתך ע"י ועדת הקבלה תתבסס גם על העמידה בלוח הזמנים.

הנחיות עבור מועמדים למסלול הישיר: בראיון הקבלה הנך מתבקש להציג את עבודת הפרויקט ואפשרויות למחקר העתידי. אי לזאת, עליך להכין מצגת על פרויקט קצרה המתארת את פרויקט המחקר העתידי ב 5 דקות. השקופית האחרונה במצגת תתייחס לתכניות המחקר העתידי המפורטות בהצהרת המחקר. במהלך הראיון יתנהל דיון ויועלו גם שאלות על פרויקט המחקר שביצעת. לתשומת לבך, הערכתך ע"י ועדת הקבלה תתבסס גם על העמידה בלוח הזמנים.

* להכנת המצגת על המחקר העתידי ולדיון בראיון הקבלה אנו ממליצים להתכונן לתיאור פרויקט המחקר שהנך מעוניין/ת לעבוד עליו, תוך שימת דגש על הנקודות המפורטות להלן. צא/י מנקודת הנחה שאין לך מגבלות של תקציב או משאבים:
• מטרת המחקר, השאלה המחקרית והמתודולוגיות האפשריות לבדיקתה.
• אילו תוצאות אפשריות ומה משמעותן.
• האם הכשרתך הקודמת בתחום עזרה לך בתכנון פרויקט זה וכיצד.
• באיזו גישה מחקרית נוספת, הנך מעוניין/ת להתמחות על מנת לקדם את המחקר וכיצד תשלב/י זאת במחקרך.

 

טופס הנחיות למועמדים לתואר שלישי יש להגיש טופס חתום.
עבודה ומחקר

הן התלמיד/ה והן המנחה/ים צריכים להתחייב להקדיש לפחות 20 שעות שבועיות למחקר.

במחקר ניסויי לרוב נדרשות יותר מ- 20 שעות שבועיות.

 

 • התלמיד/ה אינו/ה רשאי/ת לבצע עבודת דוקטורט במקום העסקתו ואינורשאילהשתמש בנתונים שיוצרו במקום העסקתו/ה לעבודת הדוקטורט. במקרה של העסקה במקום המחקר, על התלמיד/ה להגיש אישור סיום העסקה.

 

 • במקרה שתלמיד/ה מעוניין/ת לשלב עבודה (שאינה במקום ביצוע המחקר) ולימודי תואר שלישי, על התלמיד/ה להגיש נוהל העסקה. הועדה היחידתית תוודא שאין חפיפה בין הלימודים/המחקר לבין העבודה ויועבר למדור תלמידי מחקר.  

תמונת פספורט

 

 

צילום דרכון

תלמידים מחו"ל בלבד.

 

 

הנחיות לתלמידים מחו"ל:

 1. יש להגיש צילום של הדרכון
 2. גליונות ציונים מקוריים ואישור זכאות לתואר/תעודת השכלה יש לשלוח לשקילה באגף הרישום במנהל תלמידים של אוניברסיטת תל אביב

 

הענקת מלגה מוגדלת למצטיינים: 

מטרת התכנית היא להכשיר למחקר סטודנטים בעלי מוטיבציה ויכולת גבוהה במיוחד, לקדם מחקר פורץ דרך במחקר ביו-רפואי.

הקבלה לתכנית תהיה על סמך נתוני התלמיד וראיון הקבלה. במהלך הריאיון, המועמדים יידרשו להציג את עבודת הפרויקט/מסטר או עבודה מדעית רלוונטית שיבחרו, ולהראות יידע ויכולת חשיבה בתחום העבודה המוצגת.

סטודנטים בתכנית למצטיינים יקבלו מלגת קיום מוגדלת למשך כל תקופת הלימודים (מותנה בהשתתפות של המנחה). המשך המלגה משנה לשנה יהיה מותנה בדו"ח התקדמות ומעבר שלבים בדוקטורט כפי שמקובל. וועדת המלגות של מדרשה תהיה ממונה על חלוקת המלגות.

 

תנאי קבלה לתכנית המצטיינים במסלול הרגיל לתואר שלישי לבעלי תואר שני:

יכולים להגיש מועמדות תלמידים מצטיינים שקיבלו תואר "בוגר" בציון משוקלל של 90 לפחות ותואר מוסמך בציון משוקלל של 90 לפחות, וציון עבודת הגמר 93 לפחות. וועדת הקבלה רשאית לשקול קבלת מועמדים בעלי ציונים נמוכים מ 90 בקורסים של תואר בוגר (אך גבוהים מ-87) בהתאם להישגיו המיוחדים של הסטודנט: פרסום מאמר, הצגת מחקר פורץ דרך, יכולת חשיבה יצירתית ובין תחומית, הצגת יכולות מיוחדות, ידע או תכנון הדוקטורט (על סמך הראיון ו/או המלצות).

המסלול מתאים לסטודנטים שסיימו מדעי החיים ורפואה. תלמידים מצטיינים מתחומים אחרים ידרשו ללמוד קורסי השלמה.

 

תנאי קבלה לתכנית המצטיינים במסלול הישיר:

יכולים להגיש מועמדות סטודנטים מצטיינים שקיבלו תואר "בוגר" בציון משוקלל של 90 לפחות. וועדת הקבלה רשאית לשקול קבלת מועמדים בעלי ציונים נמוכים מ 90 (אך גבוהים מ-87) בהתאם להישגיו המיוחדים של הסטודנט: פרסום מאמר, הצגת מחקר פורץ דרך, יכולת חשיבה יצירתית ובין תחומית, הצגת יכולות מיוחדות, ידע או תכנון הדוקטורט (על סמך הראיון ו/או המלצות).

בוגרי תואר ראשון בתכניות הלימודים של מדעי החיים ורפואה יוכלו להתקבל לתכנית ללא לימודי השלמה. סטודנטים מצטיינים מתחומים אחרים יידרשו ללמוד לימודי השלמה בהתאם לרשימת השלמות שתיקבע על ידי ועדת תואר שלישי של הפקולטה לרפואה.

יכולים להגיש מועמדות סטודנטים לתואר שני, שסיימו שנה ראשונה של לימודי התואר השני בהיקף של לפחות 18 ש"ס בציון ממוצע של 90 לפחות, קיבלו את התואר "בוגר" בציון משוקלל של 90 לפחות, ביצעו פרויקט מחקרי ושהישגיהם בולטים במיוחד. וועדת הקבלה רשאית לשקול קבלת מועמדים בעלי ציונים נמוכים מ 90 בקורסים של תואר בוגר (אך גבוהים מ-87) בהתאם להישגיו המיוחדים של הסטודנט: פרסום מאמר, הצגת מחקר פורץ דרך, יכולת חשיבה יצירתית ובין תחומית, הצגת יכולות מיוחדות, ידע או תכנון הדוקטורט (על סמך הריאיון ו/או ההמלצות).

לתלמידים שסיימו לימודים שאינם מדעי החיים או רפואה, מומלץ להגיש מועמדות לאחר לימוד קורסי ההשלמה. לא תתאפשר הגשת מועמדות וקבלה לתכנית למועמדים אשר ידרשו ללמוד למעלה מ - 10 ש"ס בקורסי השלמה.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive