• ראשי
 • מסלול מיקרוביולוגיה ואימונולוגיה קלינית - קורסי חובה

  קורסי חובה סמסטר א
  סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות הערה ש"ס
  א' 0119.5648.01 אנליזת תאים בזרימה- שיעור ד"ר מרדכי גרליץ
  ג 12-10 1
  א' 0119.5636.01 מיקרוסקופיה קונפוקלית- דימות תאי ומולקולרי שיעור פרופ' צרפתי אילן
  ד 14-12 2
  א' 0119.5640.01 עולם הפיטריות שיעור פרופ' אושרוב ניר
  ה 12-10 2
  קורסי חובה סמסטר ב
  סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות הערה ש"ס
  0119.5649.01 תאים בזרימה - מעבדה מעבדה ד"ר מרדכי גרליץ
  1
  ב' 0119.5651.01 אימונולוגיה תלוית הקשר ומיקום שו"ס ד"ר ורול חן
  א 12-10 2
  ב' 0119.5638.01 דימות מולקולרי בחיה השלמה שיעור פרופ' צרפתי אילן
  ב 16-14 2
  ב' 0119.5654.01 מנגנוני אלימות של חיידקים גורמי מחלה באדם שיעור ד"ר גל- מור אוהד
  ג 12-10 2
  ב' מנגנוני אלימות של חיידקים גורמי מחלה שיעור ה 12-10 2
  ב' 0119.5632.01 מבוא למחלות אוטואימוניות - הפסיפס האוטואימוני שיעור פרופ' שינפלד יהודה
  ה 14-12 2
  ב' 0103.5061.01 מודיפיקציות של חלבונים ומסלולי מעבר אותות שו"ס ד"ר ארבספלד-רוזין רינה
  ד"ר ברודאי לימור
  פרופ' פינקלמן-אלדר חגית
  לא יינתן בתש"פ 3
  ב' 0119.5641.01 מנגנונים גנטיים לעמידות למחלות שו"ס פרופ' עירקי פואד
  לא יינתן בתש"פ 2
  ב' 0119.5647.01 טיפולים חדשניים במחלות אוטאימניות סמינר פרופ' בלנק מירי
  -10 לא יינתן בתש"פ 1
  ב' 0119.5643.01 עקרונות אבחנה ביחסי פתוגן מאחסן ש זיהומיים פטריתיים באדם שו"ס פרופ' סגל אסתר
  ג -10 לא יינתן בתש"פ 2
  קורסים מחוץ למחלקה
  סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות הערה ש"ס
  א' 0455.3034.01 נגיפים גורמי מחלות שיעור פרופ' בכרך ערן
  ד"ר שטרן גרונדלנד עדי
  ד"ר קובילר אורן
  ד"ר סקלן אלה
  א 12-11 3
  ב' 0455.3832.01 פתולוגיות (מחלות) במאה ה- 21 - הדלקת כמטרה חדשנית לטיפול שיעור פרופ' לנגר בן-ברוך עדית
  פרופ' נוימן דרורית
  ד"ר מוניץ אריאל
  פרופ' פרנקל דן
  ב 12-10 2
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive