• ראשי
 • לוח מבחנים - המדרשה לתארים מתקדמים

   

  להלן החלטות ועדת הוראה בנושא מבני קורסי המדרשה, סיווג הקורסים המתקדמים ואופן הערכתם:

   

  אופן ההוראה בקורס חובות התלמיד הערכה מספר תלמידים

  שעור 1-4 ש"ס 

  מוגבל ל-4 מרצים בקורס

  **השתתפות ב 75% מהמפגשים כתנאי למבחן בסוף הקורס

  *בחינה בכתב 

  מבחן אמריקאי

  שאלות פתוחות או שילוב בין השתיים.

  אין אישור לבחינת בית

  אין הגבלה על מספר המשתתפים

  שיעור וסמינר (שו"ס) 

  2-3 ש"ס

   

  50% מההרצאות ניתנות ע"י המרצה

  **עבודה הכוללת הצגת הנושא, כל סטודנט יקבל מטלה אישית. אופי העבודה ייקבע על ידי המרצה. 

  חל חובת השתתפות ב 75% מהמפגשים. 

  50% מההרצאות ניתנות ע"י התלמידים

  הציון מורכב: 30% ציון על המצגת 

  70% ציון על הבחינה בכתב. 

   

  (מבחן אמריקאי או שאלות פתוחות או שילוב בין השניים. אין אישור לבחינות בית)

  יש הגבל במספר המשתתפים עד 35

  סמינר 1 ש"ס

  שלוש ההרצאות הראשונות ניתנות ע"י המרצה

  **הגשת עבודה סמינריוניות בעל-פה - הצגת הסמינר.

  חובת השתתפות ב - 75% מהמפגשים.

  ציון העבודה הסמינריונית מספר המשתתפים מוגבל ל 10

  *קורסי מעבדה 1-2

  ש"ס 16-13 שעות במרוכז (7 שעות ביום)

  **ציון ע"ס דוח מעבדה

  הגשת דוח מעבדה

  חובת השתתפות ב- 100% מהמפגשים

  מספר המשתתפים המינימלי = 8 תלמידים

   

   

  קורסים במבנה חריג יידונו ע"י ועדת הוראה לאחר בקשה מנומקת ממרכז הקורס.

  *חיבור שאלון אמריקאי - על כל שעת לימוד אחת יש להכין 2 שאלות בחינה.

  * בקורס מעבדה רק תלמיד אחד מהמעבדה של חבר הסגל הנותן את הקורס יוכל להשתתף בכל שנה.

  * בקורסי מעבדה בהם הביקוש גבוה, השתתפות תהיה מוגבלת לתלמיד אחד לכל מעבדה ועדיפות תינתן לתלמידים בשנה הראשונה למחקר.

  **בהתאם להנחיית מרכז הקורס.

  הבחינה תיערך במוסד בו נלמד הקורס.

  קורס הנלמד בשפה האנגלית, גם הבחינה תערך באנגלית.

  הוועדה תקפיד שציוני הקורס יעמדו על ממוצע סביר.

  יש להעביר את הבחינות דרך מזכירות המדרשה לבדיקת יו"ר ועדת הוראה.

  נא הקפידו על הנהלים שלעיל. קורסים שלא יעמדו בתקנון, לא יאושרו.

   

   

   

  לוח מבחנים

  לתשומת ליבכם, כל המבחנים יערכו בשעה 09:00, אלא אם כן מצוין אחרת בטבלה.

   

  סמסטר שם הקורס מס' קורס מועד א' מועד ב'
  א' אופקים חדשים של מערכות לשחרור מבוקר של תרופות וביוחמרים  0116.5942.01 22.2.18 26.3.18
  א' נוירוביולוגיה: מולקולות, מוח והתנהגות 0116.5942.01 11.2.18 27.3.18
  א' היבטים חדשים בנוירולוגיה 0119.5930.01 29.1.18 5.3.18
  א' מיקרוסקופיה קונפוקלית-דימות תאי ומולקולרי 0119.5636.01 20.2.18 29.4.18
  א' רביית האדם 0141.2001.01 13.2.18 9.4.18
  א' מבוא לביוכימיה 0103.5113.01 31.1.18 28.2.18
  א' יתר לחץ דם 0116.5948.01 5.2.18 16.4.18
  א' טיפול ממוקד בסרטן-עבר הווה ועתיד 0114.6598.01 1.2.18 12.3.18
  א' אנליזת תאים בזרימה 0119.5648.01 15.2.18 22.3.18
  א' שיטות מחקר 0103.0046.01 18.2.18 30.4.18
  א' תעלות יוניות -ביופיסיקה  קלאסית ומולקולרית 0116.5937.01 6.2.18 יפורסם
  א' ביו-סטטיסטיקה 0103.0010.01 25.1.18 25.2.18
  א' תורת ההחלטות 0103.0032.01 7.2.18  
  א' יסודות הביומכניקה מיתאוריה הנדסיות לתכונות מכניות של  נרקמות 0103.0043.01 31.1.18 27.2.18
  א' עולם הפיטריות 0119.5640.01 8.2.18 12.4.18
  א' עקרונות אבחנה ויחסי פתוגן 0119.5643.01 30.1.18 יפורסם
  א' הדמיה מוחית מתקדמת 0116.5936.01 25.2.18 25.4.18
  ב' דימות מולקולרי 0119.5638.01 1.8.18 2.9.18
  ב' אימונולוגיה ואימונותרפיה 0119.5262.01 24.6.18 29.7.18
  ב' אימונולוגיה תלות הקשר ומקום 0119.5651.01 8.7.18 9.8.18
  ב' מבוא לאנתרופולוגיה פיסית הסיפורים החבויים בעצמות 0113.5554.01 1.7.18 5.8.18
  ב' תקשורת מולקולרית בתאי עצב 0116.5947.01 4.7.18 13.8.18
  ב' ביולוגה של התא 0103.5114.01 25.6.18 25.7.18
  ב' עידן חדש במחקר יישומי למחלות 0103.5056.01 11.7.18 יפורסם
  ב' גבוהים נמוכים 0103.0042.01 10.7.18 19.8.18
  ב' מבוא לתורת המחלות א 0117.5618.01 2.7.18 31.7.18
  ב' פיזיולוגיה של השחלה 0141.5115.01 17.7.18 3.9.18
  ב' מנגנוני אלימות של חיידקים 0119.5654.02 24.7.18 4.9.18
  ב' תנועה תוך תאית ודינמיקה של אברונים בתאים חיים 0117.5622.01 19.7.18 16.9.18
  ב' מנגנוני ויסות ובקרה 0116.5130.01 עבודה ס.  
  ב' אתיקה ברפואה 0103.6000.01 26.6.18 12.8.18
  ב' אתיקה ברפואה 0103.6002.01 26.6.18 12.8.18
  ב' גנטיקה בעידן הפוסט גנומי 0114.6545.01 26.7.18 5.9.18
  ב' פתופיזיולוגיה של השמנה 0114.6595.01 20.6.18 2.8.18
  ב' פרמקוגנומיקה וביומרקרים בעידן הרפואה המותאמת אישי  0116.5923.01 27.6.18 7.8.18
  ב' שאלות פתוחות אודות תפקוד 0116.5940.01 28.6.18 יפורסם
  ב' שינה ומודעות: מהבסיס העצבי ועד תהליכים קוגניטיביים 0119.5946.01 12.7.18 5.9.18
  ב' ביו-אינפורמטיקה 0114.5673.01 15.7.18 13.9.18
  ב' מבוא למחלות אוטואימוניות 0119.5632.01 29.7.18 4.9.18
  ב' בקרה על הפוריות 0141.2000.01 21.6.18 2.8.18

   

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive