קבלת תואר M.Sc

זכאות לתואר "מוסמך אוניברסיטה" עם עבודת גמר (M.Sc.)

 

 1. הענקת תואר
  1. התואר "מוסמך אוניברסיטה" (M.Sc.) יוענק לסטודנט שסיים את לימודיו בהצלחה ולאחר שמילא את כל חובותיו האוניברסיטאיות.
  2. זכאות לתואר כאמור מותנית בהשלמת מכסת לימודים שלא תפחת משליש (1/3) מתכנית הלימודים. פרטים נוספים לכך מפורסמים בנהלי האוניברסיטה.
  3. אלא אם נאמר אחרת, הציון הסופי בתואר ישוקלל באופן הבא:
   1. 40% שקלול הציונים בקורסים.
   2. 20% ציון המנחה או המנחים בעבודת הגמר.
   3. 20% ציון השופטים בעבודת הגמר.
   4. 20% ציון הבחינה בעל-פה בעבודת הגמר.
  4. שקלול הציונים יעשה רק לגבי קורסים שנלמדו באוניברסיטת תל-אביב.
  5. סטודנט שלמד קורסי בחירה עודפים מעבר לנדרש בתכנית המסלול, יוכל להחליט, באישור המנחה, אלו קורסים ישוקללו בציונו הסופי לתואר.
  6. לא יתאפשר שיפור ציון לאחר הגשת בקשה לסגירת תואר או לאחר קבלת אישור זכאות לתואר.

 

 1. הענקת תואר בהצטיינות או בהצטיינות יתרה
  1. התואר "מוסמך אוניברסיטה בהצטיינות" (M.Sc.) יוענק לסטודנטים שסיימו לימודיהם בציון סופי משוקלל של 90 לפחות, ובתנאי שכל אחד משופטי עבודת הגמר העריך את העבודה בכתב ובעל-פה בציון של 90 לפחות. על אף האמור, רשאית הוועדה לקבוע חתך ציונים גבוה יותר להענקת תואר בהצטיינות ובהצטיינות יתרה, אם המספר הכולל של המצטיינים עולה על 15% מהסטודנטים המסיימים באותו מחזור
  2. התואר "מוסמך אוניברסיטה בהצטיינות יתרה" (M.Sc.) יוענק לסטודנטים שסיימו לימודיהם בציון סופי משוקלל של 95 לפחות, ובתנאי שכל אחד משופטי עבודת הגמר העריך את העבודה בכתב ובעל-פה בציון של 90 לפחות. על אף האמור, רשאית הוועדה לקבוע חתך ציונים גבוה יותר להענקת תואר בהצטיינות ובהצטיינות יתרה, אם המספר הכולל של המצטיינים עולה על 3% מהסטודנטים המסיימים באותו מחזור.
  3. לאחר קביעת זכאות לתואר בהצטיינות או בהצטיינות יתרה, תעביר מזכירות המדרשה הודעה בכתב לסטודנט ולמנחה.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive