סמינרים - המחלקה לפיזיולוגיה ופרמקולוגיה

 

 

 

 

 

Date

Guest

Affililation

Status

Host

24/10/18 

Ran Zalk

BGU

Confirmed

YH

7/11/18

Ido Kanter

BIU

Confirmed

ES

21/11/18

Ilya Fleidervish

BGU

 

YH/BA

5/12/18

Karla Kaun

Brown U

Confirmed

Shiko

19/12/18

Mickey Kosloff

HUJI

Confirmed

ND/YH

2/1/19

Raz Palty

IIT

Confirmed

DK/YH

9/1/19

Maria Vincent

Centro de Investigación príncipe Felipe, Valencia (Spain)

 

RSF

6/2/19

Bruce Zetter

Harvard

 

RSF

Semester break

 

 

 

 

13/3/19

Josh Goldberg

HUJI

Confirmed

YH/IS

20/3/19 Naomi Habib ELSC Confirmed IS

27/3/19

Carolina Rezaval

University of Birmingham

Confirmed

Shiko

10/4/19

 Rafi Hadad

BIU

Confirmed

Shiko

1/5/19

Eitan Reuveny

WIZ

Confirmed

ND

15/5/19

Yarden Opatowsky

BIU

Confirmed

YH

29/5/19

Adi Mizrahi

HUJI

Confirmed

YN

12/6/19

Ruby Shalom-Feuerstein

IIT

Confirmed

 BA

 

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive