התכנית הרב-תחומית לניהול מצבי חירום ואסון

התכנית הרב-תחומית לניהול מצבי חירום ואסון
התכנית הרב-תחומית לניהול מצבי חירום ואסון
מחזור י' של התכנית הרב-תחומית לניהול מצבי חירום ואסון
תכנית לימודים מיוחדת למנהלים ובכירים לתואר מוסמך בבריאות הציבור (MPHׂ)
תכנית לימודים מיוחדת למנהלים ובכירים לתואר מוסמך בבריאות הציבור (MPHׂ)
הסטודנטים מהמסלול הישראלי ומהמסלול הבינ"ל בתכנית לניהול מצבי חירום ואסון בסיור משותף
תכנית לימודים מיוחדת למנהלים ובכירים לתואר מוסמך בבריאות הציבור (MPHׂ)
תכנית לימודים מיוחדת למנהלים ובכירים לתואר מוסמך בבריאות הציבור (MPHׂ)
אסון הפיליפינים, 2013
תכנית לימודים מיוחדת למנהלים ובכירים לתואר מוסמך בבריאות הציבור (MPHׂ)
תכנית לימודים מיוחדת למנהלים ובכירים לתואר מוסמך בבריאות הציבור (MPHׂ)
משלחת ישראל להאיטי, ינואר 2010
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
Design by
Basch Interactive