תואר שלישי - נספח ג' - הנחיות להגשת דוחות התקדמות

מיום אישור תכנית המחקר, יוגש אחת לשנה דוח התקדמות בשלושה עותקים מודפסים ואליהם יצורפו שני עותקים מהצעת המחקר. לדוח התקדמות השני יש לצרף את דוח ההתקדמות האחרון שהוגש בשני עותקים. לקראת סיום הדוקטורט יוגש דוח מסכם אף הוא בשלושה עותקים.

עמוד השער יכלול: שם החוג שבמסגרתו מתבצעת העבודה, נושא עבודת המחקר, שם התלמיד, מס' תעודת זהות, התקופה שאליה מתייחס הדוח, שם המנחה/מנחים וחתימתם המאשרת את הגשת הדוח.

הדוח יכלול:

1. תקציר התקדמות המחקר: יש לציין בקצרה את המטרות שהוצגו בתכנית המחקר ואת הישגי המחקר בתקופה המדווחת.

2. פרק תוצאות - פירוט התוצאות שהושגו בתקופה המדווחת יוצג בליווי גרפים, תמונות וטבלאות.

3. פרק סיכום ודיון - יפורטו המסקנות הנגזרות מתוצאות המחקר ותכניות להמשך המחקר. יש להדגיש כיצד המשך המחקר יענה על המטרות שהוצגו בתכנית המחקר.

4. רשימת פרסומים מדעיים (כולל מאמרים בהכנה) והשתתפות פעילה בכנסים מדעיים.

ניתן להגיש את פרק התוצאות, כולו או חלקו, במאמר/ים ובתנאים הבאים:

ניתן להגיש מאמרים שפורסמו או התקבלו לפרסום וכן מאמרים שנשלחו לפרסום (יש לצרף מכתב המאשר זאת).

התלמיד יהיה מחבר ראשון במאמר אחד לפחות, מתוך המאמרים שהוגשו. במאמרים בהם התלמיד אינו מחבר ראשון - יש לציין בפרק התוצאות, אילו מהתוצאות המוצגות במאמר, הן חלק מעבודת הדוקטור של התלמיד.

ניתן לכלול בדוח רק מאמרים, שבהם צוין שהתוצאות המוצגות מהוות חלק מעבודת הדוקטור של התלמיד.

הנוסח המומלץ:

This work was performed in partial fulfillment of the requirements for a Ph.D. degree of

(name of student), Sackler Faculty of medicine, Tel Aviv University, Israel.

הגשת פרק התוצאות במאמרים אינה פוטרת מהגשת הפרקים הנוספים: תקציר, סיכום ודיון, פרסומים וכנסים.

בדוח ההתקדמות האחרון שיוגש, הדוח המסכם, יכלל פרק סיכום ודיון בכלל התוצאות שהושגו בעבודת המחקר (בהיקף של כ-3 עמודים). יש להדגיש כיצד התוצאות שהושגו עונות על המטרות שהוצגו בתכנית המחקר.

אי הגשת הדוח במועד, ללא אישור הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר, עלולה להביא להפסקת הלימודים של תלמיד המחקר.

תיזת הדוקטורט לא תתקבל במשרד המדרשה ללא אישור מוקדם של חברי הוועדה המלווה על דוח מסכם.

 

חזרה לרשימת נספחים.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive