• ראשי
 • אודות - ועדת הוראה בית ספרית

  מטרות: 

  ועדת הוראה בית ספרית אחראית על ניהול ההוראה בבית הספר לרפואה, קוריקולום של בית הספר, דרכי הוראה, הערכת מורים ותלמידים ועידוד התנהלות הפרופסיונאלית של הסטודנטים. ראש הוועדה יהיה ראש בית הספר לרפואה, וחבריה ראשי ועדות בית הספר, מנהלי התכניות וחברי סגל נוספים מן החוגים השונים בפקולטה.

   

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive