• ראשי
 • אודות - ועדת הוראה בית ספרית

  מטרות: 

  ועדת הוראה בית ספרית אחראית על ניהול ההוראה בבית הספר לרפואה, קוריקולום של בית הספר, דרכי הוראה, הערכת מורים ותלמידים ועידוד התנהלות הפרופסיונאלית של הסטודנטים. ראש הוועדה יהיה ראש בית הספר לרפואה, וחבריה ראשי ועדות בית הספר, מנהלי התכניות וחברי סגל נוספים שיוזמנו ע"י ראש הועדה.

   

  נוהל עבודה:

  הוועדה נפגשת פעם בחודש, דנה בנושאים המועלים ע"י חברי הוועדה או ראשה.   

   

  מי רשאי לפנות לוועדה:

  חברי סגל אקדמי ומנהלי.  

   

  דרך הפנייה: 

  לראש בית הספר או למזכירת הוועדה.

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive