תקנון התכנית לחילופי סטודנטים

למי מיועדת התכנית?

התכנית מיועדת לסטודנטים לרפואה כללית לתואר MD בלבד (לא כולל רפואת שיניים) חברי אגודות הסטודנטים לרפואה, מתום שנה ד' (בתכנית ה-6 שנתית) ומתום שנה ג' (בתכנית ה-4 שנתית) ועד סיום הסטאז'.

מפעל זה של חלופי סטודנטים לרפואה מושתת על חוזים מחייבים בין אגודות הסטודנטים לרפואה במדינות החברות בארגון  The International Federation of Medical Students Associations  - IFMSA.

התכנית מנוהלת בידי סטודנטים ולמען סטודנטים ואינה אוניברסיטאית, אך אין להקל ראש בהתנהלות מול צוותי בתי החולים.

יש להבין כי מנהל מחלקה מסכים לקבל סטודנט זר לסבב תוך ידיעה שתכנית הלימודים בארצו שונה ובדרך כלל אינו דובר את השפה המקומית, ולכן יש לכבד את כלל הצוות המארח. התכנית מחייבת השתתפות מלאה תוך מילוי כלל החובות והציפיות מסטודנט לרפואה. כל חריגה בהתנהגות או ביטול חלקי או מלא של הרוטציה יפגע בך, בנו, בקולגות שלנו ברחבי העולם, ביחסים הבינ"ל ובסטודנטים עתידיים.

 

חובה לעבור ביסודיות על תנאי החילופין של המדינות שהינך עומד לבחור:

  1. שיבוץ במחלקה בביה"ח במדינה בה זכה ליחידת חילופין בת כ- 4 שבועות, על פי רוב במסגרת חודש קלנדרי.
  2. מגורים הינם למשתתף ולמשך תקופת החילופין בלבד, במעונות , בדירות או אצל משפחות מקומיות.  תנאי המגורים עשויים להיות פשוטים מאד ובחדרים משותפים. לעיתים שיבוץ זה עלול להשתנות במהלך תקופת החילופים.
  3. עפי"ר ניתנת ארוחה אחת ביום עבודה במקום הסבב או דמי כיס.

 

מה מעניקה ומחייבת התכנית?

שיבוצים פנים ארציים כגון: מיקום גיאוגרפי (עיר וכיו"ב), שיבוץ בביה"ח ובמחלקה, מעונות וארוחות מאורגנים על ידי האגודה המארחת בלבד ועשויים להשתנות. עם זאת, האגודות בארץ ובחו"ל משתדלות להתחשב בבקשות הסטודנטים. איננו יכולים להתערב בשיבוצים אלו.

התכנית סטודנטיאלית ואינה אקדמית - סטודנטים קליניים ישובצו ככל הניתן במחלקות אוניברסיטאיות. ההכרה בתכנית החילופים כאלקטיב הינה באחריותו של הנרשם בלבד ותחת אישורה של הפקולטה בה הוא לומד. מומלץ לברר לפני הרישום את הדרישות לאלקטיב בפקולטה, לרבות האישורים/הטפסים הנדרשים ממך!  מניסיון העבר, בתי הספר לרפואה שלנו לרוב מכירים בחילופים כאלקטיב .

ניתן להירשם לתכנית ביחיד או בזוגות בלבד.  על צמד הסטודנטים למלא בטופס הרישום זה את שמו של זה וכן העדפות זהות לאיזור גיאוגרפי ותקופה.  לא ניתן להתחייב: לשיבוץ באותה העיר ומגורים משותפים, שיבוץ באותה מחלקה או בית חולים- זאת משום שהשיבוץ במדינה תלוי בהחלטותיה של המדינה המארחת בלבד! הנאמר כאן נכון גם לגבי זוגות נשואים.
 

 

עלויות התכנית

1. 50 ש"ח - דמי רישום ראשוניים המשולמים לאגודת הסטודנטים לרפואה בה אתם לומדים.

2. 2500 ש"ח - דמי החילופים לתקופה של כ-4 שבועות כוללים: לינה (לעיתים בחדר משותף), שיבוץ במחלקה בבי"ח, ארוחה אחת ליום עבודה בבית החולים (או דמי כיס).

3. הוצאות נוספות על חשבון הנרשם ובאחריותו -  כרטיסי טיסה, תחבורה, ויזות, מיסים, חיסונים (אלה הנדרשים ע"י התכנית ואלה הנדרשים מכל תייר) וכיו"ב. כמו כן, ח ו ב ה להצטייד בביטוח "נוסעים לחו"ל" -  הכולל ביטוח רפואי, תאונות וצד ג', התקף למשך תקופת החילופים.

דמי החילופים הינם עבור ניהול התוכנית בארץ ליוצאים ולנכנסים. לפיכך, תכנית החילופין שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר החלפת סטודנט או החזר כספי.

 

שלב 1- רישום ראשוני:

1.

א. כדי לקבל טופס רישום אלקטרוני להגרלה במייל יש לשלם דמי רישום ע"ס 50 ₪  למזכירות אגודת הסטודנטים לרפואה בפקולטה בה אתם לומדים. אין החזר כספי על דמי רישום אלה מכל סיבה שהיא.                                                         

ב. הגשת מכתב מוטיבציה באנגלית  - המכתב יוגש יחד עם דמי הרישום ובו יכתוב הסטודנט בקצרה מדוע הוא מעוניין להשתתף בתוכנית.

 

2.

מילוי טופס הרישום יעשה רק לאחר קריאת תקנון זה ותנאי החילופים של המדינות המארחות.

שימו לב!!! תאריך אחרון לתשלום להגרלה הוא ב-21.11.2019 בשעה 12:00, מי שירשם לאחר מכן, לא יכנס להגרלה!

 

שלב 2 - הגרלת מדינת החילופים

יש לציין כי הרישום למועמדות אינו מחייב יציאה לחילופים. כמו כן, הוא אינו מוריד את הסיכויים לזכייה בשנים שלאחר מכן. עד שבועיים לאחר סגירת ההרשמה תימסרנה לסטודנטים תוצאות ההגרלה.

 

ההגרלה מתבצעת לפי סדר העדיפויות הבא:

 

דירוג ראשון - סטאז'רים, שנה ו' 6 שנתית ושנה ד' 4 שנתית

דירוג שני - שנה ה' 6 שנתית ושנה ג' 4 שנתית

דירוג שלישי - שנה ד' 6 שנתית ושנה ב' 4 שנתית

 

מניסיוננו, גם למדורגים בדירוג נמוך מומלץ להרשם להגרלה, שאינה מחייבת דבר מלבד תשלום דמי רישום ראשוני והגשת מכתב המוטיבציה, לרוב מקבלים אחת מ-6 העדיפויות.

אין הגבלה על מספר הפעמים בהן ניתן להשתתף בתכנית. סטודנט שהשתתף בתוכנית יורד בדירוג ברמה אחת (לדוגמא-סטודנט משנה רביעית בתכנית 6 שנתית שהשתתף בעבר בתוכנית ידורג בדירוג רביעי).

 

 

רוצים לשפר את הדירוג שלכם בהגרלה ולהגדיל את הסיכוי לזכות במדינה המועדפת עליכם?

תתחייבו לארח סטודנט בביתכם או בבית ההורים בחדר נפרד. אירוח סטודנט יעביר אתכם מיידית לדירוג הראשון בהגרלה .כמו כן, תקבלו 600 ₪ עבור האירוח. הטבה זו נשמרת לכם גם אם לא תצאו לחילופים השנה.

אנא מלאו טופס זה במידה שאתם מעוניינים בזאת. אנו ניצור קשר עם סטודנטים שיימצאו מתאימים.

 

 

שלב 3 - הרשמה לתכנית החילופים

עם קבלת הודעת הזכייה ומעבר ראיון בהצלחה, יועברו לנרשם בדוא"ל הנחיות בנוגע לתהליך הרישום והתשלום. אך ורק מילוי ההוראות במלואן יבטיח את מימוש הזכייה על ידי הנרשם. ללא עמידה מושלמת בהנחיות, הזכייה תועבר לבא בתור. עם קבלת הודעה אודות המדינה בה זכה הנרשם, יהיה עליו לעמוד בדרישות הרישום  תוך 10 ימים ממועד שליחת הודעתנו. אי עמידה בלו"ז זה, דינו כויתור על מקומו בתכנית.

 

שלב 4 - קבלה לתכנית

אישור קבלה סופי הכולל: שיבוץ לפרטיו בארץ היעד, יועבר לנרשם עד כ-4 שבועות ממועד תחילת החילופים. התכנית עושה כמיטב יכולתה להקדים את הודעת האישור. הודעה זו תועבר למועמד באמצעות ה-Database באתר ifmsa.org והוא, ורק הוא, מחייב את התכנית. כל הודעת שיבוץ בנתיב אחר (מייל/ פייסבוק וכדומה) הינן חסרות תוקף!  לכן, אין לבצע סידורי נסיעה (כגון רכישת כרטיס טיסה וכיו"ב) לפני קבלת האישור הסופי. אין התכנית אחראית לנזקים כספיים שיגרמו כתוצאה מאי עמידה בתקנה מחייבת זו.

בנוסף לבקיאותו של המשתתף בתנאי החילופים של הארץ המארחת, המשתתף הינו תייר וחובתו להתעדכן, להיות בקיא, ולעמוד בדרישות המדינה המארחת החלות על כל תייר (כגון ויזות, חיסונים וכיו'ב). 

במידה ותקנות הארץ המארחת דורשת מישראלים ויזה, הדרישה (בכל המדינות וללא יוצא מן הכלל) היא לויזה מסוג "ויזת תייר" בלבד ולא מעבר לכך. במעמד בקשה לויזה בשגרירות כלשהי המשתתף מציין שהוא נוסע למטרת תיירות בלבד ללא ציון כל פרט נוסף!

שרות צבאי - אישור יציאה מהארץ מהצבא הוא באחריות הבלעדית של המשתתף/ת.

התקשורת עם גורמי החילופים בחו"ל תעשה אך ורק באמצעות משרד החילופים הארצי או בהוראתו. כמו-כן יש ליידע מיידית את משרד החילופים הארצי בכל מידע/תכתובת המתקבל אצלך ישירות מחו"ל. התוכנית תסיר את אחריותה מכל תקשורת שנעשתה ללא ידיעתה.

 

שלב 5 - שליחת אישרור למדינה המארחת

הנרשם יחויב לשלוח אישרור שנקרא CC  באמצעות ה-Database באתר ifmsa.org בהתאם ללו"ז שיקבל. אי מילוי דרישה זו עשויה לבטל את השתתפותו ללא כל פיצוי. 

 

שלב 6 - תקופת החילופים

סטודנט אשר יוצא לחילופים נדרש להופיע במחלקה לפחות ל-80% מהנדרש ממנו במחלקה. נוכחות לא מספקת, גרימת הפסדים כספיים, עגמת נפש לכל גורם מארח או התנהגות בלתי הולמת אחרת יהוו עילה לתביעת פיצויים כנגד הסטודנט.

 

ביטול השתתפות בתכנית:

"תוכנית מאפשרת ביטול ההשתפות במקרים חריגים בלבד!

אי עמידה בתנאי החילופים של מדינת היעד איננה נחשבת מקרה חריג, אחריותו של הסטודנט לוודא עמידה בתנאים אלו, במקרה של אי עמידה בתנאי התקנון הנ""ל או בתנאי החילופים, השתתפותו של הסטודנט בתכנית תבוטל וכספו לא יוחזר!

 

  1. מקרים חריגים (על פי רוב - מצב בריאותי שמונע את נסיעת הסטודנט) יבדקו באופן נקודתי ויאושרו באופן פרטני ע""י התוכנית. בקשות לביטול ניתן להפנות אך ורק לרכז החילופים המקומי ואישורן תבוצענה מול רכז החילופים הארצי ובהתאם לתקנון זה.
  2. התכנית מאפשרת, בתנאים מסוימים למצוא סטודנט ממלא מקום, כל עוד ממלא המקום נמצא בשלב לימודים זהה או מתקדם יותר מהסטודנט הרשום ואך ורק לאחר תיאום עם הרכז המקומי.

 

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>