תקנון התכנית לחילופי סטודנטים

למי מיועדת התכנית?

התכנית מיועדת לסטודנטים לרפואה כללית בלבד (לא כולל רפואת שיניים) חברי אגודות הסטודנטים לרפואה, מתום שנה ד' (בתכנית ה-6 שנתית) ומתום שנה ג' (בתכנית ה-4 שנתית) ועד סיום הסטאז'.

מפעל בינ"ל זה של חלופי סטודנטים לרפואה מושתת על חוזים מחייבים בין אגודות הסטודנטים לרפואה במדינות החברות בארגון The International Federation of Medical Students Associations  - IFMSA           

התכנית מנוהלת בידי סטודנטים ולמען סטודנטים ואינה אוניברסיטאית, אך אין להקל ראש בהתנהלות מול צוותי בתי החולים. יש להבין  כי מנהל מחלקה מסכים לקבל סטודנט זר שתכנית הלימודים בארצו שונה ובדרך כלל אינו דובר את השפה המקומית לרוטציה, ולכן יש לכבד אותו ואת צוות המחלקה  בהשתתפות מלאה תוך מילוי כלל החובות והציפיות מסטודנט לרפואה. כל חריגה בהתנהגות או ביטול חלקי או מלא של הרוטציה יפגע בנו, בקולגות שלנו ברחבי העולם וביחסים בינינו.

חובה לעבור ביסודיות על תנאי החילופין של המדינות שהינך עומד לבחור:

1. שיבוץ במחלקה בביה"ח במדינה בה זכה ליחידת חילופין בת כ- 4 שבועות, על פי רוב במסגרת חודש קלנדרי.

2.מגורים הינם למשתתף ולמשך תקופת החילופין בלבד, במעונות , בדירות או אצל משפחות מקומיות.  תנאי המגורים עשויים להיות פשוטים מאד ובחדרים משותפים. לעיתים שיבוץ זה עלול להשתנות במהלך תקופת החילופים.

3. על פי רוב, ניתנת ארוחה אחת ביום במהלך העבודה, או דמי כיס.

 

מה מעניקה ומחייבת התכנית?

שיבוצים פנים ארציים כגון: מיקום גיאוגרפי (עיר וכיו"ב), שיבוץ בביה"ח ובמחלקה, מעונות וארוחות מאורגנים על ידי האגודה המארחת בלבד ועשויים להשתנות. עם זאת, האגודות בארץ ובחו"ל משתדלות להתחשב בבקשות הסטודנטים. איננו יכולים להתערב בשיבוצים אלו.

התכנית סטודנטיאלית ואינה אקדמית - סטודנטים קליניים ישובצו ככל הניתן במחלקות אוניברסיטאיות. ההכרה בתכנית החילופין כאלקטיב הינה מאחריותו של הנרשם בלבד ותחת אישורה של הפקולטה בה הוא לומד.  מומלץ לברר לפני הרישום את הדרישות לאלקטיב בפקולטה, לרבות האישורים/הטפסים הנדרשים ממך! מניסיון העבר, בתי הספר לרפואה שלנו מכירים לרוב בחילופין כאלקטיב.

ניתן להירשם לתכנית בזוגות אך לא יותר מכך. על צמד הסטודנטים למלא בטופס הרישום זה את שמו של זה וכן את אותן העדפות לאזור גיאוגרפי ותקופה. לא ניתן להתחייב: לשיבוץ באותה העיר ומגורים משותפים, שיבוץ באותה מחלקה או בית חולים - זאת משום שהשיבוץ במדינה תלוי בהחלטותיה של המדינה המארחת בלבד! הנאמר כאן נכון גם לגבי זוגות נשואים.
 

עלויות התכנית

1. 50 ש"ח - דמי רישום ראשוניים המשולמים לאגודת הסטודנטים לרפואה בה אתם לומדים.

2. 2200 ש"ח - דמי החילופין ליחידה של כ- 4 שבועות - עבור לינה (בד"כ בחדר זוגי), שיבוץ במחלקה בביה"ח, על פי רוב גם ארוחה ביום במהלך העבודה (או דמי כיס).

3. הוצאות נוספות על חשבון הנרשם ובאחריותו - כרטיסי טיסה, תחבורה, ויזות, מיסים, חיסונים (אלה הנדרשים ע"י התכנית ואלה הנדרשים מכל תייר) וכיו"ב. כמו כן, חובה להצטייד בביטוח רפואי ותאונות - "נוסעים לחו"ל" הכולל ביטוח צד ג', התקף למשך תקופת החילופין.

 

דמי החילופין הינם עבור ניהול התוכנית בארץ ליוצאים ולנכנסים. לפיכך, תכנית החילופין שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר החלפת סטודנט או החזר כספי.

 

ביטול השתתפות בתכנית:

התוכנית אינה מאפשרת ביטול ההשתפות או החלפות בין סטודנטים למעט מקרים חריגים (על פי רוב- מצב בריאותי שמונע את נסיעת הסטודנט או אובדן קרוב משפחה מדרגה ראשונה). גם מקרים אלו יבדקו באופן נקודתי ויאושרו באופן פרטני ע"י הרכז הארצי של התוכנית. ההשתתפות בתוכנית מתואמת על ידי ואל מול אגודות הסטודנטים בישראל ועל כן כל בקשה מנומקת בכתב לביטול, תופנה לרכז החילופין המקומי ואישורה תבוצע אך ורק מול רכז החילופין הארצי ובהתאם לתקנון זה.

אם יתקבל אישור ביטול השתתפות ההחזר הכספי יעמוד על 80% מדמי החילופין.

החזר כספי לא יאושר במקרה של ביטול השתתפות מסיבות של אי עמידה בתנאי החילופין שלנו ושל מדינת היעד.

בנוסף, האחריות על וידוא עמידה בתנאי החילופין של המדינות הינה על הנרשם. התוכנית אינה אחראית לכל נזק שיגרם כתוצאה מאי עמידה של המועמד/ משותתף בתנאי החילופין של המדינה המארחת ובתקנון זה. 

 

שלב 1 - רישום ראשוני בשנת תשע"ט למועמדות לחילופין בינ"ל

הנרשמים יקבלו טופס רישום אלקטרוני רק לאחר ביצוע ההנחיות שלהלן, עד לתאריך 14.11.2018

   א. בקיאות בתנאי תקנון זה ותנאי החילופים של הארצות המפורטות בו.

   ב. מכתב מוטיבציה באנגלית קצר מדוע מעוניין להשתתף בתכנית עם פרטים אישיים בראשו.

   ג.  תשלום 50 ₪ למועמדות לחילופין בינ"ל (שאינם מוחזרים) לאגודת הסטודנטים לרפואה בפקולטה בה אתם לומדים. 

   ד. העתקת הטבלה שלהלן מילוי ושליחת הטבלה  ב Email לאגודה המקומית ולרכז החילופין בה, בצירוף מכתב המוטיבציה באנגלית. 

 

שלב 2 - הגרלת מדינת החילופין:

יש לציין כי הרישום להגרלה אינו מחייב יציאה לחילופין. כמו כן, הוא אינו מוריד את הסיכויים לזכייה בשנים שלאחר מכן. כשבועיים לאחר סגירת ההרשמה, תימסרנה לסטודנטים הזוכים תוצאות ההגרלה.

  סך שם משפחה  שם פרטי שם פרטי באנגלית כפי שרשום בדרכון שם משפחה באנגלית כפי שרשום  בדרכון מין אוניברסיטה שנת לימודים דוגמא: שנה רביעית מתוך 6:  4>6 Email מספר טלפון נייד מכתב מוטיבציה אופן התשלום מזומן / העברה בנקאית + תאריך ביצוע
  50 ₪                    רצ"ב  

להלן הדירוג לפיו מתבצעת ההגרלה:

דירוג ראשון - סטאז'רים, שנה ו' 6 שנתית ושנה ד' 4 שנתית

דירוג שני - שנה ה' 6 שנתית ושנה ג' 4 שנתית

דירוג שלישי - שנה ד' 6 שנתית ושנה ב' 4 שנתית

 

מנסיוננו, גם למדורגים בדירוג נמוך שווה להרשם לההגרלה הראשונית, שאינה מחייבת לדבר מלבד תשלום דמי רישום ראשוני והגשת מכתב המוטיבציה - לרוב מקבלים אחת מ-6 העדיפויות.

אין הגבלה על מספר הפעמים בהן ניתן להשתתף בתכנית. סטודנט שהשתתף בתכנית יורד בדירוג רמה אחת (לדוגמא - סטודנט משנה רביעית בתכנית 6 שנתית שהשתתף בעבר בתכנית - ידורג בדירוג רביעי).

 

זוג סטודנטים שנרשמו ביחד לתכנית ידורגו עפ"י הדירוג הנמוך מביניהם (לדוגמא - סטודנט משנה ה' וסטודנט משנה ד', שניהם בתכנית 6 שנתית, שמבקשים לבצע את החילופין ביחד, ידורגו בדירוג שלישי).

 

רוצים לשפר את הדירוג שלכם בהגרלה ולהגדיל את הסיכוי לזכות במדינה שבחרתם?

תתחייבו לארח סטודנט בביתכם, בבית ההורים או סבלט למשך חודש. אירוח סטודנט יעביר אתכם מיידית לדירוג הראשון בהגרלה. כמו כן, תקבלו 600 ש"ח דמי כיס. הטבה זו נשמרת לכם גם אם לא תצאו לחילופין השנה.

אנא מלאו טופס זה במידה ואתם מעוניינים בזאת. אנו ניצור קשר עם סטודנטים שיימצאו מתאימים.

 

שלב 3 - הרשמה לתכנית החילופין

עם קבלת ההודעה על הזכייה ומעבר הראיון בהצלחה, יועברו לנרשם בדוא"ל הנחיות לתהליך הרישום והתשלום. אך ורק מילוי ההוראות במלואן יבטיח את מימוש במקרה שלא - הזכייה תועבר מידית לבא בתור.

כמובן, עם קבלת הודעה אודות המדינה בה זכה הנרשם, יהיה עליו לעמוד בדרישת הרישום תוך 10 ימים ממועד שליחת הודעתנו. אי עמידה בלו"ז זה, דינו כויתור על מקומו במדינה בה זכה.

 

שלב 4 - קבלה לתכנית

השיבוץ לפרטיו בארץ היעד, המהווה קבלה לתכנית, יועבר לנרשם עד כ-4 שבועות ממועד תחילת החילופין. התכנית עושה כמיטב יכולתה להקדים את הודעת השיבוץ. הודעה זו תועבר למועמד באמצעות ה-Database באתר ifmsa.org והוא, ורק הוא, מחייב את התכנית. כל הודעת שיבוץ בנתיב אחר (מייל/ פייסבוק וכדומה) הינן חסרות תוקף!  לכן, אין לבצע סידורי נסיעה (כגון רכישת כרטיס טיסה וכיו"ב) לפני קבלת השיבוץ. אין התכנית אחראית לנזקים כספיים שיגרמו כתוצאה מאי עמידה בתקנה מחייבת זו.

בנוסף לבקיאותו של המשתתף בתנאי החילופין של הארץ המארחת המשתתף הינו תייר וחובתו להתעדכן במלוא הדרישות של המדינה המארחת, החלות על כל תייר (כגון ויזות, חיסונים) לכל דבר ועניין. 

במידה ותקנות הארץ המארחת דורשת מישראלים ויזה, הדרישה (בכל המדינות וללא יוצא מן הכלל) הינה לויזה מסוג "ויזת תייר" בלבד ולא מעבר לכך. במעמד בקשה לויזה בשגרירות כלשהי המשתתף מציין שהוא נוסע למטרת תיירות בלבד ללא ציון כל פרט נוסף !

שרות צבאי - אישור יציאה מהארץ מהצבא הוא באחריות הבלעדית של המשתתף/ת.

שימו לב: תקשורת עם גורמי החילופין בחו"ל תעשה אך ורק באמצעות משרד החילופין הארצי או בהוראתו. כמו-כן יש ליידע מיידית את משרד החילופין הארצי בכל מידע/תכתובת המתקבל אצלך ישירות מחו"ל. התוכנית תסיר את אחריותה מכל שיחה שנעשתה ללא ידיעתה.

 

שלב 5 - שליחת אישור השתתפות למדינה המארחת

הנרשם יחוייב לשלוח טופס שנקרא CC באמצעות ה- Database באתר ifmsa.org. אי מילוי טופס זה בהתאם ללו"ז עלול לגרום לביטול ההשתתפות ללא כל פיצוי, מכל גורם שהוא.

 

שלב 6 - תקופת החילופין

במהלך תקופת החילופין  הסטודנט נדרש להופיע במחלקה לפחות 80% מהזמן הנדרש ממנו במחלקה. נוכחות לא מספקת: עלולה לגרום לאי קבלת אישור השתתפות. כמו כן, גרימת הפסדים כספיים, עוגמת נפש לכל גורם מארח או התנהגות בלתי הולמת כלשהי, יהוו עילה לתביעת פיצויים כנגד הסטודנט המשתתף בתכנית.

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive