תקנון התכנית לחילופי סטודנטים

למי מיועדת התכנית?

התכנית מיועדת לסטודנטים לרפואה כללית בלבד (לא כולל רפואת שיניים) חברי אגודות הסטודנטים לרפואה, מתום שנה ד' (בתכנית ה-6 שנתית) ומתום שנה ג' (בתכנית ה-4 שנתית) ועד סיום הסטאז'.

מפעל בינ"ל זה של חלופי סטודנטים לרפואה מושתת על חוזים מחייבים בין אגודות הסטודנטים לרפואה במדינות החברות בארגון The International Federation of Medical Students Associations  - IFMSA           

התכנית מנוהלת בידי סטודנטים ולמען סטודנטים ואינה אוניברסיטאית, אך אין להקל ראש בהתנהלות מול צוותי בתי החולים. יש להבין  כי מנהל מחלקה מסכים לקבל סטודנט זר שתכנית הלימודים בארצו שונה ובדרך כלל אינו דובר את השפה המקומית לרוטציה, ולכן יש לכבד אותו ואת צוות המחלקה  בהשתתפות מלאה תוך מילוי כלל החובות והציפיות מסטודנט לרפואה. כל חריגה בהתנהגות או ביטול חלקי או מלא של הרוטציה יפגע בנו, בקולגות שלנו ברחבי העולם וביחסים בינינו.

חובה לעבור ביסודיות על תנאי החילופין של המדינות שהינך עומד לבחור:

1. שיבוץ במחלקה בביה"ח במדינה בה זכה ליחידת חילופין בת כ- 4 שבועות, על פי רוב במסגרת חודש קלנדרי.

2.מגורים הינם למשתתף ולמשך תקופת החילופין בלבד, במעונות , בדירות או אצל משפחות מקומיות.  תנאי המגורים עשויים להיות פשוטים מאד ובחדרים משותפים. לעיתים שיבוץ זה עלול להשתנות במהלך תקופת החילופים.

3. עפי"ר ניתנת ארוחה אחת ביום במהלך העבודה. או דמי כיס.

 

מה מעניקה ומחייבת התכנית?

שיבוצים פנים ארציים כגון: מיקום גיאוגרפי (עיר וכיו"ב), שיבוץ בביה"ח ובמחלקה, מעונות וארוחות מאורגנים על ידי האגודה המארחת בלבד ועשויים להשתנות. עם זאת, האגודות בארץ ובחו"ל משתדלות להתחשב בבקשות הסטודנטים. איננו יכולים להתערב בשיבוצים אלו.

התכנית סטודנטיאלית ואינה אקדמית - סטודנטים קליניים ישובצו ככל הניתן במחלקות אוניברסיטאיות. ההכרה בתכנית החילופין כאלקטיב הינה מאחריותו של הנרשם בלבד ותחת אישורה של הפקולטה בה הוא לומד.  מומלץ לברר לפני הרישום את הדרישות לאלקטיב בפקולטה, לרבות האישורים/הטפסים הנדרשים ממך! מניסיון העבר, בתי הספר לרפואה שלנו מכירים לרוב בחילופין כאלקטיב.

ניתן להירשם לתכנית בזוגות אך לא יותר מכך. על צמד הסטודנטים למלא בטופס הרישום זה את שמו של זה וכן את אותן העדפות לאזור גיאוגרפי ותקופה. לא ניתן להתחייב: לשיבוץ באותה העיר ומגורים משותפים, שיבוץ באותה מחלקה או בית חולים - זאת משום שהשיבוץ במדינה תלוי בהחלטותיה של המדינה המארחת בלבד! הנאמר כאן נכון גם לגבי זוגות נשואים.
 

 

עלויות התכנית

1. 50 ש"ח - דמי רישום ראשוניים המשולמים לאגודת הסטודנטים לרפואה בה אתם לומדים.

2. 2200 ש"ח - דמי החילופין ליחידה של כ- 4 שבועות - עבור לינה (בד"כ בחדר זוגי), שיבוץ במחלקה בביה"ח, ארוחה ביום במהלך העבודה (או דמי כיס).

3. הוצאות נוספות על חשבון הנרשם ובאחריותו - כרטיסי טיסה, תחבורה, ויזות, מיסים, חיסונים (אלה הנדרשים ע"י התכנית ואלה הנדרשים מכל תייר) וכיו"ב. כמו כן, חובה להצטייד בביטוח רפואי ותאונות - "נוסעים לחו"ל" הכולל ביטוח צד ג', התקף למשך תקופת החילופין.

 

דמי החילופין הינם עבור ניהול התוכנית בארץ ליוצאים ולנכנסים. לפיכך, תכנית החילופין שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר החלפת סטודנט או החזר כספי.

 

ביטול השתתפות בתכנית:

התוכנית אינה מאפשרת ביטול ההשתפות או החלפות בין סטודנטים למעט מקרים חריגים שיאושרו באופן פרטני ע"י הרכז הארצי של התוכנית. ההשתתפות בתוכנית מתואמת על ידי ואל מול אגודות הסטודנטים בישראל ועל כן כל בקשה לביטול תופנה לרכז החילופין המקומי ואישורן תבוצענה אך ורק מול רכז החילופים הארצי ובהתאם לתקנון זה. במקרה ויאושר ביטול ההשתתפות, ההחזר הכספי יעמוד על 80 אחוז מדמי החילופים.  בנוסף, האחריות על וידוא עמידה בתנאי החילופין של המדינות הינה על הנרשם. התוכנית אינה אחראית לכל נזק שיגרם כתוצאה מאי עמידה של המועמד/ משותתף בתנאי החילופין של המדינה המארחת ובתקנון זה.  בהתאם, ביטול השתתפות מסיבות של אי עמידה בתנאי החילופין של מדינת היעד לא תאושר.

 

שלב 1 - רישום ראשוני:

1. א. כדי לקבל טופס רישום אלקטרוני להגרלה במייל יש לשלם דמי רישום ע"ס 50 ש"ח במזומן / העברה בנקאית למזכירת אגודת הסטודנטים לרפואה בפקולטה בה אתם לומדים. אין החזר כספי על דמי רישום אלה מכל סיבה שהיא.

ב. הגשת מכתב מוטיבציה באנגלית - המכתב יוגש יחד עם דמי הרישום ובו יכתוב הסטודנט בקצרה מדוע הוא מעוניין להשתתף בתכנית.
 

2. מילוי טופס הרישום יעשה רק לאחר ידיעת תקנון זה ותנאי החילופין של המדינות המארחות.

 

שלב 2 - הגרלת מדינת החילופין:

יש לציין כי הרישום להגרלה אינו מחייב יציאה לחילופין. כמו כן, הוא אינו מוריד את הסיכויים לזכייה בשנים שלאחר מכן. כשבועיים לאחר סגירת ההרשמה, תימסרנה לסטודנטים תוצאות ההגרלה.

 

להלן הדירוג לפיו מתבצעת ההגרלה:

דירוג ראשון - סטאז'רים, שנה ו' 6 שנתית ושנה ד' 4 שנתית

דירוג שני - שנה ה' 6 שנתית ושנה ג' 4 שנתית

דירוג שלישי - שנה ד' 6 שנתית ושנה ב' 4 שנתית

 

מנסיוננו, גם למדורגים בדירוג נמוך שווה להרשם לההגרלה הראשונית, שאינה מחייבת לדבר מלבד תשלום דמי רישום ראשוני והגשת מכתב המוטיבציה - לרוב מקבלים אחת מ-6 העדיפויות.

אין הגבלה על מספר הפעמים בהן ניתן להשתתף בתכנית. סטודנט שהשתתף בתכנית יורד בדירוג רמה אחת (לדוגמא - סטודנט משנה רביעית בתכנית 6 שנתית שהשתתף בעבר בתכנית - ידורג בדירוג רביעי).

 

זוג סטודנטים שנרשמו ביחד לתכנית ידורגו עפ"י הדירוג הנמוך מביניהם (לדוגמא - סטודנט משנה ה' וסטודנט משנה ד', שניהם בתכנית 6 שנתית, שמבקשים לבצע את החילופין ביחד, ידורגו בדירוג שלישי).

 

 

רוצים לשפר את הדירוג שלכם בהגרלה ולהגדיל את הסיכוי לזכות במדינה שבחרתם?

תתחייבו לארח סטודנט בביתכם, בבית ההורים או סבלט למשך חודש. אירוח סטודנט יעביר אתכם מיידית לדירוג הראשון בהגרלה. כמו כן, תקבלו 600 ש"ח דמי כיס. הטבה זו נשמרת לכם גם אם לא תצאו לחילופין השנה.

אנא מלאו טופס זה במידה ואתם מעוניינים בזאת. אנו ניצור קשר עם סטודנטים שימצאו מתאימים.

 

שלב 3 - הרשמה לתכנית החילופין

עם קבלת ההודעה על הזכייה ומעבר הראיון בהצלחה, יועברו לנרשם בדוא"ל הנחיות בנוגע לתהליך הרישום והתשלום. אך ורק מילוי ההוראות במלואן יבטיח את מימוש הזכייה על ידי הנרשם. ללא עמידה בהנחיות, הזכייה תועבר לבא בתור.

עם קבלת הודעה אודות המדינה בה זכה הנרשם, יהיה עליו לעמוד בדרישת הרישום תוך 10 ימים ממועד שליחת הודעתנו. אי עמידה בלו"ז זה, דינו כויתור על מקומו במדינה בה זכה.

 

שלב 4 - קבלה לתכנית

השיבוץ לפרטיו בארץ היעד, המהווה קבלה לתכנית, יועבר לנרשם עד כ- 30 יום ממועד תחילת החילופין. התכנית עושה כמיטב יכולתה להקדים את הודעת השיבוץ. הודעה זו תועבר למועמד באמצעות ה- Database באתר ifmsa.org והוא, ורק הוא, מחייב את התכנית. כל הודעת שיבוץ בנתיב אחר (מייל/פייסבוק וכדומה) הינן חסרות תוקף. לכן, אין לבצע סידורי נסיעה (כגון רכישת כרטיס טיסה וכיו"ב) לפני קבלת השיבוץ. אין התכנית אחראית לנזקים כספיים שיגרמו כתוצאה מאי עמידה בתקנה מחייבת זו.

בנוסף לבקיאותו של המשתתף בתנאי החילופין של הארץ המארחת המשתתף הינו תייר וחובתו להתעדכן, להיות בקיא, ולעמוד בדרישות המדינה המארחת החלות על כל תייר (כגון ויזות, חיסונים). 

במידה ותקנות הארץ המארחת דורשת מישראלים ויזה, הדרישה (בכל המדינות וללא יוצא מן הכלל) הינה לויזה מסוג "ויזת תייר" בלבד ולא מעבר לכך. במעמד בקשה לויזה בשגרירות כלשהי המשתתף מציין שהוא נוסע למטרת תיירות בלבד ללא ציון כל פרט נוסף !

שרות צבאי - אישור יציאה מהארץ מהצבא הוא באחריות הבלעדית של המשתתף/ת.

תקשורת עם גורמי החילופין בחו"ל תעשה אך ורק באמצעות משרד החילופין הארצי או בהוראתו. כמו-כן יש ליידע מיידית את משרד החילופין הארצי בכל מידע/תכתובת המתקבל אצלך ישירות מחו"ל. התוכנית תסיר את אחריותה מכל שיחה שנעשתה ללא ידיעתה.

 

שלב 5 - שליחת אישרור למדינה המארחת

 

הנרשם יחוייב לשלוח אישרור שנקרא CC באמצעות ה- Database באתר ifmsa.org בהתאם ללו"ז שיקבל. אי מילוי דרישה זו עשויה לבטל את השתתפותו ללא כל פיצוי.

 

שלב 6 - תקופת החילופין

סטודנט אשר יוצא לחילופין נדרש להופיע במחלקה לפחות ל- 80% מהנדרש ממנו במחלקה. נוכחות לא מספקת, גרימת הפסדים כספיים, עוגמת נפש לכל גורם מארח או התנהגות בלתי הולמת אחרת, יהוו עילה לתביעת פיצויים של הארגון כנגד אותו הסטודנט.

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive