התכנית לחילופי סטודנטים - ארצות משתתפות

שם המדינה תנאי חילופין

 Austria

תנאי החילופין של מדינה זו

Bosnia and Herzegovina

תנאי החילופין של מדינה זו

Brazil - DENEM

תנאי החילופין של מדינה זו

Brazil - IFMSA

תנאי החילופין של מדינה זו

Chile

תנאי החילופין של מדינה זו

China (Hong Kong)

תנאי החילופין של מדינה זו

Czech Republic

תנאי החילופין של מדינה זו

Denmark

תנאי החילופין של מדינה זו

France

תנאי החילופין של מדינה זו

Germany

תנאי החילופין של מדינה זו

Greece

תנאי החילופין של מדינה זו

Hungary

תנאי החילופין של מדינה זו

Italy

(תקף רק באוגוסט וספטמבר)

 

תנאי החילופין של מדינה זו

Japan

(תקף רק בספטמבר)

תנאי החילופין של מדינה זו

Kenya

תנאי החילופין של מדינה זו

Panama

תנאי החילופין של מדינה זו

Poland

תנאי החילופין של מדינה זו

Portugal

תנאי החילופין של מדינה זו

Romania

תנאי החילופין של מדינה זו

Russian Federation

תנאי החילופין של מדינה זו

Slovakia

תנאי החילופין של מדינה זו

Spain

תנאי החילופין של מדינה זו

Sweden

תנאי החילופין של מדינה זו

Taiwan

תנאי החילופין של מדינה זו

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive