• ראשי
 • חברי ועדת תלמידים

  יו"ר: פרופ' ענת גפטר-גוילי

   


  חברי הוועדה: 

  פרופ' ענת אחירון

  פרופ' איריס ברשק

  ד"ר דניה הירש קולרמן

  ד"ר אפרים וינוקור

  פרופ' חיים זייליג

  ד"ר גדי כהן-רפופורט

  פרופ' הוארד כרפ

  פרופ' אריאל מוניץ

  ד"ר דפנה מיתר

  פרופ' אריאל מני

  פרופ' פואד עזאם

  ד"ר יגאל רוטנשטרייך

  גב' מירה ניר

   

  מרכזת הוועדה: גב' הדר מליחי-סליבאנוב

   

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive