• ראשי
 • קורסי הכנה למועמדים

  יוני2017

   

  אל: מועמדי בית הספר לרפואה/רפואת שיניים

   

  דרישות קבלה בכימיה פיסיקה ומתמטיקה

   

  מועמדים לבית הספר לרפואה חייבים כתנאי קבלה בידע מוקדם במתמטיקה ופיזיקה ברמה של 5 יחידות לימוד בבגרות, וכימיה ברמה של 3 יחידות לימוד בבגרות. יש להגיע לרמה הנדרשת עד תחילת שנת הלימודים.

   

  מועמדים בעלי ציון עובר לפחות בתעודת הבגרות  במקצוע כימיה או בכימיה טכנולוגית ברמה של 3 יחידות ומעלה, בפיסיקה ובמתמטיקה ברמה של 5 יחידות בכל אחד,  אינם חייבים בקורס ו/או בבחינה.

   

  ניתן להשלים דרישה זו על ידי השתתפות בקורסי קיץ בכימיה  פיסיקה  ומתמטיקה (פרטים בהמשך). בסוף הקורס תתקיים בחינה, עמידה בבחינה זו תחשב כמילוי התנאי.

   

  לחלופין, ניתן ללמוד באופן עצמאי ולגשת לבחינת סוף הקורס.

   

  מומלץ גם למועמדים, העונים על דרישות המינימום בכימיה, במתמטיקה ובפיזיקה,  שפורטו לעיל, להשתתף בקורסי הקיץ.

   

  ברצוננו להדגיש  שבמהלך הלימודים של קורסי ההכנה, לחלק מהמועמדים עדיין לא תהיה תשובה בנושא הקבלה או הדחיה. קורסי ההכנה אינם חובה, ומועמד רשאי לגשת לבחינה בלבד. על מועמד שיחליט לא לגשת לקורס להביא בחשבון  שאם יתקבל במועד מאוחר יותר, ולא עמד בבחינות של קורסי ההכנה, לא יוכל להתחיל  את לימודיו.

   

  מועמד הנרשם לקורס, רשום באופן אוטומטי גם לבחינה.  

  ציוני המכינה תקפים ל 5 שנים.

   

  אנו מבקשים להדגיש כי מכתב זה אינו מהוה אישור קבלה לבית הספר לרפואה.

   

  קורסי הכנה

  הלימודים יתקיימו בפקולטה לרפואה באולמות – לולה, דולפי, מארבאום, שלזאק . וכן בבניין ריימונד – בה"ס למקצועות הבריאות. חדר 254 בבניין רפואת שיניים.

  תאריך

  יום

  פיזיקה

  מתמטיקה

  כימיה

  2.7.17

  א'

  17:00-20:30 אולם דולפי, רפואה

   

  13:00-16:30 רפואת שיניים, חדר 254

  3.7.17

  ב'

  17:00-20:30 אולם דולפי, רפואה

   

  13:00-16:30 אולם דולפי, רפואה

  4.7.17

  ג'

   

   

   

  5.7.17

  ד'

   

   

   

  6.7.17

  ה'

  17:00-20:30 אולם לולה, רפואה

   

  13:00-16:30  אולם לולה, רפואה

  9.7.17

  א'

   

   

  17:00-20:30 אולם לולה, רפואה

  10.7.17

  ב'

  17:00-20:30 אולם מארבאום, רפואה

   

   

  11.7.17

  ג'

   

   

   

  12.7.17

  ד'

  13:00-16:30 אולם מארבאום, רפואה

   

  17:00-20:30 אולם מארבאום, רפואה

  13.7.17

  ה'

  17:00-20:30 אולם מארבאום, רפואה

   

   

  16.7.17

  א'

  13:00-16:30רפואת שיניים, חדר 254

   

  17:00-20:30 אולם מארבאום, רפואה

  17.7.17

  ב'

  17:00-20:30 רפואה אולם שלזאק

   

   

  18.7.17

  ג'

   

   

   

  19.7.17

  ד'

  13:00-16:30 אולם מארבאום, רפואה

   

  17:00-20:30  אולם דולפי, רפואה

  20.7.17

  ה'

   

   

   

  23.7.17

  א'

  17:00-20:30 חדר 1006, ביה"ס למקצועות הבריאות

   

   

  24.7.17

  ב'

  17:00-20:30 אולם מרבאום, רפואה

   

  13:00-16:30 אולם דולפי, רפואה

  25.7.17

  ג'

   

   

   

  26.7.17

  ד'

  17:00-20:30 מקצועות הבריאות, בנין ריימונד חדר 106

   

   

  27.7.17

  ה'

   

   

  17:00-20:30 אולם מארבאום, רפואה

  30.7.17

  א'

  13:00-16:30 מקצועות הבריאות, בנין ריימונד חדר 106

   

   

  31.7.17

  ב'

   

  17:00-20:30 חדר 100, רפואה

   

  1.8.17

  ג'

   

   

   

  2.8.17

  ד'

  17:00-20:30 אולם מארבאום, רפואה

  13:00-16:30 חדר 100, רפואה

   

  3.8.17

  ה'

   

   

  17:00-20:30 אולם מארבאום, רפואה

  תאריך

  יום

  פיזיקה

  מתמטיקה

  כימיה

  6.8.17

  א'

  13:00-16:30 אולם מארבאום, רפואה

   

  17:00-20:30 אולם מארבאום, רפואה

  7.8.17

  ב'

   

   

   

  8.8.17

  ג'

  17:00-20:30 אולם מארבאום, רפואה

   

   

  9.8.17

  ד'

   

   

  17:00-20:30 אולם דולפי, רפואה

  10.8.17

  ה'

  13:00-16:30 אולם מארבאום, רפואה

   

  17:00-20:30 אולם דולפי, רפואה

  13.8.17

  א'

  13:00-16:30 אולם מארבאום, רפואה

   

   

  14.8.17

  ב'

  17:00-20:30 אולם מארבאום, רפואה

  13:00-16:30 חדר 100, רפואה

   

  15.8.17

  ג'

   

   

   

  16.8.17

  ד'

   

   

   

  17.8.17

  ה'

   

   

  09:00

  20.8.17

  א'

  13:00-16:30 אולם מארבאום, רפואה

  17:00-20:30 חדר 100, רפואה

   

  21.8.17

  ב'

   

   

   

  22.8.17

  ג'

  17:00-20:30 אולם מארבאום, רפואה

  13:00-16:30 חדר 100, רפואה

   

  23.8.17

  ד'

  13:00-16:30 אולם מארבאום, רפואה

  17:00-20:30 אולם מרבאום, רפואה

   

  24.8.17

  ה'

  13:00-16:30, אולם מרבאום, רפואה

  17:00-20:30 חדר 100, רפואה

   

  3.9.17

  א'

   

  17:00-20:30 חדר 100, רפואה

   

  4.9.17

  ב'

  09:00

   

   

  5.9.17

  ג'

   

  17:00-20:30 חדר 100, רפואה

   

  6.9.17

  ד'

   

   

   

  7.9.17

  ה'

   

  17:00-20:30 חדר 100, רפואה

  09:00

  10.9.17

  א'

   

  17:00-20:30 חדר 100, רפואה

   

  11.9.17

  ב'

   

   

   

  12.9.17

  ג'

   

  17:00-20:30 אולם שלזאק, רפואה

   

  13.9.17

  ד'

   

   

   

  תאריך

  יום

  פיזיקה

  מתמטיקה

  כימיה

  14.9.17

  ה'

  09:00

  17-20:30 אולם שלזאק, רפואה

   

  17.9.17

  א'   13:00-16:30 כיתה 119, רפואה  
   

   

   

  חופשה מרוכזת 27-31/8

   

  מועדי בחינות:

   

  מתמטיקה:

  בחינה מועד א' 19.9.2017 שעה 09:00

  בחינה מועד ב' 1.10.2017 בשעה 12:00

   

  פיזיקה:

  בחינה מועד א'  4.9.2017 בשעה 09:00

  בחינה מועד ב'  14.9.2017 בשעה 09:00

   

  כימיה:

  בחינה מועד א' 17.8.2017 בשעה 09:00

  בחינה מועד ב' 7.9.2017 בשעה 09:00

   
   

  סדרי הרשמה ותשלום לקורסי ההכנה

   

  קורס כימיה

   

  1250 ש"ח

  קורס מתמטיקה

   

  1250 ש"ח

  קורס פיזיקה

   

  2210 ש"ח

  עבור שני קורסים -

  כימיה ומתמטיקה

  2090 ש"ח

  עבור שני קורסים

  כימיה ופיזיקה או מתמטיקה ופיזיקה

  2890 ש"ח

  עבור שלושה קורסים

   

  3700 ש"ח

   

   

   

    

   

  תשלום עבור השתתפות בבחינה בלבד (ללא השתתפות בקורס) -  350  ₪ עבור כל בחינה.

    

  סדרי הרשמה ותנאי תשלום: 

   התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי – אתר ההרשמה יפתח בתאריך 11.6.2017 - לפי הפירוט הבא:

   רישום לקורס אחד:

  כימיה או מתמטיקה –  עד 2 תשלומים

  פיזיקה – עד 2  תשלומים
    

  רישום לשני קורסים:

  כימיה ומתמטיקה –עד 2  תשלומים.

  כימיה ופיזיקה או מתמטיקה ופיזיקה – עד 3 תשלומים.

   רישום לשלושה קורסים:

  עד שלושה תשלומים.

   

   

  ביטול ההרשמה לקורס:

  ניתן לבטל את הקורס עד תום השיעור השלישי. לאחר מכן, לא יתקבלו בקשות לביטולים!

  תלמיד שמבקש לבטל את הרשמתו לקורס מתבקש להודיע בכתב.

   

  דמי ביטול:

  לאחר ההרשמה ועד לא יאוחר מתאריך השיעור השלישי, יגבו דמי ביטול (טיפול) בסך 150 ₪. לאחר מכן לא יהיה ניתן לבטל את הקורסים והתלמיד יחויב במלוא התשלום.

   

  ברצוננו להדגיש שבמהלך הלימודים של קורסי ההכנה, למועמדים לרפואה ורפואת שיניים, עדיין לא תהיה תשובה בנושא הקבלה או הדחייה. מועמד שלא קיבל תשובה רשאי לגשת לקורס או לבחינה בלבד.

  לצערנו, לא נוכל להחזיר כספים בגין אי קבלה ללימודים.

    

  לבירורים בנושאי הרשמה לקורסים ותשלומים, ניתן לפנות למירב חרילקאר בדוא"ל: Student6@tauex.tau.ac.il

   

  מענה טלפוני ומענה לדוא"ל יינתנו בימים הבאים:

  יום א' - בין 10:00-13:00

  יום ב' - בין 15:00-20:00

   

  פטורים:

  לבירורים בנושא פטורים, (למועמדים מרפואה ורפואת שיניים בלבד), על סמך לימודים אקדמיים קודמים, ניתן לפנות למזכירות סטודנטים: הדר מליחי-סליבאנוב: 

  Student6@tauex.tau.ac.il

  מועמדים מפקולטות אחרות, יפנו בבקשות הפטורים לחוג בו הם ילמדו.

   

  לתשלום והרשמה דרך אתר ההרשמה לקורסי הכנה >>>

   

  אתר ההרשמה יפתח ב 11.6.2017

   

  סילבוס – פיסיקה  מרצה: אור גולן

   מכניקה:

  קינמטיקה במימד אחד: מושגים בסיסיים - העתק, מהירות ותאוצה; תנועה במהירות קבועה; תנועה שוות תאוצה, תנועה בליסטית (במימד אחד).

  אלגברה וקטורית: מושגים בסיסיים - מושג הוקטור, אלגברה וקטורית, וקטורי יחידה.

  קינמטיקה בשני מימדים: תנועה בשני מימדים תוך שימוש באלגברה וקטורית; תנועה בליסטית.

  חוקי ניוטון: מושג הכוח; שלושת חוקי התנועה ; פתרון בעיות סטטיות ובעיות דינמיות בהן מתקיימת תנועה שוות תאוצה ; תנועה תחת כוח קבוע; חיכוך סטטי וקינטי; חוק הכבידה האוניברסלי.

  עבודה ואנרגיה: אנרגיה קינטית; העבודה של כוח יחיד ושל מספר כלשהו של כוחות;אנרגיה פוטנצאלית כבידתית ואלסטית; שימור אנרגיה.

  מתקף ותנע קווי: מושגי המתקף והתנע והקשר ביניהם; שימור התנע הקווי; התנגשויות אלסטיות ופלסטיות.

  תנועה מעגלית: קינמטיקה ודינמיקה של תנועה מעגלית קצובה; תנועה במעגל זקוף.

  תנועה הרמונית: תנועה מחזורית; קינמטיקה ודינמיקה של תנועה הרמונית פשוטה; בעיות מסה-קפיץ.

  חשמל:

  הקדמה: מבנה החומר; המטען החשמלי.

  אלקטרוסטטיקה: הכוח החשמלי; חוק קולון; השדה החשמלי; מונופול ודיפול חשמלי; השטף החשמלי; חוק גאוס.

  פוטנציאל חשמלי: אנרגיה פוטנציאלית חשמלית;הפוטנציאל החשמלי.

  הזרם החשמלי: הפרשי פוטנציאלים; זרם חשמלי; התנגדות; הולכה חשמלית של האקסון.

  מעגלי זרם ישר: חוק אוהם; חיבור נגדים בטור ובמקביל.

  מעגלי RC טוריים: ; הגדרת הקיבול; קבלים; מעגלי קבל-נגד לטעינה ופריקה; קוצב לב.

  השדה המגנטי: מגנטים קבועים; השדה המגנטי; כוח מגנטי על מטען ועל תייל נושא זרם; ציקלוטרון; בורר מהירויות, ספקטוגרף מסות.

   

   ספרי לימוד:

  יסודות  הפיסיקה של פרופ' יורם קירש.

  יסודות הפיסיקה א': יחידות 1-7.

  יסודות הפיסיקה ב': יחידות 1-2.

    

  סילבוס מתמטיקה – פלג מיכאלי:

  פירוט הנושאים שילמדו בקורס אלגברה:

  שוויונות, אי-שוויונות

  מושגי יסוד באנליזה

  הפונקציה החד-מימדית, מאפיינים של פונקציות (תחום הגדרה, מונוטוניות, טווח, חד-חד-ערכיות, תמונה, על, הפיכות, חסימות, זוגיות, מחזוריות), הרכבת פונקציות, פולינומים ופונקציות רציונליות, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות, פונקציות טריגונומטריות, מושג הגבול, חשבון גבולות, רציפות, משפט ערך הביניים, משפט ויירשטראס

  חשבון דיפרנציאלי

  הנגזרת, המשיק והנורמל, כלל להופיטל, משפט פרמה, משפט רול, משפט לגראנז', חקירת פונקציה (צירים, נקודות קיצון, תחומי עליה וירידה, נקודות פיתול, תחומי קמירות וקעירות, תיאור סכימתי), אסימפטוטיקה

  בעיות מינימום-מקסימום

  נקודות קיצון גלובליות, בעיות מילוליות

  קירובים

  חשבון אינטגרלי

  האינטגרל הלא-מסוים, האינטגרל המסוים, המשפט היסודי של החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי, חישוב שטחים, שיטות אינטגרציה (פרק זה יילמד באופן חלקי בלבד)

   

  מועדי הבחינות:

  ייערכו שתי בחינות. אין חובה לגשת לשני המועדים; הציון הקובע הנו הציון של המועד האחרון אליו ניגשים.

   

  ספרי לימוד מתמטיקה:

  עם זאת, מי שנצמד לסילבוס ומחזיק מספר ספרים, יכול להתחקות אחר נושאי הקורס. ספרים לדוגמה לעניין זה:

  * האוניברסיטה הפתוחה: חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (ללא הפרק האחרון)

  * בני גורן: אלגברה (4 ו-5 יחידות לימוד): פרקים 1-7

    

  סילבוס בכימיה:

  מושגי יסוד:

   

  נושאים

  מושגים

  הבהרות

  מצבי צבירה

  מוצק, נוזל, גז

  טמפרטורת היתוך

  טמפרטורת רתיחה

  כל מצבי הצבירה ילמדו:

  ברמה המאקרוסקופית (מה רואים ומודדים),

  ברמה מיקרוסקופית (הרמה החלקיקית),

  ברמת הסמל

  חומרים

  חומר טהור: יסוד, תרכובת

  תערובת הומוגנית

  תערובת הטרוגנית

   

  שפת הכימאים

  סמלים של יסודות

  ניסוח ואיזון תהליכים

   

  חוק שימור החומר

  מיומנויות החקר המדעי

  תצפית

  תוצאות

  הסבר תוצאות

  מסקנות

  מיומנויות גרפיות, טבלאות ומעבר מצורת ייצוג אחת לצורת ייצוג אחרת

   

   
   
   

  מבנה באטום:

   

  נושאים

  מושגים

  הבהרות

  חלקיקי האטום

  גרעין, פרוטונים, נויטרונים ואלקטרונים.

  מספר אטומי, מספר מסה

   

  הגרעין

  איזוטופים

   

  רדיואקטיביות

  קרינת אלפא, קרינת ביתא, קרינת גמא – הרכב, מטען וחדירות

   

  התלמידים יידרשו לדעת את הקשר בין סוג הקרינה לשינוי במספר האטומי ומספר המסה, בניסוח נתון.

                    

  טבלה מחזורית

  הטבלה המחזורית:

  • טורים (משפחות),
  • שורות (מחזורים),
  • מתכות/ אל מתכות

  התלמידים יידרשו לדעת בע"פ את שמות המשפחות הכימיות הבאות: מתכות אלקליות, מתכות אלקליות עפרוריות, הלוגנים וגזים אצילים

  אלקטרונים

  הערכות אלקטרונים ברמות אנרגיה של האטום

  אלקטרוני ערכיות

  הקשר בין הערכות אלקטרונית ומיקום היסוד בטבלה מחזורית.

  אורביטל

  הגדרת המושג. מהם אורביטלי s,p,d,f, התלמיד לא נדרש לדעת את צורת האורביטלים, אך עליו לדעת איכלוס אלקטרונים באורביטלים השונים.

  האטום

  חוק קולון

  ברמה האיכותית

  רדיוס האטום

  התלמידים ידעו לציין את הגורמים המשפיעים

  אנרגית יינון ראשונה

  התלמידים יידעו לציין את הגורמים המשפיעים

  יונים חד אטומים

  התלמידים יידעו את הקשר בין היון (סוג היון ומטענו) לבין מיקומו של אטום היסוד, שממנו היון נוצר בטבלה המחזורית

   
   
   

  מבנה וקישור:

   

  נושאים

  מושגים

  הבהרות

  קשר קוולנטי

  קשר טהור, קשר קוטבי

  קשר יחיד, כפול, משולש

  אלקטרושליליות

  מטען חלקי (חיובי/שלילי)

   

   

  ערכי האלקטרושליליות נתונים בדף הנוסחאות

  אנרגית קשר

  אורך קשר

  הכרת הגורמים המשפיעים:

  סדר הקשר, רדיוס האטומים המשתתפים בקשר וקוטביות הקשר.

  התלמידים ידעו לציין את הגורמים המשפיעים

  מולקולה

  צורות ייצוג של מולקולות:

  נוסחה מולקולרית, נוסחת ייצוג אלקטרונית (דיאגרמת לואיס), ייצוג מקוצר, ייצוג מלא של נוסחת מבנה

   

  נוסחאות ייצוג אלקטרוניות נדרשות עבור: מולקולות, אטומים בודדים ויונים חד אטומיים, לפי התאוריה של דיאגרמת לואיס (למולקולות פשוטות)

  איזומרים

  הכרת המושג.

  התלמידים ידעו לזהות איזומרים על פי נוסחאות מבנה נתונות.

  מבנה מולקולה: טטראדר, פירמידה משולשת, זוויתי, משולש מישורי, קווי

  התלמידים יידרשו להכיר ולקבוע את המבנה

  קוטביות מולקולה

  התלמידים ידעו לקבוע קוטביות של מולקולות

  קבוצות  פונקציונליות בתרכובות הפחמן
  (ללא תגובות):

  • קשר כפול,
  • הידרוכסיל (כהל),
  • קרבוקסיל (חומצה קרבוקסילית),
  • אמין

  התלמידים יידרשו לזהות קבוצות אטומים האופייניות לקבוצות הפונקציונליות הללו,
  כולל זיהוי שם הקבוצה.

  קבוצות  פונקציונליות בתרכובות הפחמן
  (ללא תגובות):

  • אתר
  • קטון, אלדהיד,
  • אסטר, אמיד

  התלמידים יידרשו לזהות קבוצות אטומים האופייניות לקבוצות הפונקציונליות הללו,
  כולל זיהוי שם הקבוצה, מתוך דף נוסחאות שבו יופיעו נוסחאות מבנה כלליות של הקבוצות הפונקציונליות

  חומרים מולקולריים

  קשרים בין-מולקולריים:

  • אינטראקציות ון–דר-ולס (ו.ד.ו.)

  התלמידים יידרשו לדעת את הגורמים המשפיעים על חוזק אינטראקציות ון-דר-ולס (ו.ד.ו.):

  • מספר האלקטרונים הכולל במולקולה (גודל ענן האלקטרונים),
  • קוטביות המולקולות
  • שטח הפנים של המולקולות.

  קשרים בין מולקולריים:

  • קשרי מימן

  כיווניות קשרי מימן

  התלמידים יידרשו לדעת את הגורמים המשפיעים על חוזק קשרי מימן:

  • מספר מוקדים ליצירת קשרי מימן
  • הפרש האלקטרושליליות בקשר הקוולנטי בו קשור אטום המימן

  תכונות:

  • טמפרטורת היתוך,
  • טמפרטורת רתיחה
  • מסיסות

  התלמידים יידרשו לדעת את ההסבר לפי חוזק הקשרים הבין-מולקולריים.

  התלמידים יידרשו לתאר ברמה מיקרוסקופית חומרים מולקולריים ותמיסות

  חומרים אטומריים

  מודל הסריג האטומרי

  התלמיד יכיר את החומרים האטומריים הבאים: יהלום, גרפיט, צורן, וצורן חמצני, SiO2

  תכונות:

  • טמפרטורת היתוך
  • מוליכות חשמלית

  התלמידים ידעו להסביר את התכונות תוך התייחסות למבנה החומר ולסוג הקשרים הקוולנטיים בין האטומים (רמה מיקרוסקופית)

  התלמידים יידרשו לתאר ברמה מיקרוסקופית חומרים אטומריים

  חומרים יוניים

  יונים חד אטומיים, יונים רב אטומים פשוטים

  התלמידים ידרשו לדעת לכתוב נוסחאות ייצוג אלקטרוניות של יונים

  נוסחה אמפירית של חומר יוני

   

  מודל הסריג היוני, קשר יוני בסריג

   

  תכונות:

  • מוליכות חשמלית
  • מסיסות במים
  • מצב צבירה בטמפרטורת החדר

  התלמידים ידעו להסביר את התכונות ברמה המיקרוסקופית.

  התלמידים יידרשו לתאר ברמה מיקרוסקופית חומרים יוניים

  תהליך היתוך

  תהליך המסה במים

  יונים ממוימים

  התלמידים ידעו לנסח תהליך היתוך, ותהליך המסה במים

  התלמידים לא יידרשו לדעת בעל פה אילו חומרים הם קלי תמס ואילו חומרים הם קשי תמס

  תגובת שיקוע

  זיהוי לפי ניסוח נתון

  חומרים מתכתיים

  מודל הסריג המתכתי, קשר מתכתי בסריג

  המודל – יונים חיובים ב"ים אלקטרונים"

  תכונות:

  • מצב צבירה בטמפרטורת החדר
  • מוליכות חשמלית
  • ריקוע

  התלמידים ידעו להסביר את התכונות ברמה המיקרוסקופית.

  התלמידים יידרשו לתאר ברמה מיקרוסקופית חומרים מתכתיים

  סגסוגת

  הגדרה

  תכונת הריקוע – השוואה בין סגסוגת למתכת

   

   

   
   

  חישובים בכימיה (סטוכיומטריה):

   

  נושאים

  מושגים

  הבהרות

  המול

  הגדרת המול

   

  מספר אבוגדרו

   

  מסה מולרית

  חישובים של הקשר בין מסה, מספר מולים ומסה מולרית

  ניסוח מאוזן של תגובה

  יחס מולים בתגובה

  התלמידים ידעו לאזן ניסוחים של תגובות כימיות

  חישובים בתגובה

  כולל גורם מגביל

  תמיסות

  ריכוז מולרי

  קשר בין מולים של מומס, נפח תמיסה וריכוז התמיסה.

  חישובים על פי ניסוח תגובה – כולל גורם מגביל

  המצב הגזי

  משוואת הגזים האידיאליים

  לחץ

  נפח

  טמפרטורה

  קבוע הגזים

  התלמידים ידרשו לחשב בעזרת משוואת הגזים האידיאליים

   

   

   

  קבוע הגזים- יהיה נתון בדף הנוסחאות.

  חוק בויל

  חוק שארל/ גאי לוסק

  השערת אבוגדרו

  התלמידים יכירו את חוקי הגזים האידיאליים

  תנאי STP

  התלמידים ידעו מהם תנאי STP, נתון בדף נוסחאות.

   
   
   

  חמצון חיזור:

   

  נושאים

  מושגים

  הבהרות

  מושגי יסוד

  חומר מחמצן, חומר מחזר,

  תהליך חמצון , תהליך חיזור

   

  פעילות יחסית של מתכות

  ניסוח תגובות חמצון חיזור בין יוני מתכת לבין מתכת

   

  שורה אלקטרוכימית

  אין צורך לזכור בעל פה את השורה האלקטרוכימית

  קורוזיה

  גורמים המשפיעים על קורוזיה

  ריכוז החמצן, אחוז לחות, טמפרטורה

  שיטות הגנה בפני קורוזיה

  בידוד המתכת, טיפול בסביבה, הגנה קתודית

  דרגות חמצון

  כללים לקביעת דרגות חמצון

  התלמידים יידעו לקבוע דרגות חמצון

  דרגות חמצון של תרכובות פחמן

  קביעת דרגות חמצון של אטומים בתרכובות פחמן על פי נוסחת מבנה

  דרגת חמצון:

  מרבית (מקסימאלית)

  מזערית (מינימאלית)

   

   

  איזון תגובות חמצון חיזור

  קביעת מחמצן ומחזר על פי שינוי בדרגות חמצון

  התלמידים לא יידרשו לאזן ניסוחי תגובות בהן יש גם שימוש בסכום מטענים

  קביעת היחס בין מספר מולים של המגיב או התוצר למספר המולים של אלקטרונים שעובר בתגובה

  חישוב מספר מול אלקטרונים שעוברים בתגובה

   

  פוטנציאל חיזור

  התלמידים יכירו את המושג פוטנציאל חיזור סטנדרטי ואת סימולו, וידעו כיצד לקרוא את טבלת פוטנציאלי החיזור הסטנדרטיים- נתון בדף נוסחאות

  אנטיאוקסידנטים

  אנטיאוקסידנט כחומר מחזר

   

   
   
   

  חומצות ובסיסים:

   

  נושאים

  מושגים

  הבהרות

  מושגי יסוד

  בסיס, חומצה

  הגדרת בסיס וחומצה לפי ברונסטד ולאורי לעומת הגדרת חומצה ובסיס לפי ארהניוס.

  אינדיקטורים – חומר בוחן

  השימוש באינדיקטורים כמדד לאופי התמיסה (חומצית, ניטראלית, בסיסית).

  התלמידים יכירו מגוון אינדיקטורים.

  תגובות חומצה בסיס

   

  חומצות

  הכרה וניסוח תגובות של מגוון חומצות עם מים.

  יש להיצמד לדף התגובות- התלמידים ידעו בעפ"י תגובות חומצה ובסיס לפי דף נוסחאות נתון שיפורסם במהלך הקורס.

   

   

  בסיסים

  הכרה וניסוח תגובות של מגוון בסיסים עם מים

  מים

  מים כחומצה וכבסיס

  תגובות סתירה

  pH

  סקלת ה- pH

  התלמיד ידע לחשב pH מתוך הנוסחה המובאת בדף הנוסחאות

   
   
   

  כימיה של מזון:

   

  נושאים

  מושגים

  הבהרות

  אבות המזון

  פחמימות

  שומנים

  חלבונים

  ויטמינים

  מינרלים

  הכרות כללית עם אבות המזון

  התלמידים לא יידרשו לזכור בעל פה נוסחאות של אבות המזון.

  התלמידים יידרשו להבחין בין ויטמינים מסיסים במים לבין ויטמינים מסיסים בשמן ולהסביר קביעתם

  חישוב ערך קלורי של מזון

  התלמידים  לא יידרשו לזכור בע"פ את הערכים הקלוריים של אבות המזון

  חומצות שומן

  נוסחאות ייצוג

  נוסחה מולקולרית

  נוסחת מבנה

  ייצוג  מקוצר של נוסחת מבנה

  רישום מקוצר

  חומצות שומן רוויות ובלתי רוויות

   

  חומצות שומן בלתי רוויות בעלות איזומריה גיאומטרית ציס וטרנס

  התלמידים יידרשו לדעת לשרטט איזומרים גאומטריים

  השוואת טמפרטורות היתוך של חומצות שומן

  גורמים משפיעים:

  • אורך השרשרת,
  • דרגת ריוויון,
  • סוג איזומריה גיאומטרית

  חומצות שומן חיוניות

   

  תגובת הידרוגנציה: סיפוח מימן לקשר כפול

   

  טריגליצרידים

  תגובת איסטור לקבלת טריגליצריד

  התלמידים יידרשו לנסח את התגובה ולזהות את הקבוצה האסטרית

  הידרוליזה של טריגליצריד

  התלמידים יידרשו לנסח את התגובה

  השפעת הרכב חומצות השומן בטריגליצריד על טמפרטורת ההיתוך

   

  חד סוכרים

  הכרת נוסחת הייוורת של גלוקוז ומיספור הפחמנים

  מבנה הגלוקוז יינתן בבחינה.

  התלמידים לא יידרשו להכיר את המושג איזומריה אופטית

  הכרת נוסחת פישר של גלוקוז
  ומיספור הפחמנים

  מבנה הגלוקוז יינתן בבחינה.

  התלמידים לא יידרשו להעביר מנוסחת פישר לנוסחת הייוורת ולהיפך

  תהליך מוטרוטציה

  אנומרים

  התלמידים לא יידרשו לדעת את מנגנון פתיחת הטבעת וסגירתה

  התלמידים לא יידרשו לדעת לנסח את תגובת המוטרוטציה.

  התלמידים יידרשו לדעת לשרטט אנומרים

  איזומרים של גלוקוז

  איזומרים עם טבעת משושה בלבד.

  זיהוי האיזומרים בהשוואה לגלוקוז בלבד

  דו סוכרים

  יצירת קשר גליקוזידי

   
   
     

  הידרוליזה של  הקשר גליקוזידי

  התלמידים יידעו לשרטט את תוצרי ההידרוליזה

  חד סוכרים, תבנית הקשר, עמדת הקשר

  התלמידים יידרשו לזהות את החד סוכרים, תבנית הקשר ועמדות הקישור מנוסחאות מבנה נתונות.

  רב סוכרים

  תאית

  עמדת הקישור

  תפקוד כחומר מבנה

  עמילן וגליקוגן

  עמדת הקישור

  תפקוד כחומר אגירה

   

   

   
   

  אנרגיה:

   

  נושאים

  מושגים

  הבהרות

  מושגי יסוד

  אנרגיה פנימית

  אנרגיה פוטנציאלית

  אנרגיה קינטית (כוללת)

  הכרת מושגים אלו בלבד (ללא תרגול), הבנה איכותית

  אנרגיה פוטנציאלית – כמרכיב של אנרגיה פנימית

   

  אנרגיה קינטית ממוצעת

  טמפרטורה

  התלמידים ידעו את הקשר בין  אנרגיה קינטית ממוצעת לבין טמפרטורה

  אנרגיה וטמפרטורה ואבחנה ביניהן

  מערכת וסביבה

  תגובה בכלי פתוח / סגור / מבודד

  מושגי מערכת וסביבה. הכרת המושגים בלבד

  שינויי אנתלפיה בתגובות כימיות

  אנתלפיה ושינוי אנתלפיה

  תגובות אקסותרמיות

  ותגובות אנדותרמיות

  יחידות מידה

  שיטות ייצוג שונות:

  • בגרף
  • בציון ΔHO ליד ניסוח התגובה 

  יחידות: קילוג'אול, kJ, ג'אול, J קלוריה cal קילוקלוריה kcal

  שינויי אנתלפיה במהלך שינויים במצבי צבירה

  אנתלפיית היתוך

  אנתלפיית אידוי

  אנתלפיית המראה

  חישוב השינוי באנתלפיה לפי חוק הס

   

  חישוב השינוי באנתלפיה של תגובה בעזרת אנתלפיות קשר

   

   

   

   
   

  קצב תגובה ושיווי משקל:

   

  נושאים

  מושגים

  הבהרות

  קצב תגובה

  קצב תגובה – הבנת המושג

  אנרגיית שפעול

  תצמיד משופעל

  מודל ההתנגשויות בין החלקיקים

   

  גורמים המשפיעים על קצב התגובה: ריכוז, טמפרטורה, שטח פנים, סוג המגיבים (אנרגיית שפעול)

   

  זרז

  לא צריך להכיר סוגי זרזים

  שיווי משקל

  מצב של שיווי משקל

  תגובות הפיכות, דינמיות,

   מאפייני שיווי משקל

  שיווי משקל במערכות הומוגניות בלבד.

  רמה מאקרוסקופית

  רמה מיקרוסקופית

  הקשר בין מספר מולי הגז ללחץ בכלי

   

  קבוע שיווי משקל,   Kp KC

   

  חישוב קבוע שיווי משקל

  לפי נתונים כולל הצגות גרפיות

  מנת ריכוזים, Q

   

  שינוי התנאים במערכת שיווי משקל

  שינוי ריכוז

  התלמידים יידרשו להסביר בהתייחס למודל ההתנגשויות או על ידי השוואת Q ל- K

  עקרון לה שטלייה

  שינוי טמפרטורה

  התלמידים יידרשו לקבוע את הקשר בין קבוע שיווי משקל, לבין הטמפרטורה ולסוג התגובה (אקסותרמית, אנדותרמית), על פי עקרון לה שטלייה.

   
   
   

   

   

   

  ספרי לימוד בכימיה:
  הספרים אותם מלמדים בתיכון הם: מושגי יסוד - "בסביבת הכימיה" מאת ד"ר דבורה יעקובי

  מבנה וקישור - "יחסים וקשרים בעולם החומרים" 

  חמצון-חיזור + חומצות בסיסים - "כימיה זב בתוכנו" מאת דבורה קצביץ

  תרכובות הפחמן- "טעם של כימיה" מאת ד"ר אורית הרשקוביץ

  אנרגיה ושוו"מ- "אנרגיה בקצב הכימיה" מאת ד"ר מרים כרמי.

   

  יש את הספר של אטקינס, של האוניברסיטה הפתוחה שגם הוא מכסה כמעט את כל החומר אבל ברמה הרבה יותר גבוהה ממה שנלמד במכינה. 

   

   בנוסף יש לזכור שחלק מהנושאים יורחבו במכינה, מעבר למה שבספרים .

   
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive