הוראה במסגרת לימודי רפואת שיניים במחלקה לשיקום הפה

שנים א'-ב'

קורס מיומנויות מנואליות

אחראי קורס: ד"ר אלונה אמודי פרלמן, פרופ' מרילנה ורד(המחלקה לרפואת הפה), הטכנאי אבי מאירוביץ'.

מטרות הקורס:

1. התנסות ראשונית במוטוריקה עדינה עם השקה לדרישות מנואליות עתידיות ברפואת שיניים כולל הרגלים נכונים של ארגונומיה, ישיבה ואחיזת מכשירים

2. הכרת חומרים ומרקמם, כלים וכללי העבודה איתם: בתחילתו של כל מפגש יוקדש זמן להסבר על הכלים והחומרים לכל אחת מהמשימות

3. הקניית הרגלי עבודה על פי קנה מידה מוגדר ומדויק

 

מבוא לרפואת הפה והשיניים-קורס דו-שנתי (א'-ב'):
 קורס מולטידיסיפלינרי.

אחראי הקורס: ד"ר אלונה אמודי פרלמן,  פרופ' מרילנה ורד (המחלקה לרפואת הפה)

מטרת הקורס:  להקנות לסטודנט ידע ראשוני ומושגי יסוד במרכיביה של המערכת הסטומטוגנית והמחלות בהם מאבחן ומטפל רופא השיניים (אטיולוגיה, פתולוגיה ומניעה): עששת, מחלות חניכיים ומוך השן. להראות כיצד הפה יכול לשמש כבבואה למצב הבריאות הכללי של המתרפא. כמו-כן, הסטודנט יצפה פיזית שלוש פעמים בקליניקות של סטודנטים שנים ה-ו וינהל יומן צפייה על 3 פרוצדורות.

 

שנה ג':

מורפולוגיה דנטלית

אחראי הקורס: פרופ' אפרים וינוקור

אחראי מעבדת פנטום: הטכנאי אבי מאירוביץ.

מטרות הקורס:

1. לזהות, לשרטט, לגלף ולמנות את מרכיבי השיניים של האדם

2. ולהבין את המשמעות הפונקציונלית הבסיסית של השיניים.

3. להקנות את המידע וההכרה של:

א. קבוצות השיניים השונות ומקומן בפה

ב. השיניים בצורה אינדיבידואלית וסימוניהן

ג. הקשר בין צורת השיניים לבים תפקודם

 


תורת העששת (קריולוגיה):

 

אחראי הקורס:  ד"ר משה גורדון

מטרות הקורס: מטרות הקורס הן הקניית ידע מקיף במחלת העששת, האטיולוגיה שלה וגורמי הסיכון הקשורים בה  תוך דיון בהיבטים הקליניים,  המיקרוביולוגיים,  הביוכימיים  והפתולוגיים  של  המחלה,  וכן  הכרת האפידמיולוגיה של המחלה בארץ ובעולם. בקורס תוצגנה גישות ושיטות למניעת העששת המקובלות כיום. כדי להחיות את הנושא, ובכדי לקשור את הידע התיאורטי הנרכש אודות העששת כפי שהיא נראית לקלינאי, הוכנסו מספר מעבדות בשלבים המתאימים של הקורס.

 

 

שנה ד':

קורס פנטום "משקמת": שיקום באמצעות תותבת חלקית קבועה (תח"ק).

אחראי הקורס: ד"ר גיא מלמד

אחראי מעבדת פנטום: הטכנאי אבי מאירוביץ

הקורס הינו קורס חד שנתי, והוא יתקיים במעבדת הפנטום.

קורס זה הינו המפגש הראשון של הסטודנט עם רפואת השיניים המשקמת.

מטרות הקורס:

א. לימוד הבסיס התיאורטי הראשוני של העקרונות הביו-מכאניים בהכנת תותבת חלקית קבועה.

ב. בצוע  במעבדה של כל שלבי הכנת תותבת חלקית קבועה, כך שבבוא הזמן, כשיתחיל לעבוד במרפאה, תהיה לו גישה מבוססת למתרפא.

ג. לימוד והכרת המכשור והמינוח העדכני, המשמש אותו במרפאה מידי יום.

ד. הכרת תהליכי העבודה במעבדה הטכנית ויכולת לעבוד בשיתוף פעולה עם טכנאי השיניים.

 

קורס מיומנויות יסוד ברפואת שיניים משחזרת

אחראית קורס: ד"ר גל רוזן 

אחראי מעבדת הפנטום: הטכנאי אבי מאירוביץ

מטרות הקורס:

1. הכרת העקרונות להכנת החלל ועקרונות השחזור.

2. הכרת הקשר בין מחלת העששת לתכנון החלל.

3. מתן כלים להערכה עצמית של הסטודנט את עבודתו בתחום רפואת השיניים המשחזרת.

4. הכרת החומרים והשיטות הטיפוליות ברפואת השיניים המשחזרת.

5. הכנה לקראת המפגש עם המטופל הראשון.

6. מתן כלים ללקיחת אנמנזה וביצוע בדיקה קלינית במטופל.

7. מתן היכולת לאבחן את קבוצת הסיכון של המטופל לעששת וקביעת תוכנית הטיפול המניעתית. 

8. התנסות ראשונית בטיפול קליני - סילוק רובד ואבנית, אלחוש, סילוק עששת ושחזור.

9. לימוד אופן התיעוד והרישום של המסמך הרפואי .

 

המרפאה לרפואת שיניים מונעת ורפואת שיניים משחזרת

אחראית הקורס והמרפאה:  ד"ר גל רוזן   

הסטודנטים שסיימו את חובותיהם בקורס הפנטום ברפואת שיניים משחזרת ישתתפו בקורס המהווה הכנה לקראת הקורס הקליני של השנה החמישית. הקורס בן 6 מפגשים שבועיים בסוף הטרימסטר השלישי. בתחילת הטרימסטר השלישי ימשיכו הסטודנטים לתרגל ביצוע טיפולים משחזרים במעבדת הפנטום. הבחינה המעשית המסכמת תתקיים במהלך החודש השני של טרימסטר ג'. סטודנט שלא סיים את חובותיו בקורס הפנטום ימשיך לתרגל במעבדת הפנטום ויוכל לעלות לשנה חמישית, במידה שסיים את חובותיו בקורס הפנטום עד תום טרימסטר ג', גם אם לא לקח חלק במרפאה.

מטרות המרפאה: 

 • להכין את הסטודנטים לקראת המפגש עם המטופלים, לעמוד על עקרונות מערכת היחסים בין הרופא למטופל, והתמודדות עם הבעיות הדנטאליות של המטופל.
 • לימוד הגורמים האטיולוגיים למחלת העששת וקבוצות הסיכון לעששת.
 • סיווג המטופלים לקבוצת הסיכון המתאימה תוך ביצוע בדיקות קליניות, מעקב דיאטטי ובדיקות בקטריאליות, גיבוש תוכנית טיפול מניעתית, לימוד המתרפא את עקרונות תחזוקת הפה והשיניים והשחזורים שבפיו.
 • לימוד ותרגול באיסוף המידע לקבלת ה"תמונה" הדנטאלית של המטופל ושימוש במידע שנאסף לגיבוש תוכנית הטיפול הכללית ותוכנית הטיפול המשחזרת למטופל.
 • לימוד נוהלי רישום נכונים וברורים, כפי שמתחייב מ"חוק זכויות החולה - 1996".
 • ביצוע מספר מצומצם של טיפולים משמרים באמצעות : אלחוש מקומי, הכוללים הרכבת סכר גומי, סילוק רובד והסרת אבנית, סילוק עששת, הכנת חלל מינימלי ושחזורו.
 • תוכנית הלימודים לטרימסטרים השונים תפורסם בנפרד.

 

קורס פיזיולוגיה של הסגר ושל מערכת הלעיסה

אחראי הקורס: פרופ' אפרים וינוקור

אחראי מעבדת הפנטום: הטכנאי אבי מאירוביץ

תיאור הקורס (בראשי פרקים): הקורס סוקר את המרכיבים של המערכת הסטומטוגנטית ואת התפקוד התקין שלהם באמצעות הרצאה, מעבדה ועבודה קלינית במרפאה.הנושאים שיסקרו במהלך הקורס הם:

 • מפרקי הלסת - אנטומיה ופונקציה.
 • שרירי הלעיסה : אנטומיה,נוירופיזיולוגיה ופונקציה.
 • הסגר : חוקי הסגר הסטטיים והדינאמיים והפקטורים הסגרים.
 • המצבים המנדיבולריים : מעטפת התנועות ויחסם למפרקי הלסת ולשרירי הלעיסה.
 • פונקציות של מערכת הלעיסה : לעיסה בליעה ודיבור.

 

מדעי התנהגות: קורס רב – תחומי (מולטי-דיסיפלינרי):

אחראי הנושא: ד"ר ניר עוזיאל

מטרות התכנית:

 • רכישת מיומנות ביצירת קשר בין-אישי עם המתרפא ופיתוח רגישות לצרכיו הרגשיים.
 • פתוח הבנה ויכולת לקומוניקציה ורבלית ולא ורבלית עם המתרפא.
 • הכרת המרכיבים הפסיכולוגיים  וההתנהגותיים  של המתרפא (מבנה אישיות, התפתחות וכו').
 • הקניית  מיומנויות  אבחון בסיסיות.
 • הכרת מושגי יסוד בפסיכולוגיה קלינית.
 • הכרת מושגי יסוד  בפסיכופתולוגיה.
 • זיהוי ודרכי טיפול בבעיות התנהגותיות ספציפיות ברפואת שיניים.
 • הכרות עם טכניקות טיפוליות להפחתת חרדה וכאב אצל המתרפא (כגון: הרפיה וטיפול התנהגותי).

 

 

אתיקה רפואית

אחראי הקורס: ד"ר משה גורדון

מטרת הקורס: לידע את הסטודנט בתחילת דרכו בקליניקה במגוון הבעיות וההשקפות בנושאי האתיקה הרפואית ולדון בבעיות נבחרות המשקפות את השפעת החשיבה האתית על ההתנהגות המקצועית.

 

 

חומרים דנטליים

אחראי הקורס: פרופ' רפאל פילו

מטרת הקורס: קורס זה הוא המשכי לקורס הבסיסי הניתן בשנה ג'. הסטודנט יעמיק את ידיעותיו בתורת המתכות/סגסוגות ויהיה בעל יכולת של בחירה נכונה של סגסוגת מתאימה בכל מקרה של תח"ק. הסטודנט יעמיק ידיעותיו בכל סוגי החרסינות הקיימות ובטכנולוגיות ליצורן. כמו כן יכיר את הפרוצדורות המעבדתיות העיקריות ליצור תח"ק של חרסינה מלאה ואת התקשורת רופא-מעבדה. הסטודנט יכיר את עיקרי תורת הפולימרים, את טכניקות נטילת מטבעים ואת האינטראקציה של חומרים עם רקמות ביולוגיות.

 

 

שנה ה'

אחראי  הוראה : ד"ר ערן דולב

שיקום-הפה: קורס עיוני + קורס מעשי

אחראים על הוראה קלינית - ד"ר פנינה סגל.

תיאור הקורס: בשנת לימודים זו הסטודנטים ייפגשו לראשונה עם מתרפאים ויחלו בעבודתם הקלינית במסגרת מרפאות הביה"ס. הסטודנטים יידרשו לראשונה ליישם את הידע שרכשו בשנים קודמות בתחום רפוא"ש המשקמת והמשמרת בעבודה קלינית. במשך שנת הלימודים החמישית, יורחב הידע התיאורתי וילמדו היסודות לעבודה קלינית מול מתרפא .הסטודנטים יקבלו הרצאות ויעבדו במעבדה ובמרפאה בארבעה נושאים עיקריים של שיקום הפה: תותבת שלמה (ת"ש), תותבת חלקית קבועה (תח"ק) תותבת חלקית להוצאה (תח"ל), מבנים,  ורפואת שיניים משחזרת (משמרת).

מטרות הקורס:

1. רכישת ידע תיאורטי באמצעות הרצאות וקריאת ספרות חובה בתחומים של: תח"ק, מבנים, תח"ל, ת"ש ורפואת שיניים משחזרת.

2. רכישת ידע ומיומנות מעשית ועיונית בתחומים השונים של השיקום הפרותטי ברמת השן הבודדת ובחסר שיניים חלקי ומלא.

3. רכישת ידע ומיומנות מעשית ועיונית בתחומים השונים של ורפואת שיניים משחזרת (משמרת).

4. קבלה וטיפול במטופלים תוך יישום הידע הנלמד.

 

קורס ברפואת שיניים משקמת- תח"ק -   (קורס עיוני + מעשי)

אחראי קורס:  ד"ר ערן דולב.

הקורס מורכב משני חלקים עיוני – הכולל הרצאות וסמינרים  ומרפאה

ההרצאות יבססו ויעשירו את הידע של הסטודנט בתחום השיקום של השן הבודדת ובחוסר שיניים נרחב יותר. במסגרת העבודה במרפאה על הסטודנט להפגין את הידע שרכש וליישמו בעבודתו עם המתרפאים הסטודנט יידרש לעבוד עם מעבדות שיניים וצוות רפואי מסייע.

 נושאי הרצאות:

 • יסודות אבחנה ותכנית טיפול
 • עקרונות ביומכנים בתכנון תח"ק
 • הכנת שיניים קדמיות ואחוריות לתח"ק
 • חומרים ברפות שיניים משקמת: צמנטים, זירקוניה, חרסינה
 • מטבע: חומרים ושיטות
 • שלבי בדיקה והתאמת כתר
 • עקרונות סגר בתח"ק
 • שיקום שיניים עם כותרות קליניות קצרות
 • שיקום שיניים עם מעורבות פריודנטלית
 • הדמייה בשיקום הפה
 • CAD/CAM
 • חבלה סיגרית ראשונית ושניונית
 • מבוא לשתלים

 

קורס שיקום שיניים מחוסרות מוך (קורס מבנים) -  עיוני ומעבדתי

אחראי הקורס ד"ר גיא פרידמן

הקורס מועבר בטרימסטר א' של שנה ה'.

הקורס כולל הרצאות וחלק מעשי

הרצאות בנושאים :

 • אנטומיה של שורשים
 • יתדות למבנים מיידים
 • חומרי ליבה למבנים מיידים
 • מבנים יצוקים : סוגים ושיטות מטבע
 • תרגול מעשי על שיניים עקורות:
 • הכנת שיניים עקורות לאחר ט"ש לקבלת יתד
 • התאמת יתדות מסוג דנטטוס , פאראפוסט ו-FIBER POST
 • הכנת מבנה מידיי מאמלגם וחומר מרוכב
 • הכנת שן לקבלת מבנה יצוק ולקיחת מטבע ישיר ובלתי ישיר

 

קורס תותבת שלמה להוצאה (ת"ש) עיוני ומעבדתי

 אחראית קורס: ד"ר שרון כהן-מרקו

טכנאי הקורס: מר אבי מאירוביץ

נושאי ההרצאות:

 • מבוא לתותבות
 • שיקולים פיסיקליים ואנטומיים בת"ש
 • בדיקת מתרפא מחוסר שיניים
 • סגר בת"ש
 • בחירת שיניים ואסתטיקה
 • העמדת שיניים Balanced Occlusion
 • פולימריזציה ומסירת תותבות
 • המעבדה תכלול: ביצוע תותבת שלמה על כל שלביה (ללא בישול)

 

קורס בתותבת חלקית להוצאה (תח"ל)

 אחראי קורס: ד"ר ישראל אביב

 הקורס יתקיים במהלך טרימסטר ג'

נושאי הקורס:

 • מבוא לתח"ל
 • סווג לסת מחוסרת שיניים באופן חלקי
 • חלקי התח"ל ותפקידם
 • שיטות מטבע לתח"ל
 • מחברים בתח"ל
 • סדנא מעשית

 

 

קורס ברפואת שיניים משחזרת  (קורס עיוני + מעשי)

אחראי קורס: ד"ר ערן דולב.

מטרות תכנית הלימודים הן:

1. הקניית דרכי התנהגות עם מתרפא.

2. יישום הטכניקות, שנרכשו בעבודה על פנטום, בעבודה קלינית במטופלים.

3. הקניית יכולת תכנון וביצוע תכנית טיפול ברפואת שיניים משחזרת תוך התייחסות לענפים אחרים של רפואת השיניים.

4. הקניית מודעות להשפעה של רפואת השיניים המשחזרת על המנגנון הפריודונטלי.

5. הבנת ההפרעות הסיגריות הנגרמות ע"י שחזורים תוך-כותרתיים לקויים.

6. יכולת זיהוי נגע העששת בכל האמצעים והשיטות המוכרות.

7. הבנת ההשפעות הנגרמות ע"י נגע העששת ו/או הטיפולים המשמרים לסוגיהם על קומפלקס שנהב-מוך השן.

8. ידע בשימוש בחומרי מצע, חומרי קישור ושחזור חדשים - עקרונות עבודה והתוויות לטיפול.

 

נושאי הקורס:

 • עששת:  אבחנה וטיפול
 • אמלגם
 • אבחנה וטיפול חדשני בעששת חרירים וחריצים
 • חומרי קישור
 • יונומר הזכוכית ושימושיו הקליניים
 • שחזורים מרוכבים בשיניים אחוריות
 • מטריצות וטריזים
 • מילואות – Inlay/Onlay
 • הטיפול ברקמה הרכה במהלך הטיפול המשמר
 • שיטות גימור וליטוש
 • עששת שורשים
 • נגעים צווארים לא עששתיים והטיפול בם
 • הבהרת שיניים
 • הכאב הפוסט אופרטיבי
 • רגישות דנטינלית

 

קורס דו-שנתי: כאבי פנים ולסתות

אחראי הקורס: פרופ' אפרים וינוקור

תיאור הקורס :

1 .חלק תיאורטי של קורס בכאבי פנים ולסתות

זהו קורס מולטידיסציפלינרי בנושא כאבי פנים ולסתות הכולל התייחסות לכל ההיבטים של נושא הכאב החריף והכרוני (היבטים אנטומים, פיזיולוגים, נאורופטיים, וסקולרים, רגשיים-קוגנטיבים, התנהגותיים, וכו').הקורס סוקר את ההפרעות הגורמות לכאבי פנים ולסתות ואת ההפרעות התפקודיות של מערכת הלעיסה תוך התמקדות בקלסיפיקציה של ההפרעות העיקריות, באטיולוגיה,  באפידמיולוגיה,  באבחנה  ובטיפול.

2.  הקורס הקליני בכאבי פנים ולסתות

אחראי הקורס והמרפאה:פרופ' אפרים וינוקור

החלק הקליני של הקורס יתקיים במהלך טרימסטר ג' של שנה ה' ובמהלך שנה ו' וכולל:
1. בטרימסטר ג' של שנה ה' הסטודנט יבצע אנמנזה ותכנית טיפול מלאה למתרפאים שלו או כאלה שיופנו אליו על ידי הסגל.

2. בשנה ו' הסטודנט ישתתף במסגרת תורנות של היחידה לכאבי פנים, לסתות ולהפרעות במערכת הלעיסה בפעילות המרפאה. חצי השעה הראשונה של התורנות תוקדש לרענון וכיול של שיטות הבדיקה שלמד הסטודנט במסגרת הקורס לכאבי פנים ולסתות בשנה ה'. בהמשך, הסטודנט יקבל מתרפאים שיופנו למרפאה, ייקח אנמנזה מלאה בעזרת טופס אבחון ראשוני. במידה והסטודנט סבור כי יש צורך לבצע צילום רנטגן, יתייעץ על כך עם אחד המדריכים לפני ביצוע ההפניה. לאחר סיום האנמנזה והבדיקה הקלינית של המתרפא,  יפנה הסטודנט לאחד המדריכים לשם דיון על האבחנה, האבחנה המבדלת והצעות הטיפול. בנוסף, הסטודנט יצפה בעבודת הצוות של המרפאה. במהלך הצפייה הסטודנט יפגוש מגוון רחב של מתרפאים הסובלים מכאבי פנים ולסתות ומהפרעות תפקודיות של מערכת הלעיסה. הסטודנט ילווה את תהליך האבחנה והטיפול של מתרפאים אלו.

 

קורס במדעי התנהגות

אחראי קורס: ד"ר ניר עוזיאל

הקורס מורכב מחלק תאורטי ומתורנות ביחידה למדעי ההתנהגות

בשנה ה' הסטודנט ישתתף במסגרת תורנות של היחידה למדעי ההתנהגות בפעילות המרפאה. הסטודנט  ישתתף בראיונות המתקיימים  ויצפה  בעבודת הצוות של המרפאה הכוללת פסיכולוג ורופאי שיניים. במהלך הצפייה הסטודנט יפגוש מתרפאים הסובלים מבעיות פסיכופיזיולוגיות שונות כגון חרדה מטיפולי  שיניים, ורפלקס הקאה מוגבר. הסטודנט יצפה במגוון שיטות הלקוחות מתחום מדעי ההתנהגות כגון  חשיפה הדרגתית ,שימוש בשיטות פרמקולוגיות כגון גז צחוק ויצפה בטיפולים הנעשים בהיפנוזה רפואית.

 

נושאי הלימוד:

 • נורמאליות/אב-נורמאליות.
 • הפרעות אישיות.
 • מבוא לפסיכופתולוגיה.
 • דחק (stress).
 • הפרעות התנהגותיות ברפואת שיניים.
 • טיפול התנהגותי ויישומיו לרפואת שיניים.
 • שחיקה ברפואת שיניים.

 

שנה ו'

אחראי  הוראה : ד"ר ישראל לוינשטין

רפואת שיניים משקמת – קורס עיוני + מעשי

אחראי קליני – ד"ר ישראל אביב

קורס לתותבות שלמות וחלקיות: קבועות ונשלפות

אחראית הקורס: ד"ר ישראל לוינשטין

אחראי קליני: ד"ר ישראל אביב 

תיאור הקורס: שנה זו, שהיא השנה האחרונה של הסטודנטים בביה"ס לרפואת שיניים, תוקדש בעיקר להעמקת הידע התיאורטי ולטיפול כוללני במטופל ( במתכונת של רופא שיניים כללי במרפאה). על הסטודנט לטפל במספיק מקרים של טיפול כוללני, כך שכאשר יתחיל את עבודתו מחוץ לכותלי ביה"ס, יוכל לטפל בכל המקרים השכיחים הדורשים את התערבותו.

טרימסטר א': הרצאות ברפואת שיניים משקמת - שיקום המשנן באמצעות שתלים דנטליים.(ראה המשך)

טרימסטר ב': יתקיימו הרצאות להעמקת הידע התיאורטי בתותבות חלקיות קבועות ונשלפות. כמו כן יינתנו הרצאות בצילום והדמיה קלינית

 

שלוש מתוך 4 המרפאות בשנה ו' הן  מרפאות משולבות (אינטגרטיביות). במרפאות אלו מלמדים מורים משלוש מחלקות: שיקום הפה, אנדודונטיה ופריודונטיה. במקרי הצורך נקראים מורים מהמחלקה לפתולוגיה אורלית ורפואת הפה ומורים מהמרפאה לכאבי פנים ולסתות ולהפרעות תפקודיות במערכת הלעיסה ("אוקלוזיה"). המרפאה ביום חמישי מיועדת לשיקום הפה בלבד.

דיון בקבוצות קטנות וסמינרים- באחריות ד"ר ישראל לוינשטין וד"ר אילן גלבוע. בנוסף יתקיימו דיונים בקבוצות קטנות ותכנית סמינרים שינתנו ע"י סטודנטים ומדריכים.

 

 

קורס : משמרת

אחראי הקורס: פרופ' שלמה מטלון

נושאי הקורס: 

 • דיסקולורציה – שינוי צבע בשיניים הבהרת שיניים חיות
 • הבהרת שיניים מחוסרות מוך
 • מתרפא בסיכון גבוה לעששת
 • מילואות שרף מרוכב וחרסינה
 • גשרים אדהזיבים
 • ציפויי חרסינה בשיניים קדמיות
 • תיקוני חרסינה/ שרף מרוכב
 • פילמור השרף המרוכב – טכניקות ומכשירים
 • ליזרים ברפואת שיניים
 • שיטת המיקרואברזיה

 

קורס לשיקום באמצעות שתלים דנטליים ( Implant Dentistry)

אחראי הקורס: ד"ר זאב אורמינר

להלן תכנית הוראה לקורס רב-תחומי בשיקום על גבי שתלים דנטליים:

1. הבסיס הביולוגי והמדעי לשתלים דנטליים.

2. הערכת ובחירת המטופל-אבחנה, תכנית טיפול ובחירת השתל.

3. סקירה כללית על כירורגיה של שתלים וטיפול לאחר ניתוח.

4. סקירה כללית על נוהלי שיקום על גבי שתלים דנטליים.

5. תחזוקה ומעקב.

 

מטרות הקורס:

1. חשיפת התלמיד למושג ולרעיון בבסיס השיקום הנתמך בשתלים.

2. הבנת ההיסטוריה של השימוש בשתלים ומסלול התפתחותם למצב העכשווי.

3. הבנת הבסיס המדעי ליחסי גומלין שתל-מאכסן על שלל היבטיו.

 

רפואת שיניים קהילתית (ציבורית)

אחראי הקורס: ד"ר משה גורדון

מטרות הקורס:

 • הקנייה והבהרה של מושגי יסוד בתחום האפידמיולוגיה ושיטות מחקר באפידמיולוגיה.
 • המדדים השונים למחקרים אפידמיולוגיים של המחלות והנגעים של חלל הפה והשיניים; עדכון בתחום הסקרים בארץ ומגמות בעולם.
 • לימוד והכרה של מושגים בתחום בריאות הצבור ושרותי בריאות כלליים ודנטליים. תכנון כח אדם ברפואת שיניים ועדכון בתחום כח האדם הדנטלי הרפואי והפרה-רפואי בארץ.
 • הכרת מסגרות אחראיות למתן שרות רפואת שיניים ציבורית בארץ. הערכת צרכי טפול של האוכלוסיה ותכנון שרותי בריאות לבתי ספר ולאוכלוסיות מיוחדות.
 • שרותי רפואת שיניים גריאטריים בארץ.
 •   תכנון מערכות מניעה לקבוצות הגיל העיקריות בקהילה במדינת ישראל.

 

 

רפואת שיניים ומשפט

אחראי הקורס: ד"ר משה גורדון

מטרת הקורס: ליידע תלמידי רפואת שיניים בנושאי יסוד בתחום החוק והתקנות בעניין רפואה, רפואת שיניים ומשפט, ולהכשירם לזיהוי בעיות משפטיות שרופא שיניים נתקל בהן בעבודתו. ללמד את הסטודנט, כרופא שיניים לעתיד, לנהל סיכונים מקצועיים 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>