התמחות בשיקום הפה

התמחות בשיקום הפה ינואר 2019

מנהל המחלקה - ד"ר זאב אורמינר

מרכז המחלקה: ד"ר ערן דולב

אחראית  ההתמחות  - ד"ר שפרה לברטובסקי

 

סגל ההוראה בהתמחות

ד"ר זאב אורמינר / ד"ר ישראל אביב / ד"ר עדי אריאלי / ד"ר ירון בלסבלג / ד"ר שאול גלברד / ד"ר שפרה לברטובסקי  / ד"ר יאיר לנגר / ד"ר צחי להר / ד"ר גל רוזן   

  • בנוסף ידריכו במסגרת ההתמחות אנשי סגל נוספים.

 

טפסי הרשמה להתמחות בשיקום הפה ינואר 2019

התמחות שיקום הפה

  • מטרת התוכנית
  • מבנה ההתמחות
  • מהלך ההתמחות
  • עלות ותנאי הרשמה

להכשיר רופאי שיניים כמומחים בשיקום הפה ברמה הגבוהה ביותר ולהביאם ליכולת לדעת לאבחן ולקבוע את תכנית הטיפול הנדרשת בכל מקרה של שיקום פרותטי ולבצע הטיפולים ברמה הטובה ביותר.

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive