• ראשי
 • חברי ועדת ערעורים

  יו"ר - פרופ' יחיאל לבקוביץ

   

  חברי הוועדה:

  הדקאן או נציגו - פרופ' איריס ברשק

  פרופ'  אלימלך וסטרייך

  פרופ' רונית קונפינו-כהן

  ד"ר אורן קובילר

  פרופ'  חוה מוצ'ניק

   

   

  מרכזת  הועדה -  גב' מירה ניר

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive