ידיעון תשע"ג

 

תוכן העניינים

 

מוסדות ביה"ס

הנהלת ביה"ס----------------------------------------------------------------------------------------- 3

מועצת ביה"ס----------------------------------------------------------------------------------------- 4

ראשי מחלקות, נושאי תפקידים--------------------------------------------------------------------- 5

ועדות ביה"ס------------------------------------------------------------------------------------------ 6

מנהלת ביה"ס----------------------------------------------------------------------------------------- 12

קתדרות וקרנות מחקר והוראה--------------------------------------------------------------------- 13

מורי ביה"ס-------------------------------------------------------------------------------------------- 14

תקנון ותכנית לימודים

מטרות ביה"ס----------------------------------------------------------------------------------------- 16

נהלים-------------------------------------------------------------------------------------------------- 17

התנהגות הסטודנטים--------------------------------------------------------------------------------- 17

נוכחות בשיעורים והשתתפות פעילה---------------------------------------------------------------- 17

פורום מחייב לקיום שיעור--------------------------------------------------------------------------- 17

שירות מילואים--------------------------------------------------------------------------------------- 17

דיווח על תאונות-------------------------------------------------------------------------------------- 18

המלצות לחיסונים------------------------------------------------------------------------------------ 18

נהלים קליניים------------------------------------------------------------------------------------ 18

בטיחות במעבדה-------------------------------------------------------------------------------------- 22

אביזרי הוראה---------------------------------------------------------------------------------------- 23

תקנון לימודים

מבנה תכנית הלימודים------------------------------------------------------------------------------- 23

פטור מלימודים פרה-קליניים----------------------------------------------------------------------- 25

תקנון הבחינות והערכת הישגים-------------------------------------------------------------------- 25

בחנים-------------------------------------------------------------------------------------------------- 25

נוהל הסתייגות - ערעור על בחינה------------------------------------------------------------------- 26

ציונים במחלקות הקליניות על עבודה מעשית------------------------------------------------------ 26

תנאי מעבר בשנים הקליניות------------------------------------------------------------------------- 27

נוהלי מרפאות חודש יולי (שנה ה')------------------------------------------------------------------ 29

בחינות סיום------------------------------------------------------------------------------------------- 29

הפסקת לימודים-------------------------------------------------------------------------------------- 29

חידוש לימודים--------------------------------------------------------------------------------------- 30

ועדת תלמידים עליונה--------------------------------------------------------------------------------- 30

תקנון עבודות גמר------------------------------------------------------------------------------------ 31
א. נוהל הצעה לעבודת גמר---------------------------------------------------------------------- 32
ב. נוהל עבודת הגמר----------------------------------------------------------------------------- 32

---- ג. מבנה הפוסטר -----------------------------------------------------------------------------  33

---- ד. עבודות מצטיינות----------------------------------------------------------------------------- 34
ה. פרסום העבודה-------------------------------------------------------------------------------- 34
ו. סמכויות---------------------------------------------------------------------------------------- 34
ז. סיום עבודת הגמר וקבלת ציון עובר--------------------------------------------------------- 34

---- ח. צורת הדף הראשון להצעה ---------------------------------------------------------------- 35
צורת הדף הראשון של עבודת הגמר------------------------------------------------------------ 36
צורת השער האחורי באנגלית------------------------------------------------------------------- 37

---- טופס ציון למדריך---------------------------------------------------------------------------- 38

---- טופס ציון לסוקר ------------------------------------------------------------------------------39

מרפאות קיץ------------------------------------------------------------------------------------------- 40

נוהלי המרפאה / מעבדה----------------------------------------------------------------------------- 40

נוהלי קבלת מתרפאים לטיפול על ידי סטודנטים-------------------------------------------------- 40

נוהלי רישום ומילוי טפסים לטיפול במתרפאים--------------------------------------------------- 41

אישור לביצוע טיפול פרותטי------------------------------------------------------------------------ 42

אישור לטיפול במתרפאים--------------------------------------------------------------------------- 42

לוח שנת הלימודים תשע"א -------------------------------------------------------------------------  44

מערכת שעות לשנים הקליניות---------------------------------------------------------------------- 45

מערכת שעות שנה ד'  --------------------------------------------------------------------------------  46

מערכת שעות שנה ה'--------------------------------------------------------------------------------- 47

מערכת שעות שנה ו' --------------------------------------------------------------------------------- 49

תורנויות במסגרת מרפאות הוראה ויעוץ----------------------------------------------------------- 50

רשימת קורסים--------------------------------------------------------------------------------------- 51

לימודי רפואת שיניים

לימודי המחלקה לאורתודונטיה--------------------------------------------------------------------- 52 

לימודי המחלקה לאנדודונטיה------------------------------------------------------------------ 58

לימודי המחלקה לביולוגיה אורלית----------------------------------------------------------------- 65

לימודי המחלקה לכירורגיה של הפה והלסתות---------------------------------------------------- 71

לימודי המחלקה לפריודונטיה----------------------------------------------------------------------- 80

לימודי המחלקה לפתולוגיה אורלית ורפואת הפה------------------------------------------------ 87

כולל אבחנה אורלית ורדיולוגיה אורלית------------------------------------------------------ ----   87

לימודי המחלקה לרפואת שיניים לילדים----------------------------------------------------------- 108

לימודי המחלקה לשיקום הפה----------------------------------------------------------------------- 122

קורסים נוספים במסגרת ביה"ס------------------------------------------------------------ 153

מבוא לרפואת הפה והשיניים א' -------------------------------------------------------------------   153

מערכות - מבוא לרפואה קלינית---------------------------------------------------------------------- 154

שליטה בזיהומים ברפואת שיניים------------------------------------------------------------------- 158

כאב פנים ולסתות------------------------------------------------------------------------------------- 160

שיננות-------------------------------------------------------------------------------------------------- 161

 

 

 

 

 

ביה"ס לרפואת שיניים

ע"ש מוריס וגבריאלה גולדשלגר

אוניברסיטת תל-אביב

מיסודה של אחוות אלפה אומגה הבינלאומית

 

 

 

 

הנהלת בית הספר

 

 

 

פרופ' אילנה אלי

ראש בית הספר

 

 

 

 

פרופ' חיים טל                                                                              פרופ' אריאל בן-עמר

 

 

 

 

פרופ' תמר ברוש                                                                          פרופ' קרלוס נמקובסקי

 

 

 

 

פרופ' צבי מצגר                                                                           פרופ' ישראל קפה

 

 

 

       ד"ר שלמה מטלון                                                                                  

 

 

 

חיים נאור

ראש מנהל

 

 

מועצת בית הספר לרפואת שיניים

 

 

יו"ר מועצת ביה"ס – פרופ' אילנה אלי ראש ביה"ס

 

 

פרופ' אילנה אלי -יו"ר

פרופ' י' מקורי   דקאן

פרופ' צ' ארצי

ד"ר ח' בהרב

פרופ' א' בן-עמר

פרופ' ת' ברוש

ד"ר מ' גורדון

פרופ' מ' גורסקי

ד"ר דולב ערן

פרופ' א' הירשברג

ד"ר א' וינוקור

פרופ'  מ' וינרב

פרופ'  מ' ורד

פרופ' א' ורדימון

פרופ' ש' טייכר

פרופ' ח' טל

ד"ר נ' ירום

פרופ' ד' כוכבי

ד"ר א' כפיר

ד"ר י' לוינשטין

פרופ' ע' מוזס

ד"ר ש' מטלון

פרופ' צ' מצגר

ד"ר י' ניסן

פרופ'  ק' נמקובסקי

ד"ר י' ענבי

פרופ' ס' פיטרו

פרופ' ר' פילו

פרופ' בני פרץ

פרופ' ג'  צ'אושו  

ד"ר א' צסיס

פרופ' א' קוזלובסקי

פרופ' י' קפה

 

 

 

 

משתתף בתוקף תפקידו - מר חיים נאור

 

 

ראשי המחלקות

 

ראש המחלקה לאורתודונטיה                                                               פרופ' אלכסנדר ורדימון

ראש המחלקה לאנדודונטיה                                                            ד"ר אנדה כפיר

ראש המחלקה לביולוגיה אורלית                                                          פרופ' תמר ברוש

ראש המחלקה לכירורגיה של הפה והלסתות                                          פרופ'  גבי צ'אושו

ראש המחלקה לפריודונטיה והשתלות דנטליות                                      פרופ' חיים טל

ראש המחלקה לפתולוגיה אורלית ורפואת הפה                                      פרופ' מרילנה ורד

ראש המחלקה לרפואת שיניים לילדים                                                  פרופ' בני פרץ

ראש המחלקה לשיקום הפה                                                                 פרופ' דוד כוכבי

                                         נושאי תפקידים

 

מנהל המרפאות                                                                                   ד"ר שלמה מטלון

מנהל מעבדות המחקר                                                                          פרופ' מירון וינרב

מנהל קורס שיננות                                                                               פרופ' קרלוס נמקובסקי

אחראי מערך החייאה                                                                          פרופ' אברהם הירשברג

 

 

ועדות ביה"ס לרפואת שיניים

 

 

ועדת הוראה

פרופ' רפי פילו – יו"ר

 

 

 

פרופ' אברהם הירשברג                                                            פרופ' קרלוס נמקובסקי

פרופ'  מרילנה ורד                                                                     פרופ' בני פרץ

ד"ר אנדה כפיר                                                                פרופ' אילן בלייברג     

ד"ר שלמה מטלון                                                                      

 

                                                                                       

                                                                                     

                                                                                     

 

 

 

 

 

משתתפים בתוקף תפקידם:

פרופ' אילנה אלי  – ראש ביה"ס                            

ד"ר אפרים וינוקור  - יו"ר הוועדה לענייני סטודנטים ומורים

מר חיים נאור - ראש מנהל

גב' נילי גרמנוב - מזכירת סטודנטים והוראה

נציגי סטודנטים

 

 

ועדת הוראה ללימודי התמחות

פרופ' צבי ארצי - יו"ר

 

 

פרופ'  מרילנה ורד

ד"ר נועם ירום

ד"ר שיפרה לברטובסקי

ד"ר ישראל לוינשטין

 

 

פרופ' בני פרץ

ד"ר איגור צסיס

ד"ר ניר שפק

 

 

 

 

משתתפים בתוקף תפקידם:

פרופ' אילנה אלי  - ראש ביה"ס

מר חיים נאור - ראש מנהל

גב' נילי גרמנוב   - מזכירת סטודנטים והוראה

 

ועדת מחקר

פרופ'  מירון וינרב - יו"ר

 

 

פרופ'  צבי ארצי                                                               

פרופ' תמר ברוש

פרופ'  אברהם הירשברג

פרופ' אלכסנדר ורדימון 

                                                                                                                                  

ד"ר ישראל לוינשטין

ד"ר יוסי ניסן 

פרופ' קרלוס נמקובסקי

פרופ' רפי פילו

 

 

 

משתתפים בתוקף תפקידם:

פרופ' אילנה אלי  - ראש ביה"ס

מר חיים נאור - ראש מנהל

גב' מיכל ארבל - מזכירת הוועדה

 

 

ועדת הוראה לתארים מתקדמים

 

פרופ' אלכסנדר ורדימון - יו"ר

 

 

פרופ' תמר ברוש

 

 

פרופ' גבי צ'אושו

 

 

 

 

משתתפים בתוקף תפקידם:

פרופ' אילנה אלי - ראש ביה"ס

מר חיים נאור - ראש מנהל

גב' נילי גרמנוב  - מזכירת סטודנטים והוראה

 

 

 

ועדת סטודנטים עליונה

פרופ' מאיר גורסקי  - יו"ר

 

 

ד"ר אנדה כפיר

ד"ר ערן דולב 

 

ד"ר דפנה מיתר

 

 

 

 

 

משתתפים בתוקף תפקידם:                                  

פרופ' אילנה אלי - ראש ביה"ס

ד"ר אפרים וינוקור - יו"ר הוועדה לענייני סטודנטים ומורים

מר חיים נאור - ראש מנהל

גב' נילי גרמנוב  - מזכירת סטודנטים והוראה

 

 

ועדה לענייני סטודנטים ומורים

ד"ר אפרים וינוקור - יו"ר

 

 

  ד"ר אלונה אמודי – חונכת שנים א'-ג'                

  ד"ר נועם ירום – חונך שנה  ו'                                                  

 

 

ד"ר גיא מלמד – חונך שנה ה' 

ד"ר ניר עוזיאל –חונך שנה ד'

 

 

 

 

משתתפים בתוקף תפקידם:

פרופ' אילנה אלי  - ראש ביה"ס

פרופ' שלמה מטלון - מנהל המרפאות

מר חיים נאור - ראש מנהל

גב' נילי גרמנוב  - מזכירת סטודנטים והוראה

נציגי סטודנטים

 

ועדה לעבודות גמר

פרופ' תמר ברוש - יו"ר

 

 

 ד"ר סילביה גרון

 פרופ' מרלינה ורד

פרופ' עופר מוזס                                                             

                                                                                        

פרופ' גבי צ'אושו

פרופ' אביטל קוזלובסקי

 

 

 

 

משתתפים בתוקף תפקידם:

פרופ' אילנה אלי  - ראש ביה"ס

מר' חיים נאור - ראש מנהל

גב' נילי גרמנוב  - מזכירת סטודנטים והוראה

 

 

ועדת השתלמויות

פרופ' קרלוס נמקובסקי - יו"ר

 

 

ד"ר זאב אורמינר

ד"ר יוסי ניסן

             פרופ' גבי צ'אושו

 

 

 

 

משתתפים בתוקף תפקידם:

פרופ' אילנה אלי  - ראש ביה"ס

מר חיים נאור - ראש מנהל

ועדת ספריה

 

 

ד"ר סילביה גרון

 

 

 

משתתפים בתוקף תפקידם:

פרופ' אילנה אלי  - ראש ביה"ס

מר חיים נאור - ראש מנהל

 

 

ועדה לקשרי חוץ

פרופ' בני פרץ  - יו"ר

 

 

ד"ר אלונה אמודי

פרופ' חיים טל  

                                                                                                           

ד"ר אנדה כפיר

פרופ' קרלוס נמקובסקי

 

 

משתתפים בתוקף תפקידם:

פרופ' אילנה אלי  - ראש ביה"ס

מר חיים נאור - ראש מנהל

 

 

ועדה לבחירת מורים מצטיינים

פרופ' אביטל קוזלובסקי - יו"ר

 

 

ד"ר ישראל לוינשטין

ד"ר איגור צסיס

                                                                                                                                   

 

 

 

משתתפים בתוקף תפקידם:

פרופ' אילנה אלי  - ראש ביה"ס

מר חיים נאור – ראש מנהל

ועדת בינוי

פרופ' צבי מצגר – יו"ר

 

פרופ' אריאל בן-עמר                                                                              ד"ר שלמה מטלון

ד"ר אפרים וינוקור

 

 

 

 

 

ועדה לחומרים ולציוד דנטלי

פרופ' אריאל בן-עמר - יו"ר

 

 

ד"ר ישראל לוינשטין                                                        פרופ'  רפי פילו

ד"ר שלמה מטלון                                                             ד"ר איגור צסיס                                             

 

 

משתתפים בתוקף תפקידם:

פרופ' אילנה אלי  - ראש ביה"ס

מר חיים נאור - ראש מנהל

 

 

ועדה לציוד אורקולי

פרופ' צבי מצגר - יו"ר

 

 

ד"ר ישראל אביב