סדרי בחינות ונהלים - תקנון התכנית לתואר ד"ר ברפואה לבעלי תואר ראשון

1. בחינות

א. מומלץ לכל הסטודנטים להשתתף בכל הבחינות במועדי א'.

ב הבחינה במועד ב' תהיה, במידת האפשר, באותה מתכונת של מועד א'.

   

2. תנאים מיוחדים בבחינות

א. סטודנט הזקוק לתנאים מיוחדים, יפנה בקשה אל ועדת התלמידים של בית הספר על מנת לקבל אישור.

ב. הפנייה תוגש מיד עם תחילת הלימודים. על מנת לקבל אישור לתנאים מיוחדים נדרש הסטודנט להמציא אישורים רפואיים עדכניים (במקרה של בעיה רפואית), אישור מהשרות הפסיכולוגי או המרכז ליעוץ לימודי ומקצועי בדקאנט הסטודנטים (במקרה של לקויי למידה).  

ג. תלמיד שקיבל תוספת זמן על בסיס המלצות מדקאנט הסטודנטים, זכאי לתוספת של 15 דקות עבור כל שעת בחינה.

ד. עקב רשימת המתנה ארוכה בדקאנט הסטודנטים, מומלץ לפנות לאבחון מוקדם ככל האפשר. 

ה. לסטודנטית בהריון אישור יציאה חריגה לשירותים במהלך הבחינה. בנוסף, תינתן לבחינה תוספת זמן של 25% מזמן הבחינה.. 

ו. עולים חדשים (נמצאים בארץ לא יותר מחמש שנים שקדמו למועד הבחינה ), זכאים לתוספת של חצי שעה לזמן של הבחינה. במקרים מיוחדים ובאישור ועדת התלמידים, ניתן יהיה לקבל הארכה של עד שנתיים נוספות בתקופת הזכאות הנ"ל. 

ז. תלמידים אשר שפת הלימוד בבתי הספר בהם למדו איננה עברית, יקבלו תוספת של חצי שעה בכל בחינה סופית. תוספת זו תינתן בשלוש השנים הראשונות ללימודיהם האקדמיים. 

 

 3. מועדים מיוחדים לבחינות

א. סטודנט שעקב שירות מילואים פעיל (בהתאם לקריטריונים המפורטים בנהלי האוניברסיטה  https://www.tau.ac.il/tau-rules-2015/16) נבצר ממנו להשתתף בבחינה (מועד א' או ב' ), יהיה זכאי למועד מיוחד. 

ב. סטודנטית בהריון שמצבה לא מאפשר לגשת לבחינה (כולל סטודנטית הנמצאת בשמירת הריון או בטיפולי פוריות) תיבחן במועד ב' ואם יהיה צורך, זכאית למועד נוסף. הסטודנטית תידרש להמציא אישור רפואי.

ג. סטודנטית שילדה ונעדרה מבחינות תהיה זכאית למועד מיוחד בהתאם לנהלי האוניברסיטה.

ד. סטודנט שנעדר מבחינה בשל מחלה, אשפוז או מקרה אסון, יפנה אל ועדת התלמידים. מועד מיוחד על בסיס מחלה יינתן בתנאי:

  1. הסטודנט יציג אישורים רפואיים של 3 ימי מחלה לפחות.
  2. האישור יונפק במהלך ימי המחלה, לא יתקבלו אישורים רטרואקטיביים. 
  3. הסטודנט ניגש לאחד משני המועדים שנקבעו מראש.
  4. מספר האישורים למועד מיוחד בגין מחלה יוגבל לפעמיים בכל תקופת בחינות (סמסטר).

ה. סטודנט שאושר לו מועד מיוחד ולא ניגש, יוכל להגיש בקשה למועד נוסף רק אם לא ניגש לבחינה בגלל אשפוז, לידה או מילואים.

ו. המועד הנוסף יכול להתקיים במועד א' של הקורס בסמסטר העוקב או בשנה העוקבת. במקרה  כזה חובה על התלמיד להתעדכן בחומר הלימוד ובמבנה הבחינה(.

 

4. הציון הקובע

א. היעדרות מאחד המועדים אינה מקנה זכות למועד נוסף (פרט לאמור בסעיף 3 לפרק זה).

ב. בקורס שהציון בו מורכב ממספר חלקים (מעשית, מעבדה, בע"פ או בכתב), על התלמיד לקבל ציון עובר (60) בכל אחד ממרכיבי הציון. 

ג. בבחינה בע"פ יהיו נוכחים בעת הבחינה לפחות שני בוחנים. במקרים מיוחדים (בבחינה במעבדה ובמיקרוסקופיה) יהיה ניתן לקיים בחינה בה יהיה נוכח בוחן אחד.

ד. אין לערער על בחינה בע"פ שנכחו בה יותר מבוחן אחד.  

 

5. שיפור ציון בחינה

א. תלמיד לתואר ראשון זכאי לשפר ציון בחינה במועד שני באותה שנת לימודים. התלמיד נדרש להודיע על כך מראש למזכירות כתנאי מוקדם להשתתפותו בבחינה.

ב. יש להירשם לשיפור ציון חיובי, דרך "מידע אישי לתלמיד" עד 7 ימים לפני מועד הבחינה.

ג. תלמיד המעוניין לשפר ציון בחינה ייגש לבחינה במועדי ב' הרגילים באותה שנה.

ד. ניתן לגשת לבחינה בשנה העוקבת, לצורך שיפור ציון רק באישור ועדת תלמידים. יאושרו בקשות רק עבור תלמידים שנבחנו במועד אחד בלבד ונעדרו מהמועד השני מסיבה מוצדקת. 

ה. לא ייקבע מועד מיוחד לשיפור ציון.

ו. אין אפשרות לשפר ציון לאחר קבלת אישור זכאות לתואר. 

ז. הציון האחרון יהיה הציון הקובע. 

 

6. ערעור על ציון בחינה

א. אם בעקבות ערעור תתברר שאלה כשגויה, יתוקנו ציוני כל התלמידים  בקורס ויפורסמו שנית.

ב. כשבוע לאחר הבחינה, יתקיים מפגש חשיפה בו יוכלו לעיין בבחינה. העיון יעשה בנוכחות איש סגל/משגיח. ניתן להביא למפגש ספרי לימוד ומחשבים ניידים.

ג. אין להעתיק שאלות בחינה או את חלקן, או לבצע כל רישום אחר הקשור לבחינה, מלבד רישום ערעור על גבי הטופס המיועד לכך. אין להכניס פלאפונים למפגש. לא ניתן יהיה להתייעץ עם גורם חיצוני בעת הערעור.

ד. את הערעורים יש להגיש במהלך מפגש החשיפה.

ה. לא יתקבל ערעור בדבר סתירה בין הרישום בשאלון הבחינה לסימון בגיליון התשובות, סימון התשובה בגיליון הוא המחייב.

ו. ניתן לערער פעם אחת בלבד על תוצאות הבחינה. בעקבות הערעור הציון יכול לעלות, לרדת או להישאר ללא שינוי. 

 

7. בחנים

בבוחן שהוא פחות מ 20% מהציון הסופי, לא יתקיים מועד ב'.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>