תכנית אלקטיב

 

 

 1. תנאים ומטרות
  1. כחלק מחובות הלימודים מחויב הסטודנט בלימודי בחירה (אלקטיב). הלימודים מתנהלים במרכזים הרפואיים, במחלקות או במכונים, על-פי קביעת הפקולטה.
  2. מטרות לימודי האלקטיב הן להעשיר את הסטודנט בתחומים בהם הוא מעוניין להרחיב את ידיעותיו וכישוריו, ולצבור ידע וניסיון בתחומים שידרשו לעבודתו כרופא בעתיד.
  3. סטודנט חייב בלימודי אלקטיב בהתאם לתכנית הלימודים אליה שייך הסטודנט. משכו של כל סבב הוא שבועיים לפחות.
  4. הנוכחות באלקטיב היא חובה. הוראות סעיף 1 בפרק ג' לעיל יחולו בשינויים המחויבים.

 

 1. שיבוץ ודיווח לאלקטיב
  1. סטודנט יבחר רצף של סבבי לימודים מתוך הרשימה המתפרסמת באתר האינטרנט של בית הספר.
  2. הסטודנט יצור קשר באופן עצמאי עם המחלקה בה מעוניין לבצע אלקטיב ויקבל אישור לביצוע האלקטיב אצלה.
  3. לאחר קבלת האישור, הסטודנט ימלא במודל של הקורס את המידע לגבי האלקטיב שבחר. מידע זה חייב להיות מעודכן, עבור כל האלקטיבים, לכל המאוחר חודש לפני תחילת האלקטיב.
  4. בתום ביצוע כל אלקטיב, הסטודנט יחתים את מנהל המחלקה כי מילא את חובותיו.
  5. לאחר סיום כל חובות האלקטיב (4 שבועות לתלמידי ה- 4 שנתי ו-8 שבועות לתלמידי ה- 6 שנתי), יש להעלות למודל של הקורס את הטופס חתום.

 

 1. מסגרות אלקטיב

סטודנט יבחר בלימודי אלקטיב באחת מארבע מסגרות, כמפורט להלן:

 1. אלקטיב בהתאם לרשימה המתפרסמת באתר בית הספר.
 2. אלקטיב בארץ או בחו"ל (מעבר לרשימה המתפרסמת באתר בית הספר):
  1. ניתן לבצע את כל או חלק מהאלקטיב במחלקות בבתי החולים בארץ או בחו"ל, ובתנאי שקיבל הסטודנט אישור לכך מראש מאת ראש בית הספר.
  2. הסטודנט יגיש את הבקשה מראש לכתובת דואר אלקטרוני: yifatr@tauex.tau.ac.il. ככלל, יפרט הסטודנט את המחלקה ובית החולים בו יבוצע האלקטיב, את תכנית האלקטיב והסכמת בית החולים לקבלו.
  3. כל הטיפול האדמיניסטרטיבי באלקטיב שאינו ברשימה המתפרסמת באתר בית הספר יתבצע על-ידי הסטודנט. הפקולטה לא תטפל בנושאים האדמיניסטרטיביים הקשורים בביצוע אלקטיב שאינו ברשימה המתפרסמת באתר בית הספר.
  4. סטודנט רשאי לקבל אישורים אודות מצבו האקדמי, כנהוג בבית הספר ובהתאם לנהלי האוניברסיטה.
 3. אלקטיב בחו"ל במסגרת תכנית חילופי סטודנטים. פרטים נוספים לגבי מסגרת זו נמצאים באתר התכנית, בכתובת: http://medicine.tau.ac.il/fims-out.
 4. עבודת מחקר במעבדה:
  1. סטודנט רשאי, בקבלת אישור מראש מאת ראש בית הספר, לבצע חלק מהאלקטיב או כולו כעבודת מחקר במעבדה. עבודת מחקר המתבצעת כחלק מעבודת הגמר לא תחשב על-חשבון אלקטיב.
  2. לצורך אישור עבודת מחקר במעבדה, יגיש הסטודנט תכנית מחקר חתומה על-ידי המנחה. המנחה נדרש להיות איש סגל באוניברסיטת תל-אביב.
  3. קבלת אישור מראש, כמפורט בסעיף הקודם, תוגש לכתובת דואר אלקטרוני: yifatr@tauex.tau.ac.il. רק לאחר שאושרה הבקשה, יוכל הסטודנט להתחיל בעבודת המחקר במעבדה.
  4. בתום המחקר, יגיש הסטודנט דו"ח סיכום החתום על-ידי המנחה לכתובת דואר אלקטרוני: yifatr@tauex.tau.ac.il.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>