• ראשי
 • חברי ועדת ההוראה הקלינית

  יו"ר: פרופ' עידו וולף

   

  חברי הוועדה:

  פרופ' ארנון אפק

  פרופ' איריס אשד

  פרופ' דני בן-אמיתי

  פרופ' איריס ברשק

  פרופ' ניר גלעדי

  ד"ר חגית יונת

  פרופ' יחיאל לבקוביץ

  פרופ' אלי לב

  פרופ' נתנאל לאור

  ד"ר אבי לוין

  ד"ר אביבית כהן-גולן

  ד"ר גיא להט

  פרופ' עידית מטות

  ד"ר סוניה מנדלוביץ

  פרופ' אריאל מני

  פרופ' יעקב סיון

  פרופ הווארד עמיטל

  פרופ' עמי פישמן

  פרופ' חנוך קשתן

  גב' מיכל גלבוע

  נציגות סטודנטים שנים ד' ה ו.

   

  מזכירת הוועדה: גב' שירי בילורי

   

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  Developed by
  UI/UX Basch_Interactive