• ראשי
  • הוראה - החוג להמטולוגיה

     

    במכונים המסונפים משתתפים בהוראה הפרונטלית באוניברסיטה בשנים הקדם-קליניות ובהוראה הפרונטלית וליד מיטת החולה בשנים הקליניות של בי"ס לרפואה בקורסים השש-שנתי והארבע-שנתי וכן לסטודנטים במסלול האמריקאי. כמו כן, משתתפים בהוראה גם בלימודי המשך בקורסים הרלבנטיים.

    אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
    UI/UX Basch_Interactive