הצעת מחקר - תואר שני במדעי הרפואה

 

1. כללי

 • עבודת הגמר היא המסגרת בה הסטודנט מיישם בשלב התכנון, הביצוע ועיבוד הנתונים או שיטות המחקר אותן למד, תוך הפעלת חשיבה מדעית וכמותית. השאיפה היא שעבודת הגמר תהיה ברמה ובהיקף שיאפשרו את פרסומה כמאמר מדעי.
 • מטרת העבודה היא להכשיר את התלמיד לחשיבה מדעית ולביצוע עצמאי של מחקר מדעי.

 

2. מועד הגשת הצעת המחקר

 • הסטודנט יגיש את הצעת המחקר לעבודת הגמר עד סוף הסמסטר השני ללימודיו.
 • סטודנט שאינו יכול להגיש את הצעת המחקר עד סוף הסמסטר השני ללימודיו, ייפנה לוועדת תלמידים ויגיש בקשה מנומקת לדחייה. אישור הבקשה לדחייה מותנה, בין היתר, בקבלת מכתב המלצה של המנחה אשר יציין את הערכתו לזמן הדרוש לסטודנט להגיש את ההצעה.
 • דחיית הגשת הצעת המחקר תתאפשר, לכל המאוחר, עד לתום הסמסטר הראשון לשנת הלימודים השנייה.
 • ועדת תלמידים תדון על הפסקת לימודיו של סטודנט שלא הגיש בקשה לדחיית הצעת המחקר. 

 

3. אופן הגשת הצעת המחקר

 • סטודנט/ית יגישו את הצעת המחקר לדוא"ל שכתובתו noacb@tauex.tau.ac.il  ולדוא"ל nizac@tauex.tau.ac.il, אין צורך להגיש הצעה מודפסת למזכירות המדרשה.
 • ניתן להגיש את ההצעה בשפה העברית או האנגלית.

 

4. מתכונת ההצעה

סטודנט יגיש את הצעת המחקר בהתאם למתכונת הבאה:

 • הצעת המחקר תודפס באנגלית או בעברית. 
 • היקף ההצעה יוגבל ל - 3 עמודים, כאשר הרווח בין השורות הוא של 1.5, וגודל הגופן ( Font ) הוא 12, A.4.
 • הצעת המחקר תוגש דוא"ל למזכירות תואר שני ביחד עם טופס מנחה. 
 • אישור סופי להצעת המחקר יינתן ע"י יו"ר ועדת תואר שני, או נציג מטעמו.

 

מבנה הצעת המחקר : 

 1. שם הסטודנט/ית ומספר ת.ז. 
 2. שם המנחה/ים. 
 3. שם העבודה בעברית ובאנגלית. 
 4. הגדרת נושא המחקר ושאלות המחקר. 
 5. תכנית עבודה מחקרית- שיטות מתודולוגיות וכלים. 
 6. הגדרת חלקו של הסטודנט/ית במחקר. 
 7. רשימה ביבליוגרפית.
 8. אם המחקר המוצע דורש ניסויים בבני אדם, חובה לצרף אישורה של ועדת הלסינקי אוניברסיטאית (על העבודה המתבצעת באוניברסיטה) או ועדה כנ"ל מבית חולים המעורב במחקר, על פי חוק.
 9. אם המחקר המוצע כולל ניסויים בבעלי-חיים, חייב הסטודנט לצרף את אישורה של הוועדה האוניברסיטאית לפיקוח על ניסויים בבעלי-חיים, יחד עם אישור על השתתפות בקורס עקרונות השימוש בחיות מעבדה במחקר הביו-רפואי. 
 10. טופס בטיחות במעבדה – חתום על-ידי המנחה והסטודנט.

 

5. חובת המנחה והסטודנט/ית

 • על הסטודנט/ית לוודא שהמנחה אישר את הצעת המחקר לפני שזו תוגש לאישור ועדת תלמידים לתואר שני.
 • על הסטודנט/ית לוודא שהמנחה הגיש לוועדת תלמידים לתואר שני טופס מנחה, אשר צורף להצעת המחקר. המנחה נדרש לכתוב בטופס רשימה הכוללת שמות של מומחים (באנגלית ובעברית), אשר מתוכה יתאפשר לוועדה למנות בודקים להצעה.

 

6. הערכת הצעת המחקר

כדי להבטיח שהמחקר המוצע יממש את מטרתו, תשפוט הוועדה לעבודות גמר את הצעת המחקר על-פי הקריטריונים הבאים:

 • קיומה וביסוסה של שאלה מחקרית או הנחת עבודה (היפותזה).
 • הצעת המחקר מעידה על כך שהסטודנט רכש וירכוש ניסיון ביישום שיטות מחקר מגוונות ורבות ככל הניתן.
 • הסטודנט/ית ביצע ויבצע באופן עצמאי את כל או מרבית הבדיקות המוצעות.
 • תוערך מידת הקניית הידע המדעי והניסויי של הסטודנט, והכשרתו לקראת עבודת מחקר עצמאית בעתיד. לפיכך עבודות בהן תרומתו וחלקו של התלמיד הם טכניים בעיקרם (כגון איסוף, תשאול, מיון, קטלוג וכדומה), או מבוססות בחלקן הגדול על בדיקות מעבדה שגרתיות, או מבוססות בחלקן הגדול על מדידות אורך, משקל, דופק וכדומה – תיפסלנה על ידי הועדה.
 • פירוט של שיטות לעיבוד נתונים ומבחנים סטטיסטיים. מחקר הכולל מרכיב של מחקר תצפיתני או התערבות באוכלוסייה, מחייב בקורסי חובה המקנים ידע מתודולוגי:
  • מבוא לאפידמיולוגיה (0158.1011) – 2 ש"ס.
  • ביוסטטיסטיקה (0158.1110) – 3 ש"ס + תרגול.
  • שיטות מחקר באפידמיולוגיה (0158.1013) – 3 ש"ס.
 • במקרה בו נדחתה ההצעה, רשאית ועדת תלמידים לאפשר לסטודנט להגיש הצעה חלופית, להורות על הפסקת לימודיו, או לקבל החלטה אחרת בעניינו.
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>