תנאי מעבר משנה לשנה - התכנית לתואר ד"ר ברפואה לבעלי תואר ראשון

 

1. תנאי מעבר משנה לשנה

א. תלמיד שנכשל בשנה א' בקורסים שהיקפם הכולל פחות מ- 5 ש"ס, יורשה לעבור לשנה העוקבת ויידרש ללמוד שוב את הקורסים בהם נכשל, למלא את כל מטלותיהם ולעבור אותם בהצלחה עד תום השנה העוקבת (שנה ב'). אם לא יעמוד בכך, יופסקו לימודיו.

 

ב. תלמיד שנה א' שנכשל בקורסים שהיקפם הכולל 5 ש"ס או יותר אבל לא יותר מ- 8 ש"ס, לא יורשה לעבור לשנה העוקבת (שנה ב') ויהיה עליו ללמוד שוב את הקורסים בהם נכשל ולעבור אותם בהצלחה. אם לא יעמוד בכך, יופסקו לימודיו.

 

ג. תלמיד שנה א' או ב' שנכשל בקורסים שהיקפם הכולל 9 ש"ס או יותר, יופסקו לימודיו לצמיתות.

 

ד. תלמיד שנה ג' יעבור לשנה ג' לתחילת לימודי הקליניקה רק אם סיים את כל הקורסים הקדם קליניים והשיג ציון ממוצע משוקלל של 75.0 לפחות.

 

ה. תנאי המעבר לשנים ג', ד', ראה בפרק הלימודים הקליניים.

 

ו. תלמיד שנכשל בקורס והמשיך לימודיו לשנה העוקבת לפי הוראת סעיף א, לעיל,  חייב להשלים את חובותיו בקורס/ים בהם נכשל עד תום השנה העוקבת. אם תהיה חפיפה בשעות הקורס/ים שחייב להשלים לבין קורס/ים מתקדם/ים, ייאלץ התלמיד לדחות בשנה את לימודיו בשנה המתקדמת.

 

ז. אי הגשת עבודה במועד, כאמור בנוהל הגשת עבודות, תחשב לכישלון בקורס גם לצורך בדיקת זכאותו של התלמיד לעבור לשנה עוקבת. 

 

ח. תלמיד אינו רשאי להירשם לקורס מתקדם אם לא עמד בבחינה בקורס המהווה דרישת קדם עבורו. 

 

ט. ציון קורס 230 "לא מילא חובותיו" דינו כציון נכשל על כל המשתמע מכך. 

 

י. תלמיד שלא רשאי לעבור לשנת הלימודים העוקבת בשל כישלון בקורס, חייב לחזור על הקורס בו נכשל ועל כל הקורסים בהם יש לו ציון הנמוך מ- 75. תלמיד יוכל לחזור על כל הקורסים כאמור בסעיף קטן זה פעם אחת בלבד במהלך הלימודים הקדם קליניים.

 

יא. תלמיד שסיים את לימודיו וממוצע הציונים שלו נמוך מ-75.0 ובשל כך הוא אינו זכאי להמשיך לשנים הקליניות, רשאית וועדת התלמידים לפי שיקול דעתה ובהתחשב בהתנהלות התלמיד במשך כל שנות הלימודים, לאפשר לו לחזור על כל הקורסים בשנה ב' בהם היה לו ציון נמוך מ-75, כדי לנסות להגיע לממוצע הנדרש למעבר לשנים הקליניות. זכות זו קיימת לתלמיד רק אם הוא לא ניצל בעבר את הזכות לחזור על קורסים בשנה מסוימת לפי הוראת סעיף י.

 

לתנאי מעבר - לימודים קליניים לחץ כאן

 

 

2. ועדת תלמידים

א. יו"ר ועדת תלמידים יעיין בתיקי התלמידים שלא עמדו בתנאי המעבר ויש להפסיק את לימודיהם מסיבות אקדמיות. אם ימצא לנכון או עפ"י בקשת התלמיד, המקרה יעלה לדיון בוועדת תלמידים. במקרים מסוימים התלמיד יוזמן להופיע בפני הוועדה. 

ב. הוועדה תדון בבקשה ותחליט אם לאשר את הפסקת הלימודים או לאפשר המשך לימודים על תנאי ותקבע את התנאי. בהחלטות הוועדה יובאו בחשבון שיקולים שונים כמו: נסיבות אישיות של התלמיד או פעילות במסגרת הקורסים של חינוך רפואי.

ג. תלמיד שאושר לו המשך לימודים על תנאי ולא עמד בתנאי שנקבע לו, לימודיו יופסקו מסיבות אקדמיות.

 

 

3. הדחה מלימודי רפואה

א. סטודנט יודח מלימודי הרפואה ולימודיו יופסקו לחלוטין במקרים הבאים:

1. נכשל בקורסים בהיקף של 9 ש"ס או יותר בתום שנה א' ללימודיו.

2. נכשל בקורסים בהיקף של 9 ש"ס או יותר בתום שנה ב' ללימודיו.

3. נכשל בקורס חובה לאחר שלמד את הקורס פעם שניה.

4. קיבל אישור לחזור על שנת לימודים ולא עמד בתנאים.

5. תלמיד שסיים את הלימודים הקדם קליניים בממוצע הנמוך מ- 75.0.

6. לא סיים את לימודיו במועד הנדרש, כמפורט בסעיף "משך הלימודים". 

7. תלמיד שהודח מהלימודים, יוכל לערער בפני ועדת הערעורים הפקולטטית תוך שבועיים מיום קבלת ההודעה על הפסקת לימודיו. אם לא יוגש הערעור, תיכנס הפסקת הלימודים לתוקפה. תלמיד יורשה להופיע בפני הועדה על פי בקשתו. 

 

 

4. שונות

1. יש לדווח לראש בית הספר על כל שינוי במצב בריאות.

2. מי שעבר עבירה פלילית חייב לדווח לראש בית הספר.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>