• ראשי
 • חברי הועדה לעבודות גמר

  יו"ר -  פרופ' דן ג'וסטו

   

  חברי הוועדה:   

  ד"ר אסתר אושר

  פרופ' רינה ארבספלד

  פרופ' עופר ברנע

  פרופ' ענת גפטר גוילי

  פרופ' אלכסנדר גרינשטיין

  ד"ר רחל גרוסמן

  פרופ' ישראל דודקביץ

  פרופ' מיכל חוברס

  ד"ר אילן יונגסטר

   ד"ר גילת לבני

  פרופ' שמואל לוריא

  ד"ר רעיה ליבוביץ

  ד"ר הילה מאי

  ד"ר שרון מסלוביץ

  ד"ר מאירה נוידרפר  

  ד"ר דרור סופר

  פרופ' אייל סיון

  פרופ' תמי שוחט

  פרופ' אלון פרס

  פרופ' אילן צרפתי

  ד"ר שי קויתי

  פרופ' אליעזר קיטאי

  ד"ר אלדד רחביה

  פרופ' שי שבת

  ד"ר אריק שטינוויל

  פרופ' אבשלום שלום

  פרופ' שאול שרייבר

   


   

   

  מזכירת הוועדה: גב' אפרת ובר

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive