חברי סגל החוג לרפואת ילדים

תוצאות חיפוש עבור האות ל

שםיחידהיחידת משנהתפקידטלפוןפקסדוא"ל
פרופ' דורית לבקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
03-5028536
03-6408119
03-5028566
ד"ר מורן שושנה לביא שלםקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
פרופ' יעל לבנטל-בנדורקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
ד"ר גילת לבני כהן אורגדקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
03-9253680
09-7496263
ד"ר שרון להטקלינים הוראהפדיאטריהמדריך קליני
פרופ' רונית לובצקיקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
03-6974271
03-6974533
ד"ר אמיר לוטןקלינים הוראהפדיאטריהמדריך קליני
פרופ' יצחק לויקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
03-9253487
03-9253487
ד"ר שרינה לוי- מנדלוביץקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
ד"ר יעל לוי-שרגאקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
03-5305015
03-5305055
פרופ' אריה לויןקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
03-5028878
03-5028878
ד"ר חגית לויןקלינים הוראהפדיאטריהמדריך קליני
052-2203190
ד"ר יואל רפאל לוינסקיקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
פרופ' ליאורה לזרקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
03-9253282
ד"ר עידית לחובר רוטקלינים הוראהפדיאטריהמדריך קליני
ד"ר לאה ליבוביץקלינים הוראהפדיאטריהמדריך קליני
פרופ' איטה ליטמנוביץקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
09-7471554
2521 (פנימי)
09-7471189
פרופ' יעל[יעלי] לייטנרקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
03-6947654
03-6947602
פרופ' דניאל חוליו לנדאוקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
03-9253678
03-7426802
ד"ר יובל אליהו לנדאוקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
03-9253663
ד"ר איתי טוקטלי לצרקלינים הוראהפדיאטריהמדריך קליני
ד"ר יוסף לקסקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive