חברי סגל החוג לרפואת ילדים

תוצאות חיפוש עבור האות א

שםיחידהיחידת משנהתפקידטלפוןפקסדוא"ל
ד"ר אברהים אבו-כשקקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
053-7346175
08-9779109
ד"ר שרון אהרוניקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
ד"ר עמית אובנטלקלינים הוראהפדיאטריהמדריך קליני
ד"ר מיכאל אוסובסקיקלינים הוראהפדיאטריהמדריך קליני
03-9377474
03-9377469
פרופ' אבי אור אורטרגרקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
03-6972927
03-6972928
ד"ר רותם אור בךקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
054-4660643
ד"ר אסף אורןקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
03-6972513
03-6974306
ד"ר נעמה אורנשטיין בודאיקלינים הוראהפדיאטריהמדריך קליני
ד"ר יפעת אטיאסקלינים הוראהפדיאטריהמדריך קליני
פרופ' טל אידליץ-מרקוסקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
03-9253663
3517 (פנימי)
03-9246127
ד"ר איתי איילוןקלינים הוראהפדיאטריהמדריך קליני
058-7717469
ד"ר אורי אילקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
03-6972414
03-6974306
פרופ' רונית אלחסידקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
03-6974252
03-6974931
ד"ר ארנון אליצורקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
08-9779817
ד"ר שרה אליצורקלינים הוראהפדיאטריהמדריך קליני
03-9253766
03-9253042
פרופ' אלון אליקיםקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
09-7471076
ד"ר קרן אלישקביץ פוליטיקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
03-9253132
ד"ר הדס אלפנדריקלינים הוראהפדיאטריהמדריך קליני
03-9253511
ד"ר אראלה[אלה] אלקון טמירקלינים הוראהפדיאטריהמדריך קליני
052-5313333
ד"ר ליסה אמירקלינים הוראהפדיאטריהמדריך קליני
03-9253777
ד"ר גיל אמריליוקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
פרופ' יאיר אניקסטרקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
03-5305017
03-5305018
פרופ' עמית אסאקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
03-9253551
2211 (פנימי)
03-9253104
ד"ר אילה אסיהקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
03-6974747
פרופ' אורי אפרתיקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
03-5302884
פרופ' שמואל ארנוןקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
09-7472229
2225 (פנימי)
09-8659668
ד"ר שפרה אשקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
03-9253666
3769 (פנימי)
03-9253042
ד"ר ליאת אשכנזי הופנונגקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
03-9217484
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive