חברי סגל החוג לרפואת ילדים

תוצאות חיפוש עבור האות ב

שםיחידהיחידת משנהתפקידטלפוןפקסדוא"ל
פרופ' לינה באסלקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
03-9377795
0393 (פנימי)
03-0377660
ד"ר הילה בהט-שטרנשוסקלינים הוראהפדיאטריהמדריך קליני
פרופ' אברהם ביגלמןקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
פרופ' אפרים בילבסקיקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
03-9253775
ד"ר חבצלת בילבסקי-ירדןקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
ד"ר דנית בלומנטלקלינים הוראהפדיאטריהמדריך קליני
03-6974993
3692 (פנימי)
03-6972411
ד"ר לובוב בלומקיןקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
03-5028458
03-5028904
ד"ר שירה בן אורקלינים הוראהפדיאטריהמדריך קליני
פרופ' ברוריה בן זאבקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
03-5302687
03-5305031
ד"ר ישי בן משהקלינים הוראהפדיאטריהמדריך קליני
052-4733671
0000 (פנימי)
03-6767835
פרופ' שי בן שחרקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
ד"ר מיכאל בן-אקוןקלינים הוראהפדיאטריהמדריך קליני
03-5302888
פרופ' חיים בסןקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
08-9779944
08-9779945
ד"ר עמר בר יוסףקלינים הוראהפדיאטריהמדריך קליני
03-5302687
03-5305031
ד"ר טל[טל ברגר] ברגרקלינים הוראהפדיאטריהמדריך קליני
ד"ר עירית ברגרקלינים הוראהפדיאטריהמדריך קליני
פרופ' אפרת ברוידאקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
03-6781836
0897 (פנימי)
03-5749165
פרופ' ראובן גוסטבו[ ברומי] ברומיקרקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
ד"ר ברנרד ברזיליקלינים הוראהפדיאטריהמדריך קליני
08-9779080
ד"ר רחלי ברייטברטקלינים הוראהפדיאטריהמדריך קליני
ד"ר חגית בריס פלדמןקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
03-6974705
ד"ר אביבית ברנרקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
ד"ר גליה ברקאיקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
03-5305978
03-6405978
פרופ' מתתיהו ברקוביץקלינים הוראהפדיאטריהסגל אקדמי קליני
08-9779152
08-9779138
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive