תקנון התואר השלישי - נהלי קבלת תלמידים

המעוניינים להירשם ללימודי תואר שלישי, בפקולטה לרפואה, יגישו מועמדותם לוועדה היחידתית לתלמידי מחקר. הועדה תראיין את המועמדים ותדון במועמדותם והחלטותיה תהיינה מבוססות על השיקולים הבאים

רמת ציוניו של התלמיד בלימודיו לתואר הראשון והשני, כולל ציון עבודת הגמר 

תחום עיסוקו וקורות חייו של המועמד

מידת ההתאמה בין נושא המחקר המוצע לבין תחומי המחקר והתמחותו של המנחה.

רמת התמצאות התלמיד בשטח המחקר המוצע 

במקרים מיוחדים תוכל הועדה היחידתית לתלמידי מחקר לאשר חריגה מן הציונים המינימליים הנדרשים, וזאת בכפוף לאישור הועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר.

הועדה רשאית לדחות את בקשתו של מועמד גם כאשר ציוניו הם ברמה הנדרשת.  

במקרה של דחייה, רשאי המועמד, בתמיכת המנחה, להגיש ערעור תוך הגשת נתונים נוספים ומשלימים.

עם קבלתו, על התלמיד להסדיר הרשמתו ותשלום שכר לימוד ללא דיחוי, ולהגיש לאישור הועדה היחידתית תכנית לימודים בהיקף הנדרש בהמלצת המנחה ובחתימתו.

הועדה רשאית להמליץ לצרף להנחיה מנחה נוסף או יועץ. 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>