מדריכים קליניים - החוג לא.א.ג. וכירורגיית הראש והצוואר

שםיחידהיחידת משנהתפקידטלפוןפקסדוא"ל
ד"ר אורי אלקןקלינים הוראהאף אוזן גרון וכירורגיה של ראש וצווארמדריך קליני
ד"ר אביטל בכור-פלנרקלינים הוראהאף אוזן גרון וכירורגיה של ראש וצווארמדריך קליני
ד"ר עודד בן אריקלינים הוראהאף אוזן גרון וכירורגיה של ראש וצווארמדריך קליני
03-6973573
ד"ר תום בן דבקלינים הוראהאף אוזן גרון וכירורגיה של ראש וצווארמדריך קליני
ד"ר דן גוטמןקלינים הוראהאף אוזן גרון וכירורגיה של ראש וצווארמדריך קליני
09-7472553
03-6780828
ד"ר יצחק גולןקלינים הוראהאף אוזן גרון וכירורגיה של ראש וצווארמדריך קליני
08-9779417
0000 (פנימי)
ד"ר ערן גליקסוןקלינים הוראהאף אוזן גרון וכירורגיה של ראש וצווארמדריך קליני
ד"ר שי יצחק דובדבניקלינים הוראהאף אוזן גרון וכירורגיה של ראש וצווארמדריך קליני
ד"ר משה יהודהקלינים הוראהאף אוזן גרון וכירורגיה של ראש וצווארמדריך קליני
ד"ר סמדר כהן עצמוניקלינים הוראהאף אוזן גרון וכירורגיה של ראש וצווארמדריך קליני
ד"ר אורנה כץקלינים הוראהאף אוזן גרון וכירורגיה של ראש וצווארמדריך קליני
03-9376456
ד"ר אסף לןקלינים הוראהאף אוזן גרון וכירורגיה של ראש וצווארמדריך קליני
ד"ר לימור מועלם-קלמוביץקלינים הוראהאף אוזן גרון וכירורגיה של ראש וצווארמדריך קליני
ד"ר עסמת נג'ארקלינים הוראהאף אוזן גרון וכירורגיה של ראש וצווארמדריך קליני
ד"ר יובל נחלוןקלינים הוראהאף אוזן גרון וכירורגיה של ראש וצווארמדריך קליני
ד"ר פיראס קאסםקלינים הוראהאף אוזן גרון וכירורגיה של ראש וצווארמדריך קליני
09-8784254
ד"ר דורון שגיבקלינים הוראהאף אוזן גרון וכירורגיה של ראש וצווארמדריך קליני
ד"ר שגית שטרן שביטקלינים הוראהאף אוזן גרון וכירורגיה של ראש וצווארמדריך קליני
03-9376458
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive