רפואת ספורט | לימודי תעודה

הרחב הכל
מבוא ומטרות

מחזור חדש! רפואת ספורט - לימודי תעודה דו שנתיים | תשפ"ג

התכנית תעסוק בהקניית ידע בתחומים המגוונים של רפואת הספורט, ותכשיר כח-אדם מיומן למתן המלצות לפעילות גופנית לכלל האוכלוסייה, הבריאה והחולה, למעקב ולטיפול בספורטאים וכן לביצוע הדרישות של תקנות חוק הספורט. 

התכנית תתפרס על פני 4 סמסטרים בהיקף של כ-360 שעות. הלימודים יכללו שני סמסטרים בפיסיולוגיה של המאמץ ורפואה פנימית ושני סמסטרים במערכת התנועה והיכרות עם ענפי ספורט ועבודת רופא ספורט ב"שטח".

במהלך השנה השנייה יידרש כל סטודנט להציג מקרה בפני הקורס. הצגת המקרה תהווה תנאי לקבלת תעודה והציון על ההצגה יהווה חלק מהציון הסופי.

מתכונת

מתכונת היברידית - מפגשים פרונטליים, מפגשים מקוונים בזמן אמת, הצגות מקרים, השתלמויות עצמאיות (בתיאום עם הרכז) ואתר למידה אינטרנטי.

מחזור חדש ייפתח אחת לשנתיים. שנת הלימודים הנוכחית (תשפ"ג)  - שנה ראשונה.

צוות הקורס

יו"ר המסלול: פרופ' נעמה קונסטנטיני | פרופ' גדעון מן
רכזי ההוראה: פרופ' יפתח חצרוני | ד"ר דליה נבות מינצר
רכזי הקורס: ד"ר ניב מרום | ד"ר מירב צוקר טולדנו

תכנית הקורס
לימודי תעודה

לימודי תעודה דו-שנתיים

מבנה הקורס:

התכנית תעסוק בהקניית ידע בתחומים המגוונים של רפואת הספורט, ותכשיר כח-אדם מיומן למתן המלצות לפעילות גופנית לכלל האוכלוסייה, הבריאה והחולה, למעקב ולטיפול בספורטאים וכן לביצוע הדרישות של תקנות חוק הספורט. 

התכנית תתפרס על פני 4 סמסטרים בהיקף של כ-360 שעות. הלימודים יכללו שני סמסטרים בפיסיולוגיה של המאמץ ורפואה פנימית ושני סמסטרים במערכת התנועה והיכרות עם ענפי ספורט ועבודת רופא ספורט ב"שטח".

במהלך השנה השנייה יידרש כל סטודנט להציג מקרה בפני הקורס. הצגת המקרה תהווה תנאי לקבלת תעודה והציון על ההצגה יהווה חלק מהציון הסופי.

בחינות

  • בחינה תאורטית בסוף כל שנה.
  • בחינה מעשית מסכמת בסוף השנה השנייה - לאחר תחילת שנת הלימודים העוקבת.

מעבר משנה לשנה מותנה ב:

מעבר בחינה (ציון עובר 70)

עמידה בדרישות הנוכחות (לפחות 80% מהמפגשים) ובדרישות נוספות ככל שתהיינה

לבחינה המסכמת רשאי לגשת רק מי שסיים את כל חובות הקורס

 
קהל יעד

רופאים מכלל תחומי ההתמחות וסטודנטים לרפואה החל מהשנים הקליניות.

הקורס יהיה פתוח גם למקצועות הרפואה  בעלי תואר ראשון ומעלה כהעשרה בתחום, לא כמסלול לימודים ל"תעודה" -   

הנ"ל ידרשו לכל חובות המטלות לתעודה, ללא יוצא מכן הכלל. עמידה זו אינה פירושה זכאות לתעודה  אלא זכאות לאישור השתתפות בלבד.

במידה והביקוש יהיה מעבר לתפוסה תהיה עדיפות לרופאים מומחים ומתמחים.

לא ניתן להירשם במהלך הקורס

מועד

ימי חמישי, בין השעות 16:00 - 20:00.

שכ"ל והרשמה

שכ"ל – 4,250 ₪ לסמסטר – מגלם קיצור 3 שנים לשנתיים ועלות הבחינה מעשית.

הרשמה מקוונת כאן

מידע נוסף

 במהלכן התכנית הדו- שנתית לא יתקבלו תלמידים חדשים.

רפואת הספורט מהווה מסלול רב-תחומי במקצועות הרפואה. מספר הספורטאים המקצועיים והחובבים בארץ ובעולם הולך ועולה כמו גם המודעות לכך שעיסוק בפעילות גופנית מונע ומהווה טיפול יעיל במחלות כרוניות רבות. מסיבות אלה נדרשים כיום רופאים מתחומים רבים לשלוט בידע הקשור לעיסוק בפעילות גופנית ובספורט. מדינות שונות עיגנו תחום זה בהתמחות ואחרות כלימודי תעודה במערכות אקדמיות שונות. עם הפעלת תקנות חוק הספורט אשר פורסמו בשנת 1997 חלה חובה על כל ספורטאי מתחרה להיבדק מידי שנה במסגרת קבועה ומאורגנת. אי לכך הדרישה לרופאים בעלי ידע ומורשי חתימה ברפואת ספורט גדלה והולכת, ככל שנפוץ יותר העיסוק המקצועי או העממי בפעילות גופנית.

שנה א':  היבטים פיסיולוגיים, פנימיים וכלליים. כ- 160 שעות:

הלימודים יתרכזו במגוון הנושאים הרחב הקשור למקצוע זה כולל פיסיולוגיה של המאמץ, מדעי האימון, קרדיולוגיה, ריאות, רפואה פנימית, אוכלוסיות מיוחדות, (יום החייאה באירועי ספורט במסר) תנאים קיצוניים, תזונה, סימום בספורט ונושאים נוספים הקשורים במאמץ גופני ובקשר בינו לבין בריאות וחולי.

שנה ב': מערכת שריר שלד, אורתופדיה והיכרות עם ענפי ספורט שונים. כ- 160 שעות:

הלימודים יכללו אבחון, טיפול, שיקום ומניעה של מגוון הפציעות הנובעות מפעילות גופנית. המחצית השנייה של השנה תוקדש להיכרות עם ענפי ספורט שונים ולהצגות מקרים על-ידי הסטודנטים.

התנסות מעשית. כ –40 שעות (שעות אלו יבוצעו מחוץ לקמפוס  האוניברסיטה, באופן עצמאי ולא בשעות הקבועות):

מטרת ההתנסות המעשית היא רכישת כלים מעשיים אשר יהוו השלמה ללימודים התאורטיים. ההשלמה המעשית נועדה להכשיר את המשתלם לפעול כרופא ספורט עצמאי. היקף השעות בכל תחום יקבע מראש על פי הסילבוס ועל פי תחום התמחותו של המשתלם.

יאושרו אך ורק שעות התנסות מעשית שבוצעו במקומות שאושרו מראש על ידי רכזי הקורס.

נוכחות: נוכחות של לפחות 80% מהמפגשים.

 

זכאים לתעודה רופאים בלבד, אשר עמדו בבחינות במהלך הלימודים, הציגו מקרה קליני ומלאו את כל חובות ההתנסות המעשית. לאחר סיום השנה השניה תתקיים בחינה מעשית מסכמת אליה יוכלו לגשת רק תלמידים שהשלימו את כל חובותיהם.

רופאים אשר ירצו להמשיך כרופאים הבודקים ספורטאים לפי חוק הספורט חייבים הכרה של משרד הבריאות, אשר בהתאם להוראות מינהל רפואה ידרשו להשתלמות מעשית נוספת. יצוין כי האוניברסיטה איננה אחראית לאישור "רופאי ספורט" כגורם המוכר על ידי משרד הבריאות לצורך בדיקת ספורטאים.

בהתאם להמלצת הוועדה המייעצת לרפואת ספורט ולאישור מנכ"ל משרד הבריאות, הוחלט כי השעות המעשיות הנכללות בתוכנית הלימודים במסגרת הקורס ברפואת הספורט, תחשבנה כחלק מהשעות הנדרשות לקבלת הסמכה כרופא ספורט מורשה חתימה, בהתאם לחוזר מנהל הרפואה מספר 17/2014 מתאריך 8.5.2014.

 

נקודות זכות: 25 נקודות לסמסטר.

מחזור מסיים - שנה ג'- סיום לימודי התעודה - סמסטר א' תשפ"ג

הקורס הנוכחי יסיים לימודיו בסוף סמסטר א' תשפ"ג

דרישות לתעודה: 

  • הצגת מקרה בסוף שנת תשפ"ב,.
  • שעות התנסות - ניתן לבצע את כל ההתנסויות במהלך קיץ תשפ"ב וסמסטר א' תשפ"ג בהתאם להנחיות הרכזים ובתיאום מראש עימם. התנסות שלא תואמה מראש לא תוכר!
  • נוכחות: עמידה בדרישות הנוכחות (לפחות 80% מהמפגשים) ובדרישות נוספות ככל שתהיינה.
  • בחינות: 
  1. בחינה סוף שנה – סוף תשפ"ב
  2. בחינה מעשית מסכמת - סוף סמסטר א' תשפ"ג
  3. ​מעבר בחינות  (ציון עובר – 70)
  4. מועד ב' מיועד לנכשלים בלבד.

לבחינה המסכמת רשאי לגשת רק מי שסיים את כל החובות

לצפייה בתכנית>>

קהל יעד: בשנת הלימודים תשפ"ג פתוח לתלמידי שנה ג' בלבד - סמסטר  א' בלבד.

שכ"ל : סמסטר א' תשפ"ג - 3,650 ש"ח לסמסטר - כולל ביטול סמסטר ופריסת תכנית.

הבחינה המסכמת תתקיים בסוף סמסטר א' תשפ"ג  - בעלות נפרדת של 750 ש"ח

יצירת קשר

מזכירות לומדים

cmetau@tauex.tau.ac.il

WhatsAppכ: 050-2557530

03-6409797 | 03-6409229

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>