רפואת ספורט | לימודי תעודה

הרחב הכל
מחזור חדש | רפואת ספורט - לימודי תעודה דו שנתיים | תשפ"ה

 

רפואת הספורט מהווה מסלול רב-תחומי במקצועות הרפואה

התכנית תתפרס על פני שנתיים בהיקף של כ-360 שעות. 
הלימודים יכללו שנה ראשונה בפיסיולוגיה של המאמץ ורפואה פנימית ושנה שנייה במערכת שריר-שלד והיכרות עם ענפי ספורט ועבודת רופא ספורט ב"שטח"

 

למי זה מתאים?

רופאים ורופאות מכלל תחומי ההתמחות וסטודנטים.ות לרפואה החל מהשנים הקליניות.

הקורס יהיה פתוח גם למקצועות הרפואה בעלי תואר ראשון ומעלה כהעשרה בתחום, לא כמסלול לימודים ל"תעודה" 

הנ"ל ידרשו לכל חובות המטלות לתעודה, ללא יוצא מכן הכלל. עמידה זו אינה פירושה זכאות לתעודה אלא זכאות לאישור השתתפות בלבד.

במידה והביקוש יהיה מעבר לתפוסה תהיה עדיפות לרופאים מומחים ומתמחים.

 

 

מהם הקריטריונים לקבלת תעודה?

  •  עמידה בדרישות הנוכחות בהרצאות ובהשתלמויות המעשיות.
  •  מעבר הבחינה בכתב המתקיימת בסיום כל שנת לימודים.
  • מעבר הבחינה המעשית (מבחן תחנות בדומה לשלב ב) בסיום הלימודים.

לא ניתן להירשם במהלך הקורס.

הלימודים יתרכזו במגוון הנושאים הרחב הקשור למקצוע זה כולל פיסיולוגיה של המאמץ, מדעי האימון, קרדיולוגיה, ריאות, רפואה פנימית, אוכלוסיות מיוחדות, (יום החייאה באירועי ספורט במסר) תנאים קיצוניים, תזונה, סימום בספורט ונושאים נוספים הקשורים במאמץ גופני ובקשר בינו לבין בריאות וחולי.

 

איזו מתכונת?

מתכונת היברידית - מפגשים פרונטליים, מפגשים מקוונים בזמן אמת, הצגות מקרים, השתלמויות עצמאיות ואתר למידה אינטרנטי

 

התנסות מעשית:

כ –40 שעות שיבוצעו מחוץ לקמפוס האוניברסיטה, באופן עצמאי ולא בשעות הקבועות

מטרת ההתנסות המעשית היא רכישת כלים מעשיים אשר יהוו השלמה ללימודים התאורטיים. ההשלמה המעשית נועדה להכשיר את המשתלם לפעול כרופא ספורט עצמאי. היקף השעות בכל תחום יקבע מראש על פי הסילבוס ועל פי תחום התמחותו של המשתלם.

יאושרו אך ורק שעות התנסות מעשית שבוצעו במקומות שאושרו מראש על ידי רכזי הקורס.

 

 

נוכחות:

נוכחות של לפחות 80% מהמפגשים.

זכאים לתעודה רופאים בלבד, אשר עמדו בבחינות במהלך הלימודים, הציגו מקרה קליני ומלאו את כל חובות ההתנסות המעשית. לאחר סיום השנה השניה תתקיים בחינה מעשית מסכמת אליה יוכלו לגשת רק תלמידים שהשלימו את כל חובותיהם.

רופאים אשר ירצו להמשיך כרופאים הבודקים ספורטאים לפי חוק הספורט חייבים הכרה של משרד הבריאות, אשר בהתאם להוראות מינהל רפואה ידרשו להשתלמות מעשית נוספת. יצוין כי האוניברסיטה איננה אחראית לאישור "רופאי ספורט" כגורם המוכר על ידי משרד הבריאות לצורך בדיקת ספורטאים.

בהתאם להמלצת הוועדה המייעצת לרפואת ספורט ולאישור מנכ"ל משרד הבריאות, הוחלט כי השעות המעשיות הנכללות בתוכנית הלימודים במסגרת הקורס ברפואת הספורט, תחשבנה כחלק מהשעות הנדרשות לקבלת הסמכה כרופא ספורט מורשה חתימה, בהתאם לחוזר מנהל הרפואה מספר 17/2014 מתאריך 8.5.2014.

 

 

נקודות זכות:

 50 נקודות לקורס (שנתי).

 

 

צוות הקורס:

יו"ר המסלול: פרופ' נעמה קונסטנטיני | פרופ' גדעון מן
רכזי ההוראה: פרופ' יפתח חצרוני | ד"ר דליה נבות מינצר
רכזי הקורס: ד"ר ניב מרום | ד"ר מירב צוקר טולדנו

 

 

אני רוצה להשאיר פרטים >>

מבוא ומטרות

רפואת ספורט - לימודי תעודה דו שנתיים | שנה"ל תשפ"ד - שנה ב'

התכנית תעסוק בהקניית ידע בתחומים המגוונים של רפואת הספורט, ותכשיר כח-אדם מיומן למתן המלצות לפעילות גופנית לכלל האוכלוסייה, הבריאה והחולה, למעקב ולטיפול בספורטאים וכן לביצוע הדרישות של תקנות חוק הספורט. 

התכנית תתפרס על פני שנתיים בהיקף של כ-360 שעות. הלימודים יכללו שנה ראשונה בפיסיולוגיה של המאמץ ורפואה פנימית ושנה שנייה במערכת התנועה והיכרות עם ענפי ספורט ועבודת רופא ספורט ב"שטח".

במהלך השנה השנייה יידרש כל סטודנט להציג מקרה בפני הקורס. הצגת המקרה תהווה תנאי לקבלת תעודה והציון על ההצגה יהווה חלק מהציון הסופי.

מתכונת

מתכונת היברידית - מפגשים פרונטליים, מפגשים מקוונים בזמן אמת, הצגות מקרים, השתלמויות עצמאיות (בתיאום עם הרכז) ואתר למידה אינטרנטי.

מחזור חדש ייפתח אחת לשנתיים. שנת הלימודים הנוכחית (תשפ"ד)  - שנה שניה.

צוות הקורס

יו"ר המסלול: פרופ' נעמה קונסטנטיני | פרופ' גדעון מן
רכזי ההוראה: פרופ' יפתח חצרוני | ד"ר דליה נבות מינצר
רכזי הקורס: ד"ר ניב מרום | ד"ר מירב צוקר טולדנו

לימודי תעודה

לימודי תעודה דו-שנתיים

מבנה הקורס:

התכנית תעסוק בהקניית ידע בתחומים המגוונים של רפואת הספורט, ותכשיר כח-אדם מיומן למתן המלצות לפעילות גופנית לכלל האוכלוסייה, הבריאה והחולה, למעקב ולטיפול בספורטאים וכן לביצוע הדרישות של תקנות חוק הספורט. 

התכנית תתפרס על פני שנתיים בהיקף של כ-360 שעות. הלימודים יכללו שנה בנושא בפיסיולוגיה של המאמץ ורפואה פנימית ושנה בנושא מערכת התנועה והיכרות עם ענפי ספורט ועבודת רופא ספורט ב"שטח".

במהלך השנה השנייה יידרש כל סטודנט להציג מקרה בפני הקורס. הצגת המקרה תהווה תנאי לקבלת תעודה והציון על ההצגה יהווה חלק מהציון הסופי.

בחינות

  • בחינה תאורטית בסוף כל שנה.
  • בחינה מעשית מסכמת בסוף השנה השנייה -בתחילת שנת הלימודים העוקבת      קיימת חובת מעבר תחנת החייאה בבחינה המעשית

מעבר משנה לשנה מותנה ב:

  • מעבר בחינה (ציון עובר 70);
  • מעבר בחינה מותנה במענה נכון של כל שאלות א.ק.ג בבחינה ;
  • עמידה בדרישות הנוכחות (לפחות 80% מהמפגשים) ובדרישות נוספות ככל שתהיינה;
  • לבחינה המסכמת רשאי לגשת רק מי שסיים את כל חובות הקורס
קהל יעד

רופאים מכלל תחומי ההתמחות וסטודנטים לרפואה החל מהשנים הקליניות.

הקורס יהיה פתוח גם למקצועות הרפואה בעלי תואר ראשון ומעלה כהעשרה בתחום, לא כמסלול לימודים ל"תעודה" -   

הנ"ל ידרשו לכל חובות המטלות לתעודה, ללא יוצא מכן הכלל. עמידה זו אינה פירושה זכאות לתעודה אלא זכאות לאישור השתתפות בלבד.

במידה והביקוש יהיה מעבר לתפוסה תהיה עדיפות לרופאים מומחים ומתמחים.

לא ניתן להירשם במהלך הקורס.

מועד

ימי חמישי, בין השעות 16:00 - 20:00.

שכ"ל והרשמה

שכ"ל – 8,500 ₪ לשנה.

הרשמה מקוונת >>

מידע נוסף

 במהלכן התכנית הדו- שנתית לא יתקבלו תלמידים חדשים.

רפואת הספורט מהווה מסלול רב-תחומי במקצועות הרפואה. מספר הספורטאים המקצועיים והחובבים בארץ ובעולם הולך ועולה כמו גם המודעות לכך שעיסוק בפעילות גופנית מונע ומהווה טיפול יעיל במחלות כרוניות רבות. מסיבות אלה נדרשים כיום רופאים מתחומים רבים לשלוט בידע הקשור לעיסוק בפעילות גופנית ובספורט. מדינות שונות עיגנו תחום זה בהתמחות ואחרות כלימודי תעודה במערכות אקדמיות שונות. עם הפעלת תקנות חוק הספורט אשר פורסמו בשנת 1997 חלה חובה על כל ספורטאי מתחרה להיבדק מידי שנה במסגרת קבועה ומאורגנת. אי לכך הדרישה לרופאים בעלי ידע ומורשי חתימה ברפואת ספורט גדלה והולכת, ככל שנפוץ יותר העיסוק המקצועי או העממי בפעילות גופנית.

שנה א':  היבטים פיסיולוגיים, פנימיים וכלליים. כ- 160 שעות:

הלימודים יתרכזו במגוון הנושאים הרחב הקשור למקצוע זה כולל פיסיולוגיה של המאמץ, מדעי האימון, קרדיולוגיה, ריאות, רפואה פנימית, אוכלוסיות מיוחדות, (יום החייאה באירועי ספורט במסר) תנאים קיצוניים, תזונה, סימום בספורט ונושאים נוספים הקשורים במאמץ גופני ובקשר בינו לבין בריאות וחולי.

שנה ב': מערכת שריר שלד, אורתופדיה והיכרות עם ענפי ספורט שונים. כ- 160 שעות:

הלימודים יכללו אבחון, טיפול, שיקום ומניעה של מגוון הפציעות הנובעות מפעילות גופנית. המחצית השנייה של השנה תוקדש להיכרות עם ענפי ספורט שונים ולהצגות מקרים על-ידי הסטודנטים.

התנסות מעשית: כ –40 שעות (שעות אלו יבוצעו מחוץ לקמפוס האוניברסיטה, באופן עצמאי ולא בשעות הקבועות):

מטרת ההתנסות המעשית היא רכישת כלים מעשיים אשר יהוו השלמה ללימודים התאורטיים. ההשלמה המעשית נועדה להכשיר את המשתלם לפעול כרופא ספורט עצמאי. היקף השעות בכל תחום יקבע מראש על פי הסילבוס ועל פי תחום התמחותו של המשתלם.

יאושרו אך ורק שעות התנסות מעשית שבוצעו במקומות שאושרו מראש על ידי רכזי הקורס.

נוכחות: נוכחות של לפחות 80% מהמפגשים.

 

זכאים לתעודה רופאים בלבד, אשר עמדו בבחינות במהלך הלימודים, הציגו מקרה קליני ומלאו את כל חובות ההתנסות המעשית. לאחר סיום השנה השניה תתקיים בחינה מעשית מסכמת אליה יוכלו לגשת רק תלמידים שהשלימו את כל חובותיהם.

רופאים אשר ירצו להמשיך כרופאים הבודקים ספורטאים לפי חוק הספורט חייבים הכרה של משרד הבריאות, אשר בהתאם להוראות מינהל רפואה ידרשו להשתלמות מעשית נוספת. יצוין כי האוניברסיטה איננה אחראית לאישור "רופאי ספורט" כגורם המוכר על ידי משרד הבריאות לצורך בדיקת ספורטאים.

בהתאם להמלצת הוועדה המייעצת לרפואת ספורט ולאישור מנכ"ל משרד הבריאות, הוחלט כי השעות המעשיות הנכללות בתוכנית הלימודים במסגרת הקורס ברפואת הספורט, תחשבנה כחלק מהשעות הנדרשות לקבלת הסמכה כרופא ספורט מורשה חתימה, בהתאם לחוזר מנהל הרפואה מספר 17/2014 מתאריך 8.5.2014.

 

נקודות זכות:  50 נקודות לקורס (שנתי).

יצירת קשר

מזכירות לומדים

cmetau@tauex.tau.ac.il

WhatsAppכ: 050-2557530

03-6409797 | 03-6409229

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>