קביעת דרגת נכות על פי דין

הרחב הכל
קביעת דרגת נכות | ביטוח לאומי - קורס אינטרנטי

קורס אינטרנטי בלמידה עצמית

הקורס עתיד להיפתח בימים הקרובים.

הלמידה מתנהלת באופן עצמאי על פי קצב הלומד.

במהלך הצפייה ניתן להפנות שאלות לרכזת הקורס בקבוצת ה-WhatsApp שהוקמה לצורך תקשורת קבוצתית ומענה לשאלות.

תכני הקורס:

מפגש נושאים
1 מושגי יסוד בחוק הביטוח הלאומי | הרפואה בביטוח הלאומי
2 היבט משפטי של הוועדות הרפואיות
3 נכות כללית | שר"מ
4 גמלת נפגעי עבודה | גמלת נפגעי איבה
5 אתיקה ומשפט בוועדות הרפואיות
6  גמלת ילד נכה | גמלת שמירת הריון
7 אורתופדיה
8 נוירולוגיה
9 א.א.ג 
10 פסיכיאטריה - הערכת נכות | הערכת נכות בנפגעות תקיפה מינית
11 קביעת נכות במחלות עור | הערכת תסמונת הכאב
12 קביעת נכות אורולוגית
13 הערכת נכות קרדיאלית | הערכת נכות לחולי סכרת
14 מקרים לדיון

דרישות הקורס - מעבר בחינה מסכמת.

הבחינה תתקיים באתר הלמידה, באחד מ-4 מועדים לבחירה - קישור לרישום הבחינה יישלח על ידי מזכירות לימודי המשך.

הבחינה תתקיים בימי שישי, בין השעות 8:00 -13:00. 

לומד שלא עבר את הבחינה זכאי למועד אחד נוסף (מועד ב), במועד העוקב למועד שביצע או המועד שאחריו.

רישום לבחינה הוא רישום מחייב. לומד שרשום לבחינה אך לא ניגש, יקבל ציון נכשל.

 

שכ"ל |  4,000 ₪ שנתי 

קהל יעד: רופאים (MD), חברי וועדות רפואיות בביטוח הלאומי ובוועדות הרפואיות של משרדי הממשלה וכן לאותם רופאים המתעתדים להיות חברים בוועדות אלה או שברצונם לרכוש ידע רלבנטי ולצורך קביעת דרגת נכות ולפי חוקים שונים. הקורס יכלול אף רופאים המוסמכים מכוח חוק הנכים (תגמולים ושיקום) על תקנותיו ורופאים שמבקשים לקבוע דרגת נכות לפי דינים שונים.

הרשמה| הרשמה מקוונת >>

נקודות זכות: 10 נקודות לקורס.

אישור לימודים יינתן רק אם הלומד.ת צפה בכל התכנים ועבר.ה את הבחינה בהצלחה.

קביעת דרגת נכות | ביטוח לאומי - קורס רענון

תכנית ומתכונת הקורסים יפורסמו בהמשך. 

הקורס נועד לרענן את ידיעותיהם של הפוסקים אשר מכהנים בביטוח לאומי, ועל פי החוק נדרשים לרענון ידע.

התניה להשתתפות בקורס הקצר - מעבר של הקורס הארוך של ביטוח לאומי.

לצפייה ברשימת הנושאים >>

תוכנית קורס מפורטת תפורסם בהמשך.

הקורס כולל 4 מפגשים כאשר המפגש האחרון הוא מפגש בחינה פרונטלי.

בכל מפגש תודגש, על פי הנושא והתחום, חווית המטופל בוועדה, חששותיו ורגישותו. כמו כן, תודגש חשיבות גישה אנשית ואמפטית כלפי הנבדק.

אישור לימודים יינתן רק אם הלומד.ת השתתף.ה בכל המפגשים ועבר.ה את הבחינה בהצלחה.

לא תינתן אפשרות להחסיר מפגש.

 

שכ"ל | 1,000 ₪

הרשמה | הרשמה מקוונת >>  פתיחת הקורס מותנה במספר הנרשמים.ות

נקודות זיכוי: 7 נקודות לקורס.

הקורס לא ייפתח בשנת תשפ"ד

קביעת דרגת נכות | משרד הביטחון

לצפייה ברשימת הנושאים >>

 • מבוא ומטרות | תכנית תקנה הכשרה במיומנות וידע רב לרופאי הוועדות בביצוע עבודתם ותהיה תנאי חובה לצורך העסקת רופאים בוועדות הרפואיות לרופאים חדשים וותיקים כאחד. המפגשים משתלבים עם הקורס הבסיסי של קביעת דרגת נכות בביטוח לאומי.
 • מתכונת | 12 מפגשים. מתכונת הקורס תעודכן בהמשך.
 • קהל היעד | מיועד לרופאים המכהנים בוועדות במשרד הביטחון ולא עברו את קורס ההכשרה של ביטוח לאומי.
 • צוות הקורס| מרכז תחום רפואי: פרופ' נחום הלפרין | מרכז תחום משפטי: דוד גלדשטין - שופט (בדימוס) |מרכזת הקורס: ד"ר מתי וקסלר
 • מועד | ימי שישי, בין השעות 08:30 – 12:30
 • שכ"ל | במימון מלא של משרד הביטחון, אגף השיקום
 • הרשמה| הרשמה מקוונת >>  מספר המקומות מוגבל. יש למלא את הטופס המקוון במלואו ובסעיף תשלום לסמן "אחר".
 • נוכחות|  אישור לימודים סמסטריאלי יינתן עבור רק אם הלומד השתתף לפחות ב-80% מהמפגשים.
 • מידע נוסף| נקודות זכות: בכפוף לאישור המועצה המדעית.

הקורס לא ייפתח בשנת תשפ"ד

קביעת דרגת נכות | משרד הביטחון - קורס רענון

לצפייה ברשימת הנושאים >>

 • מבוא ומטרות | תכנית תקנה הכשרה במיומנות וידע רב לרופאי הוועדות בביצוע עבודתם ותהיה תנאי חובה לצורך העסקת רופאים בוועדות הרפואיות לרופאים חדשים וותיקים כאחד. המפגשים משתלבים עם הקורס הבסיסי של קביעת דרגת נכות בביטוח לאומי.
 • מתכונת | 4 מפגשים תכונת הקורס תעודכן בהמשך.
 • קהל היעד |קורס רענון המיועד לרופאים המכהנים בוועדות במשרד הביטחון ועברו ההכשרה של ביטוח לאומי. 
 • צוות הקורס| מרכז תחום רפואי: פרופ' נחום הלפרין | מרכז תחום משפטי: דוד גלדשטין - שופט (בדימוס) |מרכזת הקורס: ד"ר מתי וקסלר
 • מועד | ימי שישי, בין השעות 08:30 – 12:30
 • שכ"ל | במימון מלא של משרד הביטחון, אגף השיקום
 • הרשמה| הרשמה מקוונת >>  מספר המקומות מוגבל. יש למלא את הטופס המקוון במלואו ובסעיף תשלום לסמן "אחר".
 • נוכחות| אישור לימודים סמסטריאלי יינתן עבור רק אם הלומד השתתף בכל 4 המפגשים.
 •  
קביעת דרגת נכות | ביטוח לאומי

הקורס לא ייפתח בשנת תשפ"ד - יתקיים קורס אינטרנטי

 • מבוא ומטרות | בעקבות החקיקה הייחודית ופורצת הדרך בה תוקן חוק הביטוח הלאומי (תיקון 115), נקבע כי תנאי למינויו של רופא, המוסמך לקבוע שיעור נכות מכוח חוק הביטוח הלאומי - קבלת הכשרה ייעודית לעניין זה וכן הכשרות המשך תקופתיות (אחת לחמש עד עשר שנים), לרופא שמונה כבר. תקנות הביטוח הלאומי (הכשרת רופא המוסמך לקבוע דרגת נכות), התשע"א -2011, קובעות מה תכלול אותה הכשרה. לאור האמור, גובשה על ידי המרכז האקדמי ללימודי המשך ברפואה באוניברסיטת תל-אביב, תכנית לימודים אשר אושרה על ידי המועצה המדעית של ההסתדרות הרפואית ומשרד הבריאות, מתוך ראייה בחשיבות העניין. התכנית תעסוק בהקניית ידע ומיומנות פרקטית בעניין ההיבטים הרפואיים, ההיבטים המשפטיים וההיבטים המנהליים בחיקוקי הביטוח הלאומי והנכים, בנושאי קביעת נכות ודרגת נכות, הערכה תפקודית והערכת כושר עבודה. הדרכה והקניית ידע באשר לכללים החלים לגבי המעמד המשפטי, הסמכויות, החובות והתפקידים של הרופאים בוועדות הרפואיות, לפי הנהלים בוועדות הרפואיות וכן הזכויות והחובות של הנפגעים. הדרכה בעניין ניהול הדיונים בוועדות הרפואיות. הכרת ההוראות והביקורת השיפוטית על החלטות הרופאים והוועדות הרפואיות.
 • מתכונת הוראה | ב-ZOOM בזמן אמת. מפגש מסכם + בחינה יתקיים באופן פרונטלי.  יתקיימו כ- 14 מפגשים כאשר בכל מפגש תודגש, על פי הנושא והתחום, חווית המטופל בוועדה, חששותיו ורגישותו. תודגש חשיבות גישה אנושית ואמפטית כלפי הנבדק.
 • קהל היעד | רופאים, חברי וועדות רפואיות בביטוח הלאומי ובוועדות הרפואיות של משרדי הממשלה וכן לאותם רופאים המתעתדים להיות חברים בוועדות אלה או שברצונם לרכוש ידע רלבנטי ולצורך קביעת דרגת נכות ולפי חוקים שונים. הקורס יכלול אף רופאים המוסמכים מכוח חוק הנכים (תגמולים ושיקום) על תקנותיו ורופאים שמבקשים לקבוע דרגת נכות לפי דינים שונים. הקורס פתוח לצפייה לעו"ד ומותנה בראיון אישי.
 • צוות הקורס | מרכז תחום רפואי: פרופ' נחום הלפרין | מרכז תחום משפטי: דוד גלדשטין - שופט (בדימוס) |מרכזת הקורס: ד"ר מתי וקסלר.

 

יצירת קשר

מזכירות לומדים

cmetau@tauex.tau.ac.il

WhatsAppכ: 050-2557530

03-6409797 | 03-6409229

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>