בחינות

מבחנים:


בקורסים הרלוונטיים נקבע מועד הבחינה כבר בתחילת שנת הלימודים והוא המועד היחיד. 

במידה שיחול שינוי במועד הבחינה, הודעה תימסר עד חודש ימים לפני המועד המקורי. 

במקרה של כישלון בבחינה לקראת תעודה, רשאי הלומד.ת להבחן שנית, למעט בקורסים חריגים (ברדיולוגיה לא יתקיים מועד ב).

בחינה במועד מיוחד תהיה, במידת האפשר, באותה מתכונת של מועד א'.

 

זכאי.ת להיבחן במועד ב' גם מי שנעדר.ה מסיבה מוצדקת, בהודעה מראש ובהצגת אישור:

  • שירות מילואים פעיל.
  • הריון שאינו מאפשר לגשת לבחינה.
  • לידה.
  • מחלה, אשפוז או מקרה אסון - יש להציג אישור רפואי של 3 ימי מחלה לפחות אשר הונפק במהלך ימי המחלה. לא יתקבלו אישורים בדיעבד.
  • בשל חגי עדות כפי שמופיע תחת היעדרות בחגי עדות.
  • בידוד

הבחינה החוזרת תתקיים החל משבועיים ועד שלושה חודשים מיום הבחינה הראשונה.

במקרה של כישלון חוזר, תותנה האפשרות לבחינה נוספת באופן חריג (מועד שלישי), באישורה של ועדת ההוראה של המרכז האקדמי / ראש המרכז האקדמי.

בחינת מועד מיוחד/שלישי במידת הצורך תתקיים החל משבועיים ועד שלושה חודשים מתאריך בחינת מועד ב'.

לומד.ת המשתלב.ת בבחינה במחזור העוקב /מועד מאוחר הקריטריונים התקפים הינם בהתאם למחזור הנוכחי.

ברפואת המשפחה, יתקיימו מועדי ב' במועד קיומם של מועדי א' בסמסטר העוקב של הקורס.

בקורסים בהם מתקיימת רק בחינה מסכמת, לקראת הבחינה הסופית תמונה ועדת בחינה על-ידי רכזי הקורס. הנ"ל יקבעו את שיטת הבחינה הסופית והיא גם שתעריך את הישגי הלומד.ת

ציוני הבחינה יתפרסמו לכל המאוחר עד שבועיים מיום הבחינה.

 

נוהל ערעור בחינה

 

נבחן.ת אשר לא עבר.ה את הבחינה זכאי לערער על ציון הבחינה בקורס תוך 5 ימים מיום פרסום הציון למייל >>

תאריך ושעת הערעור יתואם מול הרכזים ויימסרו לנבחן.ת.

הערעור יתקיים במתכונת בחינה. יש להגיע עם כלי כתיבה ות.ז. (ללא שימוש בחומרי עזר)

תינתן ההזדמנות לעיין בטופס הבחינה  ודף התשובות רק עבור השאלות השגויות ולרשום את כל ההשגות הקיימות בטופס הערעור. הזמן יוקדש בהתאם למספר השאלות השגויות.

לאחר מעבר על הבחינה הנבחן.ת המערער.ת ייפגש עם הרכזים ויציג את ההשגות שרשם בטופס. 

טופס הערעור ישאר במזכירות לימודי המשך.

מענה סופי על ערעור יתקבל תוך 24 שעות.

אין אפשרות לערער על תוצאות בחינה בעל פה במעמד של 2 בוחנים ומעלה.

במרכז האקדמי ללימודי המשך לא מתקיימת פתיחת מחברות, הלמידה אודות הבחינה באחריות הרכזים ובמסגרת תוכנית הקורס.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>