בחינות

מבחנים:


בקורסים הרלוונטיים נקבע מועד הבחינה כבר בתחילת שנת הלימודים והוא המועד היחיד. 

במידה שיחול שינוי במועד הבחינה, הודעה תימסר עד חודש ימים לפני המועד המקורי. 

במקרה של כישלון בבחינה לקראת תעודה, רשאי הלומד.ת להבחן שנית, למעט בקורסים חריגים (ברדיולוגיה לא יתקיים מועד ב).

בחינה במועד מיוחד תהיה, במידת האפשר, באותה מתכונת של מועד א'.

 

זכאי.ת להיבחן במועד ב' גם מי שנעדר.ה מסיבה מוצדקת, בהודעה מראש ובהצגת אישור:

 • שירות מילואים פעיל.
 • הריון שאינו מאפשר לגשת לבחינה.
 • לידה.
 • מחלה, אשפוז או מקרה אסון - יש להציג אישור רפואי של 3 ימי מחלה לפחות אשר הונפק במהלך ימי המחלה. לא יתקבלו אישורים בדיעבד.
 • בשל חגי עדות כפי שמופיע תחת היעדרות בחגי עדות.

הבחינה החוזרת תתקיים החל משבועיים ועד שלושה חודשים מיום הבחינה הראשונה.

במקרה של כישלון חוזר, תותנה האפשרות לבחינה נוספת באופן חריג (מועד שלישי), באישורה של ועדת ההוראה של המרכז האקדמי / ראש המרכז האקדמי.

בחינת מועד מיוחד/שלישי במידת הצורך תתקיים החל משבועיים ועד שלושה חודשים מתאריך בחינת מועד ב'.

לומד.ת המשתלב.ת בבחינה במחזור העוקב /מועד מאוחר הקריטריונים התקפים הינם בהתאם למחזור הנוכחי.

ברפואת המשפחה, יתקיימו מועדי ב' במועד קיומם של מועדי א' בסמסטר העוקב של הקורס.

בקורסים בהם מתקיימת רק בחינה מסכמת, לקראת הבחינה הסופית תמונה ועדת בחינה על-ידי רכזי הקורס. הנ"ל יקבעו את שיטת הבחינה הסופית והיא גם שתעריך את הישגי הלומד.ת

ציוני הבחינה יתפרסמו לכל המאוחר עד שבועיים מיום הבחינה.

 

ערעור

במרכז האקדמי ללימודי המשך יתאפשר ערעור על בחינה פרונטלית בלבד.

לא יתאפשר ערעור על בחינה בעל-פה ועל בחינות המתקיימות באתר הלמידה – Moodle

לא מתקיימת פתיחת מחברות כהליך למידה. הלמידה אודות הבחינה על פי שיקול דעת רכז וכחלק מתוכנית הלימודים

הליך הערעור:

 • הגשה תוך 5 ימים מיום פרסום הציונים במייל:  cmetau@tauex.tau.ac.il
 • אין אפשרות לערער על תוצאות בחינה בעל פה במעמד של 2 בוחנים ומעלה
 • מזכירות לומדים תקבע מול הלומד מועד לערעור;
 • הערעור ייקבע עד 3 ימים לפני מועד ב'
 • ערעור לאחר מועד ב' ייקבע בטווח של עד שבועיים מהבחינה.
 • יתקיים כמעמד בחינה - יש להגיע עם כלי כתיבה ות.ז. (יתאפשר שימוש בחומרי עזר), מחשב נייד על מנת להדפיס את תוכן הערעור;
 • יתאפשר עיון בבחינה ודף התשובות הפרטני
 • ערעור הינו בעבור השאלות השגויות בלבד
 • יוגש בטופס ייעודי
 • משך הערעור – יינתנו 3 דקות לשאלה, בהתאם למספר השאלות השגויות, עד שעה וחצי לכל היותר.
 • תשובה אודות הערעור תתקבל בטווח של עד 48 שעות ממעמד הערעור
 • התשובה לערעור תכלול התייחסות ברמת שאלה, האם ערעור התקבל/לא התקבל
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>