שינויים בסדרי הרשמה ולימוד

קורסים - ביטול הרשמה | הפסקת לימודים | הקפאת השתתפות | התיישנות לימודים

כל בקשה בנושא הנ"ל מחייבת הודעה בכתב למזכירות המרכז האקדמי ללימודי המשך.

 

ביטול הרשמה: 

  • החזר מלא של שכר הלימוד יינתן בהודעה עד שבוע ימים טרם פתיחת הקורס.
  • סדנאות / ימי עיון / הכנה לבחינות שלב - החזר שכר לימוד יינתן בהודעה עד מועד פתיחת הפעילות.

הפסקת לימודים: החזר של 50% משכר הלימוד יינתן בקרוסים לפי התנאים הבאים: 

  • חד שבועיים - עד לתחילת המפגש הרביעי.
  • אחת לשבועיים – עד לתחילת המפגש השלישי.
  • אחת לשלושה שבועות / חודש – עד לתחילת המפגש השני.

הקפאת לימודים: הגשת בקשה הינה על פי הקריטריונים המצוינים בסעיף "הפסקת לימודים" לעיל.

מלבד הנ"ל – לא יינתן החזר שכ"ל.

 

אירוע בלתי צפוי לאומי/מדיני: באם תתקיים ההוראה כסדרה או יינתן מענה חלופי להוראה הנהלים עומדים בעינם. 

במקרים חריגים בנושאים הנ"ל תועבר בקשה בכתב לכל המאוחר עד מועד המפגש האחרון של הקורס הנדון. לא תתאפשר הגשת בקשה באיחור.

חידוש השתתפות לאחר הקפאה יתאפשר לתקופה שלא תעלה על שתי שנות לימוד (בשתי שנות הלימוד העוקבות).

במידה וחל שינוי/ביטול במתכונת הקורס, המרכז האקדמי שומר את הזכות לשילוב חלופי. 

כל בקשה בנושא הנ"ל מחייבת הודעה בכתב למזכירות המרכז האקדמי ללימודי המשך.

 

ביטול הרשמה: 

  • החזר מלא של שכר הלימוד יינתן בהודעה עד שבוע ימים טרם פתיחת הקורס.
  • סדנאות / ימי עיון / הכנה לבחינות שלב - החזר שכר לימוד יינתן בהודעה עד מועד פתיחת הפעילות.

הפסקת לימודים: החזר של 50% משכר הלימוד יינתן בקרוסים לפי התנאים הבאים: 

  • חד שבועיים - עד לתחילת המפגש הרביעי.
  • אחת לשבועיים – עד לתחילת המפגש השלישי.
  • אחת לשלושה שבועות / חודש – עד לתחילת המפגש השני.

הקפאת לימודים: הגשת בקשה הינה על פי הקריטריונים המצוינים בסעיף "הפסקת לימודים" לעיל.

מלבד הנ"ל – לא יינתן החזר שכ"ל.

 

אירוע בלתי צפוי לאומי/מדיני: באם תתקיים ההוראה כסדרה או יינתן מענה חלופי להוראה הנהלים עומדים בעינם. 

במקרים חריגים בנושאי ביטול/הקפאה/היעדרות מעבר לקריטריונים הנ"ל, את הבקשה בכתב יש להגיש לכל המאוחר עד למועד המפגש האחרון של הקורס הנדון. הבקשה תועלה לדיון והחלטת הנהלת המרכז האקדמי/וועדת חריגים.

חידוש השתתפות לאחר הקפאה יתאפשר לתקופה שלא תעלה על שתי שנות לימוד (בשתי שנות הלימוד העוקבות).

במידה וחל שינוי/ביטול במתכונת הקורס, המרכז האקדמי שומר את הזכות לשילוב חלופי. 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>