• ראשי
 • לימודים לקראת תואר "בוגר אוניברסיטה" (B.A) לאחיות ולאחים מוסמכים- תכנית שנה ב'

  סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין
  תשעז
  תכנית בוגר - שנה ב
  סמסטר א
  א' 0163.2403.30 סיעוד האשה ד"ר רותם מינה
  ב 12:00-09:00 212 מקצועות הבריאות
  א' 0163.2409.30 הבטים נבחרים בסיעוד קרדיאלי ד"ר סמיון מלניקוב
  ב 12:00-09:00 207 מקצועות הבריאות
  א' 0163.3103.02 מחקר בסיעוד פרופ בר-טל יורם
  ב 14:00-12:00 210 מקצועות הבריאות
  א' 0163.3103.03 מחקר בסיעוד ד"ר בלובשטיין עירית
  ב 14:00-12:00 212 מקצועות הבריאות
  א' 0163.1209.05 פרקטיקום פרויקט גב' סלומיאנסקי ליאורה
  ב 16:00-14:00 208 מקצועות הבריאות
  א' 0163.1209.06 פרקטיקום פרויקט ב 16:00-14:00 203 מקצועות הבריאות
  א' 0163.1209.07 פרקטיקום פרויקט ב 16:00-14:00 207 מקצועות הבריאות
  א' 0163.1209.08 פרקטיקום פרויקט ב 16:00-14:00 212 מקצועות הבריאות
  א' 0163.1206.03 מבוא למחשבים גב' בלנרו קארין
  ב 19:00-16:00
  א' 0163.2102.01 מבוא לאפידמיולוגיה שיעור פרופ' קוטון סילביה
  ג 10:00-08:00 111 מקצועות הבריאות
  א' 0163.2232.10 נושאים בחזית המחקר הרפואי והסיעודי שיעור ד"ר סמיון מלניקוב
  ג 12:00-10:00 111 מקצועות הבריאות
  א' 0163.2107.80 התמודדות עם המוות שיעור גב' שלזינגר אירית
  ג 16:00-14:00 111 מקצועות הבריאות
  סמסטר ב
  ב' 0163.2416.01 בריאות וחולי בפרספקטיבה חברתית ותרבותית סמינר ד"ר נבון ליאורה
  ב 12:00-09:00 212 מקצועות הבריאות
  ב' 0163.2147.01 תזונה ומחלות כרוניות שיעור ד"ר מרים תהילה
  ב 12:00-09:00 203 מקצועות הבריאות
  ב' 0163.3103.03 מחקר בסיעוד ד"ר בלובשטיין עירית
  ב 14:00-12:00 211 מקצועות הבריאות
  ב' 0163.3103.02 מחקר בסיעוד פרופ בר-טל יורם
  ב 14:00-12:00 205 מקצועות הבריאות
  ב' 0163.1209.05 פרקטיקום פרויקט גב' סלומיאנסקי ליאורה
  ב 16:00-14:00 208 מקצועות הבריאות
  ב' 0163.1209.06 פרקטיקום פרויקט ב 16:00-14:00 207 מקצועות הבריאות
  ב' 0163.1209.07 פרקטיקום פרויקט ב 16:00-14:00 202 מקצועות הבריאות
  ב' 0163.1209.08 פרקטיקום פרויקט ב 16:00-14:00 212 מקצועות הבריאות
  ב' 0163.1203.10 מיקרוביולוגיה שיעור ג 10:00-08:00 111 מקצועות הבריאות
  ב' 0163.2149.80 בטיחות הטיפול בסיעוד שיעור ד"ר איליה קגן
  ג 12:00-10:00 111 מקצועות הבריאות
  ב' 0163.2234.80 דילמות מוסריות ואתיות בסיעוד שיעור ד"ר אסמן אורן
  ג 14:00-12:00 111 מקצועות הבריאות
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive