סגל מנהלי - הפרעות בתקשורת

ראש החוג: פרופ' חוה מוצ'ניק

 

שם תפקיד חדר טלפון דואר אלקטרוני
גב' עינת הוכשטיין-פלד עוזרת מנהלית 203 03-5349817 epeled@tauex.tau.ac.il
גב' איילת הראל לקנר מזכירת סטודנטים 202 03-5349817 ayeleth@post.tau.ac.il
גב' עיינה צבר מזכירה 201 03-5349817

ayanapa80@tauex.tau.ac.il

גב' אורית ויסמונסקי  מזכירה 008 03-5349817 rivkabm@post.tau.ac.il
גב' תמר אריאלי ספרנית 219 03-5349817 tamarar@tauex.tau.ac.il
מר איציק ליסנר מנהל הבית ------ 03-5349817 itzikl@tauex.tau.ac.il
מר דניאל זפרני עובד בית ------ 03-5349817 reismang@post.tau.ac.il

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive