סגל מנהלי - הפרעות בתקשורת

ראש החוג: פרופ' חוה מוצ'ניק

 

שם

תפקיד

שלוחה

טלפון

דואר אלקטרוני

גב' עינת הוכשטיין-פלד

עוזרת מנהלית

102

03-6409217

epeled@tauex.tau.ac.il

גב' איילת מרקברייט סדן

מזכירת סטודנטים לתואר הראשון

101

03-6409217

ayeletmark@tauex.tau.ac.il

גב' עיינה צבר

מזכירת סטודנטים לתואר שני ולימודי המשך

103

03-6409217

ayanapa80@tauex.tau.ac.il

גב' אורית ויסמונסקי 

מזכירת מכון

121/122

03-6409217

hearspeech@tauex.tau.ac.il

גב' תמר אריאלי

ספרנית

111

03-6409217

tamarar@tauex.tau.ac.il

מר איציק ליסנר

מנהל הבית

118

03-6409217

itzikl@tauex.tau.ac.il

מר דניאל זפרני

עובד בית

118

03-6409217

zafranid@tauex.tau.ac.il

מר דוד מימון

הנדסאי החוג

219

03-6409217

davidmaimon@tauex.tau.ac.il

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive