סגל אקדמי - בית הספר למקצועות הבריאות

שםיחידהיחידת משנהתפקידטלפוןפקסדוא"ל
ד"ר מיכל אברך ברביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוקסגל אקדמי בכיר
03-6405433
03-6409933
בלאל אגבאריהביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
טל אורוןביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי זוטר
08-8568448
עינת [נתי] אלינקיביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוק
03-6405446
03-6409933
ביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוקסגל אקדמי זוטר
03-6405446
03-6409933
אורלי אלישייבביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
פרופ' עופר אמירביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי בכיר
03-5352868
ביה"ס למקצועות בריאותועדת מינויים יחידתית
03-5352868
ד"ר נעם דן אפרים אמירביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי בכיר
03-5352868
ד"ר אורן אסמןביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי בכיר
03-6408488
ד"ר דפנה ארי-אבן רוטביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי בכיר
03-6409217
03-5352868
אפרת אריאלביה"ס למקצועות בריאותחוג לפיזיותרפיהסגל אקדמי זוטר
03-6405439
03-6409223
גל אשל-נווהביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתעוזר הוראה
יוסי בוגניםביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורת
052-8223182
ביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי זוטר
052-8223182
ד"ר קטי בורודקיןביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי בכיר
שרה אנה לין [שרית] ביתןביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
03-3253330
ד"ר עמליה בר אוןביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי בכיר
מירב בר יואבביה"ס למקצועות בריאותחוג לפיזיותרפיהסגל אקדמי זוטר
03-6409019
03-6409223
פרופ' צביה בר נויביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי בכיר
03-6405340
03-6409496
ביה"ס למקצועות בריאותועדת מינויים יחידתית
03-6405340
03-6409496
ביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעודראש חוג
03-6405340
03-6409496
ד"ר תמר בר שליטאביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוקסגל אקדמי בכיר
03-6405447
03-6409933
מתן ברגרביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתעוזר הוראה
ד"ר אורית ברטביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוקסגל אקדמי בכיר
03-6405635
ביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוקמרכז תחום
03-6405635
עדן בשביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתעוזר הוראה
נטעלי גולדפרבביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
נגה רנה גלביה"ס למקצועות בריאותחוג לפיזיותרפיהסגל אקדמי זוטר
08-9224111
מיכל גליליביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
ד"ר ארנה גראביה"ס למקצועות בריאותחוג לפיזיותרפיהסגל אקדמי זוטר
03-5303750
ביה"ס למקצועות בריאותחוג לפיזיותרפיהסגל אקדמי בכיר
03-5303750
צביה גרינבויםביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי זוטר
שרה גתביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוק
03-6405185
03-6409933
ביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוקסגל אקדמי זוטר
03-6405185
03-6409933
ד"ר אלנה [אילנה] דובוביביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי בכיר
איסנה דימריביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
פרופ' רות דפריןביה"ס למקצועות בריאותחוג לפיזיותרפיהסגל אקדמי בכיר
03-6405431
03-6409223
ביה"ס למקצועות בריאותועדת מינויים יחידתית
03-6405431
03-6409223
קטיה דרוקמןביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
03-6407754
03-9243912
פרופ' יעל הנקיןביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי בכיר
03-6409217
03-5352868
ד"ר אורלי הרצברגביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי בכיר
03-6409217
03-5352868
ד"ר נוחם וולפהביה"ס למקצועות בריאותחוג לפיזיותרפיהסגל אקדמי בכיר
03-6405460
אריאל וינוגרדסקיביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתעוזר הוראה
ד"ר נילי ויסרברגביה"ס למקצועות בריאותחוג לפיזיותרפיהסגל אקדמי זוטר
03-6409019
קרן וקשיביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
ד"ר סיגלית ורשבסקיביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי בכיר
03-6408394
ליאב זומרפלדביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתעוזר הוראה
רמה זילברביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
3660 (פנימי)
03-6473432
ד"ר יעל זלץ זילברשטייןביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי בכיר
050-7639816
דניה חופיביה"ס למקצועות בריאותחוג לפיזיותרפיהסגל אקדמי זוטר
03-5307060
יעל יעקביביה"ס למקצועות בריאות
03-6405835
03-6409933
ביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוקסגל אקדמי זוטר
03-6405835
03-6409933
פרופ' מיכל יצחקיביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי בכיר
03-6405461
עדי ירוןביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוקעוזר הוראה
ענת ישראליביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
חן כהןביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי זוטר
פרופ' מיכל כץ לויררביה"ס למקצועות בריאותחוג לפיזיותרפיהסגל אקדמי בכיר
03-6405432
03-6409223
פרופ' יעל להבביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוקסגל אקדמי בכיר
03-6405438
מור לויביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי זוטר
יוסף לויביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
אוריאל לוי לוייבביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
אלכסנדר לויטיןביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
יואב לוריאביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוקסגל אקדמי זוטר
03-6405447
עדי ליברטיביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
03-6409660
03-5335206
ליאת ליברמןביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתעוזר הוראה
פרופ' דריו ליברמןביה"ס למקצועות בריאותחוג לפיזיותרפיהסגל אקדמי בכיר
03-6405589
03-6409223
ורה מבורךביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי זוטר
ליאור מוסקוביץביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתעוזר הוראה
ד"ר הילית מיכאליסביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי זוטר
יצחק מימראןביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
ד"ר סמיון מלניקובביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי בכיר
03-6405456
ד"ר אסתר מקאי דוידוביץביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי זוטר
ענת מרוז כהןביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוקסגל אקדמי זוטר
ברק מרוםביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתעוזר הוראה
פרופ' יוסף מאהר משהראויביה"ס למקצועות בריאותחוג לפיזיותרפיהסגל אקדמי בכיר
03-6405428
03-6405428
יובל נבוןביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתעוזר הוראה
אסתר נעימיביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתעוזר הוראה
ד"ר נגה נתיב זלצרביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי בכיר
ד"ר מור סבאןביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי בכיר
ד"ר ויליאם [וויל] סבןביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוקסגל אקדמי בכיר
ד"ר אסנת סגל פריידנרייךביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי בכיר
03-6408404
ביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתראש חוג
03-6408404
נטע סגרביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתעוזר הוראה
נטלי ססלרביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי זוטר
ביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורת
ניצן עומרביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוקעוזר הוראה
ביה"ס למקצועות בריאות
ד"ר ענת עמית אהרוןביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי בכיר
03-6405090
03-6203174
אורית עקרישביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
גברת אירינה פאיוקביה"ס למקצועות בריאותחוג לפיזיותרפיהסגל אקדמי זוטר
08-8693719
ד"ר מרגלית פדהביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוקסגל אקדמי בכיר
03-6405442
פרופ' סיגל פורטנויביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוקסגל אקדמי בכיר
03-6405441
03-6409933
ביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוקראש חוג
03-6405441
03-6409933
תמר פיטרמןביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתעוזר הוראה
ליאור פירוגובסקי רוזןביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתעוזר הוראה
לודמילה פרדקין קרגנבילדביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
ד"ר דבורה פרוידביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי בכיר
ביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתעמית הוראה
ד"ר תמרה פרושנסקי מייטליסביה"ס למקצועות בריאותחוג לפיזיותרפיהסגל אקדמי בכיר
03-6405434
03-5303750
ד"ר אנאבל פרידלנדר ליפסיקביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
03-6405105
פרופ' ג'ייסון פרידמןביה"ס למקצועות בריאותחוג לפיזיותרפיהסגל אקדמי בכיר
03-6405341
ד"ר סמדר זהר פתאלביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי בכיר
נטלי צירליןביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
לאה צמחביה"ס למקצועות בריאותחוג לפיזיותרפיהסגל אקדמי זוטר
03-5303750
ד"ר יעל קאופמן-כהןביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוקסגל אקדמי בכיר
03-6405442
הילה קארו ברוךביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
אליזבטה קדושביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
פרופ' סילביה קוטוןביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי בכיר
03-6405427
03-6409496
אנה קופל אנטוניוקביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
שרית קורנבלוםביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
רונית קיגליביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי בכיר
03-6409660
פרופ' רחל קיצוניביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוקסגל אקדמי בכיר
פרופ' ליאת קישון-רביןביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי בכיר
073-3804597
אודיה קלייןביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי זוטר
פרופ' אלון קלרוןביה"ס למקצועות בריאותחוג לפיזיותרפיהסגל אקדמי בכיר
03-6405430
ביה"ס למקצועות בריאותחוג לפיזיותרפיהראש חוג
03-6405430
ד"ר אסנת קנדלשיין ולדמןביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי זוטר
ד"ר רבקה קפלן נאמןביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי בכיר
ד"ר אנג'לה רובןביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי בכיר
03-6406259
03-6409496
ד"ר אילן רוזינרביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי בכיר
03-6409217
03-6044475
ד"ר לימור רוזנברגביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוקסגל אקדמי בכיר
ד"ר ויאולטה [וילטה רוזני] רוזניביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי בכיר
052-9519393
ערבה רון באוםביה"ס למקצועות בריאותחוג לפיזיותרפיהסגל אקדמי זוטר
ליאור רזביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי זוטר
בצלאל ליאון [צאלי] רייכרדביה"ס למקצועות בריאותחוג לפיזיותרפיהסגל אקדמי בכיר
03-6405459
03-6409223
פרופ' דבי רנדביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוקסגל אקדמי בכיר
03-6406551
פרופ' נאוה זלדה רצוןביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוקסגל אקדמי בכיר
03-6405443
03-6409933
ביה"ס למקצועות בריאותועדת מינויים יחידתית
03-6405443
03-6409933
ד"ר רונן שגבביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי בכיר
גל שורביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
אפרת שחם-צימרמןביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתעוזר הוראה
ד"ר גילה שחרביה"ס למקצועות בריאותחוג לפיזיותרפיהסגל אקדמי בכיר
03-6409019
אלאונורה שניידרמןביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
רעות שנירביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
שרית שפירביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
אירינה שרון- זלצרביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>