סגל אקדמי - בית הספר למקצועות הבריאות

שםיחידהיחידת משנהתפקידטלפוןפקסדוא"ל
רויטל אברג'לביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
ד"ר מיכל אברך ברביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוקסגל אקדמי בכיר
03-6405433
03-6409933
בלאל אגבאריהביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
טל אורוןביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי זוטר
08-8568448
עינת [נתי] אלינקיביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוק
03-6405446
03-6409933
ביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוקסגל אקדמי זוטר
03-6405446
03-6409933
אורלי אלישייבביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
פרופ' עופר אמירביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי בכיר
03-5352868
ד"ר נועם דן אפריים אמירביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי בכיר
03-5352868
ד"ר אורן אסמןביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי בכיר
03-6408488
03-5521133
ד"ר דפנה ארי-אבן רוטביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי בכיר
03-6409217
03-5352868
ביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתראש חוג
03-6409217
03-5352868
אפרת אריאלביה"ס למקצועות בריאותחוג לפיזיותרפיהסגל אקדמי זוטר
03-6405439
03-6409223
ערבה באוםביה"ס למקצועות בריאותחוג לפיזיותרפיהסגל אקדמי זוטר
יוסי בוגניםביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי זוטר
ביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורת
ד"ר קטי בורודקיןביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי בכיר
שרה אנה לין [שרית] ביתןביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
03-3253330
ד"ר מירב בן נתןביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
03-6409660
04-6304370
ד"ר עמליה בר אוןביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי בכיר
מירב בר יואבביה"ס למקצועות בריאותחוג לפיזיותרפיהסגל אקדמי זוטר
03-6409019
03-6409223
פרופ' צביה בר נויביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי בכיר
03-6405340
03-6409496
ביה"ס למקצועות בריאותועדת מינויים יחידתית
03-6405340
03-6409496
ביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעודראש חוג
03-6405340
03-6409496
ד"ר תמר בר שליטאביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוקסגל אקדמי בכיר
03-6405447
03-6409933
ד"ר אורית ברטביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוקסגל אקדמי בכיר
03-6405635
ביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוקמרכז תחום
03-6405635
רעות בריטשטייןביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
נגה רנה גלביה"ס למקצועות בריאותחוג לפיזיותרפיהסגל אקדמי זוטר
08-9224111
ד"ר ארנה גראביה"ס למקצועות בריאותחוג לפיזיותרפיהסגל אקדמי זוטר
03-5303750
צביה גרינבויםביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתעוזר הוראה
ביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורת
שרה גתביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוקסגל אקדמי זוטר
03-6405185
03-6409933
ד"ר אלנה [אילנה] דובוביביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי בכיר
אוסנת דודביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
שרי דודביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתעוזר הוראה
איסנה דימריביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
פרופ' רות דפריןביה"ס למקצועות בריאותחוג לפיזיותרפיהסגל אקדמי בכיר
03-6405431
03-6409223
ביה"ס למקצועות בריאותועדת מינויים יחידתית
03-6405431
03-6409223
רקפת הודביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוקעוזר הוראה
פרופ' יעל הנקיןביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי בכיר
03-6409217
03-5352868
ד"ר אורלי הרצברגביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי בכיר
03-6409217
03-5352868
ד"ר נוחם וולפהביה"ס למקצועות בריאותחוג לפיזיותרפיהסגל אקדמי בכיר
03-6405460
אפרת ווסיהון יאלוביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
03-5302590
יהושע וייסינגרביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתעוזר הוראה
אריאל וינוגרדסקיביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתעוזר הוראה
נילי ויסרברגביה"ס למקצועות בריאותחוג לפיזיותרפיהסגל אקדמי זוטר
03-6409019
ביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתעמית הוראה
03-6409019
ד"ר סיגלית ורשבסקיביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי בכיר
03-6405456
רמה זילברביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
3660 (פנימי)
03-6473432
ד"ר יעל זלץ זילברשטייןביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי בכיר
דניה חופיביה"ס למקצועות בריאותחוג לפיזיותרפיהסגל אקדמי זוטר
03-5307060
ננה חייליביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
03-6406274
תמר חןביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתעוזר הוראה
יעל יעקביביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוקסגל אקדמי זוטר
03-6405835
03-6409933
גל יעקביביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוקעוזר הוראה
ד"ר מיכל יצחקיביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי בכיר
03-6405461
אלכסנדר יקובצ'וקביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתעוזר הוראה
03-6406866
חן כהןביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי זוטר
פרופ' מיכל כץ לויררביה"ס למקצועות בריאותחוג לפיזיותרפיהסגל אקדמי בכיר
03-6405432
03-6409223
ד"ר יפה לבנוןביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוקסגל אקדמי בכיר
03-6405149
03-6409933
ד"ר יעל להבביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוקסגל אקדמי בכיר
03-6405438
מור לויביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי זוטר
יוסף לויביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
אוריאל לוי לוייבביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
אלכסנדר לויטיןביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
יואב לוריאביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוקסגל אקדמי זוטר
03-6405447
עדי ליברטיביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
03-6409660
03-5335206
פרופ' דריו ליברמןביה"ס למקצועות בריאותחוג לפיזיותרפיהסגל אקדמי בכיר
03-6405589
03-6409223
ליאת ליברמןביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתעוזר הוראה
ורה מבורךביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי זוטר
ליאור מוסקוביץביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתעוזר הוראה
ד"ר זהבה מוקדביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
נאנה מזורביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
03-5037688
ד"ר הילית מיכאליסביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי זוטר
ד"ר סמיון מלניקובביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי בכיר
03-6408394
ניבין מנשאדי-עומרביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
רז מסדביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתעוזר הוראה
ד"ר אסתר מקאי דוידוביץביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי זוטר
ד"ר טובה [טובי] מרגליותביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוקסגל אקדמי זוטר
03-6405435
ענת מרוז כהןביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוק
ביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוקסגל אקדמי זוטר
פרופ' יוסף מאהר משהראויביה"ס למקצועות בריאותחוג לפיזיותרפיהסגל אקדמי בכיר
03-6405428
03-6405428
ד"ר נגה חנה נתיב זלצרביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי בכיר
ד"ר מור סבאןביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי בכיר
ד"ר ויליאם [וויל] סבןביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוקסגל אקדמי בכיר
ד"ר אסנת סגל פריידנרייךביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי בכיר
03-6408404
שיר סולודרביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתעוזר הוראה
קורן סלומוןביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתעוזר הוראה
נטלי ססלרביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי זוטר
ד"ר ענת עמית אהרוןביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי בכיר
03-6405090
03-6203174
אורית עקרישביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
גברת אירינה פאיוקביה"ס למקצועות בריאותחוג לפיזיותרפיהסגל אקדמי זוטר
08-8693719
ד"ר מרגלית פדהביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוקסגל אקדמי בכיר
03-6405442
ד"ר סיגל פורטנויביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוקסגל אקדמי בכיר
03-6405441
03-6409933
ביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוקראש חוג
03-6405441
03-6409933
נועה פינקוביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתעוזר הוראה
אסתר פנסו זבלודובסקיביה"ס למקצועות בריאותחוג לפיזיותרפיהסגל אקדמי זוטר
03-7383401
ד"ר תמרה פרושנסקי מייטליסביה"ס למקצועות בריאותחוג לפיזיותרפיהסגל אקדמי בכיר
03-6405434
03-5303750
ד"ר אנאבל פרידלנדר ליפסיקביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
03-6405105
ד"ר ג'ייסון פרידמןביה"ס למקצועות בריאותחוג לפיזיותרפיהסגל אקדמי בכיר
03-6405341
ד"ר סמדר זהר פתאלביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי בכיר
ד"ר שרונה צור פלדביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
לאה צמחביה"ס למקצועות בריאותחוג לפיזיותרפיהסגל אקדמי זוטר
03-5303750
ד"ר יעל קאופמן-כהןביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוקסגל אקדמי זוטר
03-6405185
03-6409933
פרופ' סילביה קוטוןביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי בכיר
03-6405427
03-6409496
אנה קופל אנטוניוקביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
רונית קיגליביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי בכיר
03-6409660
פרופ' רחל קיצוניביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוקסגל אקדמי בכיר
פרופ' ליאת קישון-רביןביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי בכיר
03-5352868
אודיה קלייןביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי זוטר
ד"ר אלון קלרוןביה"ס למקצועות בריאותחוג לפיזיותרפיהסגל אקדמי בכיר
03-6405430
ביה"ס למקצועות בריאותחוג לפיזיותרפיהראש חוג
03-6405430
ד"ר אסנת קנדלשיין ולדמןביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי זוטר
ד"ר רבקה קפלן נאמןביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי בכיר
שירלי קרמרביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
03-5037688
ד"ר אנג'לה רובןביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי בכיר
03-6406259
03-6409496
ד"ר אילן רוזינרביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי בכיר
03-6409217
03-6044475
בן רוזנבליטביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
ד"ר לימור רוזנברגביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוקסגל אקדמי בכיר
ד"ר ויאולטה רוזניביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי בכיר
שחר רופיןביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתעוזר הוראה
בצלאל ליאון [צאלי] רייכרדביה"ס למקצועות בריאותחוג לפיזיותרפיהסגל אקדמי בכיר
03-6405459
03-6409223
פרופ' דבי רנדביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוקסגל אקדמי בכיר
03-6406551
פרופ' נאוה זלדה רצוןביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוקסגל אקדמי בכיר
03-6405443
03-6409933
ביה"ס למקצועות בריאותועדת מינויים יחידתית
03-6405443
03-6409933
ד"ר רונן שגבביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי בכיר
אפרת דבורה שחם-צימרמןביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתעוזר הוראה
ביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתעמית הוראה
ד"ר גילה שחרביה"ס למקצועות בריאותחוג לפיזיותרפיהסגל אקדמי בכיר
03-6409019
יעל [יעל שלמון] שלמוןביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתעוזר הוראה
בוריס שניידמןביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
רעות שנירביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
שרית שפירביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
ד"ר כוכבה [כוכי] שרוןביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
אירינה שרון- זלצרביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>