סגל אקדמי - בית הספר למקצועות הבריאות

שםיחידהיחידת משנהתפקידטלפוןפקסדוא"ל
ד"ר מוחמד אבו קאעודביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתעוזר הוראה
רויטל אברג'לביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
ד"ר מיכל אברך ברביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוקסגל אקדמי בכיר
03-6405433
03-6409933
בלאל אגבאריהביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
טל אורוןביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי זוטר
08-8568448
עינת [נתי] אלינקיביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוק
03-6405446
03-6409933
ביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוקסגל אקדמי זוטר
03-6405446
03-6409933
אורלי אלישייבביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
פרופ' עופר אמירביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי בכיר
03-5349817
03-5352868
ד"ר נועם דן אפריים אמירביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי בכיר
03-5349817
03-5352868
טל יוסף אסוסביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתעוזר הוראה
ד"ר אורן אסמןביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי בכיר
03-6408488
03-5521133
ד"ר דפנה ארי אבן רוטביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי בכיר
03-5349817
03-6409217
03-5352868
ביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתראש חוג
03-5349817
03-6409217
03-5352868
אפרת אריאלביה"ס למקצועות בריאותחוג לפיזיותרפיהסגל אקדמי זוטר
03-5746021
03-6405439
03-6409223
הילה אריכאביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתעוזר הוראה
ערבה באוםביה"ס למקצועות בריאותחוג לפיזיותרפיהסגל אקדמי זוטר
03-5303750
ענבר באומוולביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוקעוזר הוראה
יוסי בוגניםביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורת
ביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי זוטר
ד"ר קטי בורודקיןביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי בכיר
שרה אנה לין [שרית] ביתןביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
03-9252117
03-3253330
ד"ר מירב בן נתןביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
04-6304367
03-6409660
04-6304370
ד"ר עמליה בר אוןביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי בכיר
03-5352868
מירב בר יואבביה"ס למקצועות בריאותחוג לפיזיותרפיהסגל אקדמי זוטר
03-5303750
03-6409019
03-6409223
פרופ' צביה בר נויביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי בכיר
03-6405340
03-6409496
ד"ר תמר בר שליטאביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוקסגל אקדמי בכיר
03-6405447
03-6409933
ד"ר אורית ברטביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוקסגל אקדמי בכיר
03-6405635
ביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוקיו"ר ועדת קבלה חוגית לתואר ראשון
03-6405635
ביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוקמרכז תחום
03-6405635
רעות בריטשטייןביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
ד"ר איריס גולדמןביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
03-5028359
03-5037688
נגה רנה גלביה"ס למקצועות בריאותחוג לפיזיותרפיהסגל אקדמי זוטר
052-7732444
08-9224111
ד"ר ארנה גראביה"ס למקצועות בריאותחוג לפיזיותרפיהסגל אקדמי זוטר
03-5355651
03-5303750
מיכל גרידינגרביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתעוזר הוראה
צביה גרינבויםביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתעוזר הוראה
שרה גתביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוקסגל אקדמי זוטר
03-6405185
03-6409933
ד"ר אלנה [אילנה] דובוביביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי בכיר
אוסנת דודביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
שרי דודביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתעוזר הוראה
איסנה דימריביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
פרופ' רות דפריןביה"ס למקצועות בריאותחוג לפיזיותרפיהסגל אקדמי בכיר
03-6405431
03-6409223
ביה"ס למקצועות בריאותועדת מינויים יחידתית
03-6405431
03-6409223
רקפת הודביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוקעוזר הוראה
קרן קטה הוניג שיליאןביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
052-2572847
03-6407754
שני הייבלוםביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתעוזר הוראה
פרופ' יעל הנקיןביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי בכיר
03-5349817
03-6409217
03-5352868
ד"ר אורלי הרצברגביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי בכיר
03-5349817
03-6409217
03-5352868
ד"ר נוחם וולפהביה"ס למקצועות בריאותחוג לפיזיותרפיהסגל אקדמי בכיר
054-5933738
אפרת ווסיהון יאלוביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
03-5302580
03-5302590
יהושע וייסינגרביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתעוזר הוראה
אריאל וינוגרדסקיביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתעוזר הוראה
נילי ויסרברגביה"ס למקצועות בריאותחוג לפיזיותרפיהסגל אקדמי זוטר
03-6409019
ביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתעמית הוראה
03-6409019
שמואל וקסלרביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתעוזר הוראה
קרן וקשיביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
ד"ר סיגלית ורשבסקיביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי בכיר
03-6405456
רמה זילברביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
03-6476872
3660 (פנימי)
03-6473432
שחר זכריהביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתעוזר הוראה
ד"ר מעין זליסביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוקעוזר הוראה
ד"ר יעל זלץ זילברשטייןביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי בכיר
דניה חופיביה"ס למקצועות בריאותחוג לפיזיותרפיהסגל אקדמי זוטר
03-5303750
03-5307060
ננה חייליביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
03-9376274
03-6406274
אילאיל טלביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתעוזר הוראה
רותם ים-שחורביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתעוזר הוראה
יעל יעקביביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוקסגל אקדמי זוטר
054-5400212
03-6405835
03-6409933
גל יעקביביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוקעוזר הוראה
ד"ר מיכל יצחקיביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי בכיר
03-6409222
03-6405461
ביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתראש חוג
03-6409222
03-6405461
אלכסנדר יקובצ'וקביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כללית
03-6406866
ביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתעוזר הוראה
03-6406866
סתיו ישכריביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתעוזר הוראה
052-6820804
0000 (פנימי)
0000
פרופ' מיכל כץ לויררביה"ס למקצועות בריאותחוג לפיזיותרפיהסגל אקדמי בכיר
03-6405432
03-6409223
אמיתי צבי לבביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתעוזר הוראה
ד"ר יפה לבנוןביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוקסגל אקדמי בכיר
03-6405149
03-6409933
ד"ר יעל להבביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוקסגל אקדמי בכיר
03-6405438
מור לויביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי זוטר
יוסף לויביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
אוריאל לוי לוייבביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
אלכסנדר לויטיןביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
03-9377657
יואב לוריאביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוקסגל אקדמי זוטר
03-6405447
עדי ליברטיביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
058-6646888
03-6409660
03-5335206
פרופ' דריו ליברמןביה"ס למקצועות בריאותחוג לפיזיותרפיהסגל אקדמי בכיר
03-6405589
03-6409223
ביה"ס למקצועות בריאותחוג לפיזיותרפיהראש חוג
03-6405589
03-6409223
ליאת ליברמןביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתעוזר הוראה
ורה מבורךביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי זוטר
ליאור מוסקוביץביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתעוזר הוראה
ד"ר זהבה מוקדביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
050-6246942
נאנה מזורביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
03-5533930
03-5037688
ד"ר הילית מיכאליסביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי זוטר
ד"ר סמיון מלניקובביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי בכיר
03-6408394
ניבין מנשאדי-עומרביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
רז מסדביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתעוזר הוראה
ד"ר אסתר מקאי דוידוביץביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי זוטר
03-5349817
ד"ר טובה [טובי] מרגליותביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוקסגל אקדמי זוטר
03-6405435
פרופ' יוסף מאהר משהראויביה"ס למקצועות בריאותחוג לפיזיותרפיהסגל אקדמי בכיר
03-6405428
03-6405428
ד"ר אסנת סגל פריידנרייךביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי בכיר
052-2998404
03-6408404
שיר סולודרביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתעוזר הוראה
ד"ר ענת עמית אהרוןביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי בכיר
03-6405090
03-6203174
אורית עקרישביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
גברת אירינה פאיוקביה"ס למקצועות בריאותחוג לפיזיותרפיהסגל אקדמי זוטר
08-8693719
ד"ר מרגלית פדהביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוקסגל אקדמי בכיר
03-6405442
ד"ר סיגל פורטנויביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוקסגל אקדמי בכיר
03-6405441
03-6409933
ביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוקראש חוג
03-6405441
03-6409933
אסתר פנסו זבלודובסקיביה"ס למקצועות בריאותחוג לפיזיותרפיהסגל אקדמי זוטר
08-9779495
03-7383401
תמר פרברביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתעוזר הוראה
ד"ר תמרה פרושנסקי מייטליסביה"ס למקצועות בריאותחוג לפיזיותרפיהסגל אקדמי בכיר
03-6405434
03-5303750
ד"ר אנאבל פרידלנדר ליפסיקביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
03-6405105
ד"ר ג'ייסון פרידמןביה"ס למקצועות בריאותחוג לפיזיותרפיהסגל אקדמי בכיר
03-6405341
ד"ר סמדר זהר פתאלביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי בכיר
ד"ר שרונה צור פלדביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
נטלי צירליןביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
לאה צמחביה"ס למקצועות בריאותחוג לפיזיותרפיהסגל אקדמי זוטר
03-5353651
03-5303750
ד"ר יעל קאופמן-כהןביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוקסגל אקדמי זוטר
03-6405185
03-6409933
ד"ר איליה קגןביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי בכיר
03-9376012
03-6408353
03-6409496
פרופ' סילביה קוטוןביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי בכיר
052-3635277
03-6405427
03-6409496
אנה קופל אנטוניוקביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
054-2566599
רונית קיגליביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי בכיר
08-9258220
03-6409660
פרופ' ליאת קישון-רביןביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי בכיר
054-4722868
03-5352868
אודיה קלייןביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי זוטר
ד"ר אלון קלרוןביה"ס למקצועות בריאותחוג לפיזיותרפיהסגל אקדמי בכיר
03-6405430
ד"ר אסנת קנדלשיין ולדמןביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי זוטר
ד"ר רבקה קפלן נאמןביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי בכיר
03-5349817
שירלי קרמרביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
03-5028359
03-5037688
ד"ר אנג'לה רובןביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי בכיר
03-6406259
03-6409496
ד"ר אילן רוזינרביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי בכיר
03-5349817
03-6409217
03-6044475
בן רוזנבליטביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
ד"ר לימור רוזנברגביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוקסגל אקדמי בכיר
ד"ר ויאולטה רוזניביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי בכיר
שחר רופיןביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתעוזר הוראה
בצלאל ליאון [צאלי] רייכרדביה"ס למקצועות בריאותחוג לפיזיותרפיהסגל אקדמי בכיר
052-3899830
03-6405459
03-6409223
פרופ' דבי רנדביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוקסגל אקדמי בכיר
03-6406551
פרופ' נאוה זלדה רצוןביה"ס למקצועות בריאותחוג לריפוי בעיסוקסגל אקדמי בכיר
03-6405443
03-6409933
ביה"ס למקצועות בריאותועדת מינויים יחידתית
03-6405443
03-6409933
ד"ר גילה שחרביה"ס למקצועות בריאותחוג לפיזיותרפיהסגל אקדמי בכיר
03-7652700
03-6409019
ד"ר אינגה שלוביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
ביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתמורה מן החוץ
יעל [יעל שלמון] שלמוןביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתעוזר הוראה
נטלי שמסיאןביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי זוטר
בוריס שניידמןביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
רעות שנירביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
שרית שפירביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
רנטה שראלביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
ד"ר רחל שרבניביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
כוכבה [כוכי] שרוןביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
09-7471685
אירינה שרון- זלצרביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
ד"ר מרים תהילהביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי בכיר
054-3979457
03-6407157
03-6409496
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>