סגל אקדמי - בית הספר למקצועות הבריאות

שםיחידהיחידת משנהתפקידטלפוןפקסדוא"ל
ד"ר מיכל אברך בר ביה"ס למקצועות בריאותריפוי בעיסוקסגל אקדמי בכיר
03-6405433
03-6409933
בלאל אגבאריה ביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
טל אורון ביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי זוטר
08-8568448
עינת[נתי] אלינקי ביה"ס למקצועות בריאותריפוי בעיסוק
03-6405446
03-6409933
ביה"ס למקצועות בריאותריפוי בעיסוקסגל אקדמי זוטר
03-6405446
03-6409933
פרופ' עופר אמיר ביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי בכיר
03-5349817
03-5352868
ד"ר נועם דן אפריים אמיר ביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי בכיר
03-5349817
03-5352868
טל יוסף אסוס ביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתעוזר הוראה
ד"ר אורן אסמן ביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי בכיר
03-6408488
03-5521133
עדי אפרים קאופמן ביה"ס למקצועות בריאותריפוי בעיסוקעוזר הוראה
ד"ר דפנה ארי אבן רוט ביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי בכיר
03-5349817
03-6409217
03-5352868
ביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתראש חוג
03-5349817
03-6409217
03-5352868
אפרת אריאל ביה"ס למקצועות בריאותפיזיותרפיהסגל אקדמי זוטר
03-5746021
03-6405439
03-6409223
רנית ארצי קרני ביה"ס למקצועות בריאותריפוי בעיסוקעוזר הוראה
ענבר באומוול ביה"ס למקצועות בריאותריפוי בעיסוקעוזר הוראה
יוסי בוגנים ביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורת
ביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי זוטר
ד"ר קטי בורודקין ביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי בכיר
שרה אנה לין[שרית] ביתן ביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
03-9252117
03-3253330
מרים בן זקן ביה"ס למקצועות בריאותריפוי בעיסוקעוזר הוראה
ד"ר מירב בן נתן ביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
04-6304367
03-6409660
04-6304370
ד"ר עמליה בר און ביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי בכיר
03-5352868
ביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורת
03-5352868
מירב בר יואב ביה"ס למקצועות בריאותפיזיותרפיהסגל אקדמי זוטר
03-5303750
03-6409019
03-6409223
פרופ' צביה בר נוי ביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי בכיר
03-6405340
03-6409496
ד"ר תמר בר שליטא ביה"ס למקצועות בריאותריפוי בעיסוקסגל אקדמי בכיר
03-6405447
03-6409933
דנה ברגר מירון ביה"ס למקצועות בריאותריפוי בעיסוקעוזר הוראה
ד"ר אורית ברט ביה"ס למקצועות בריאותריפוי בעיסוקסגל אקדמי בכיר
03-6405635
ביה"ס למקצועות בריאותריפוי בעיסוקמרכז תחום
03-6405635
רעות בריטשטיין ביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
נילי גוטוטר ביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתעוזר הוראה
ד"ר איריס גולדמן ביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
03-5028359
03-5037688
מילה גיליוטין ביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
רוית גינת קוטון ביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתעוזר הוראה
נגה רנה גל ביה"ס למקצועות בריאותפיזיותרפיהסגל אקדמי זוטר
052-7732444
08-9224111
ד"ר אסנת גלברט ביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
03-5302580
03-5302590
לימור גפרט ביה"ס למקצועות בריאותעוזר הוראה
ד"ר ארנה גרא ביה"ס למקצועות בריאותפיזיותרפיהסגל אקדמי זוטר
03-5355651
03-5303750
צביה גרינבוים ביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתעוזר הוראה
שרה גת ביה"ס למקצועות בריאותריפוי בעיסוקסגל אקדמי זוטר
03-6405185
03-6409933
ד"ר אלנה[אילנה] דובובי ביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי בכיר
אוסנת דוד ביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
איסנה דימרי ביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
פרופ' רות דפרין ביה"ס למקצועות בריאותפיזיותרפיהסגל אקדמי בכיר
03-6405431
03-6409223
ביה"ס למקצועות בריאותועדת מינויים יחידתית
03-6405431
03-6409223
קטיה דרוקמן ביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
03-9377754
03-6407754
03-9243912
ביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתעמית הוראה
03-9377754
03-6407754
03-9243912
רקפת הוד ביה"ס למקצועות בריאותריפוי בעיסוקעוזר הוראה
ביה"ס למקצועות בריאותריפוי בעיסוקעמית הוראה
ביה"ס למקצועות בריאותריפוי בעיסוק
קרן קטה הוניג שיליאן ביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
052-2572847
03-6407754
פרופ' יעל הנקין ביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי בכיר
03-5349817
03-6409217
03-5352868
ד"ר אורלי הרצברג ביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי בכיר
03-5349817
03-6409217
03-5352868
אפרת ווסיהון יאלו ביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
03-5302580
03-5302590
יהושע וייסינגר ביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתעוזר הוראה
זינאידה ויסמן ביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
נילי ויסרברג ביה"ס למקצועות בריאותפיזיותרפיהסגל אקדמי זוטר
03-6409019
ביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתעמית הוראה
03-6409019
ד"ר ילנה וליקובסקי ביה"ס למקצועות בריאותריפוי בעיסוקסגל אקדמי בכיר
03-6405634
03-6409933
שמואל וקסלר ביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתעוזר הוראה
מרינה וקסלר ביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
ד"ר סיגלית ורשבסקי ביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי בכיר
03-6405456
רמה זילבר ביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
03-6476872
3660 (פנימי)
03-6473432
טלי זמורה ביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתעוזר הוראה
הילה חדד ביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתעוזר הוראה
דניה חופי ביה"ס למקצועות בריאותפיזיותרפיהסגל אקדמי זוטר
03-5303750
03-5307060
זוהא טרביה ביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתעוזר הוראה
יעל יעקבי ביה"ס למקצועות בריאותריפוי בעיסוקסגל אקדמי זוטר
054-5400212
03-6405835
03-6409933
ד"ר מיכל יצחקי ביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי בכיר
03-6409222
03-6405461
ביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתראש חוג
03-6409222
03-6405461
סתיו ישכרי ביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתעוזר הוראה
052-6820804
0000 (פנימי)
0000
חן כהן ביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתעוזר הוראה
טובה כוכבי ביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
09-7471787
ד"ר מיכל כץ לוירר ביה"ס למקצועות בריאותפיזיותרפיהסגל אקדמי בכיר
03-6405432
03-6409223
אמיתי צבי לב ביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתעוזר הוראה
ד"ר יפה לבנון ביה"ס למקצועות בריאותריפוי בעיסוקסגל אקדמי בכיר
03-6405149
03-6409933
ד"ר יעל להב ביה"ס למקצועות בריאותריפוי בעיסוקסגל אקדמי בכיר
03-6405438
מור לוי ביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי זוטר
יוסף לוי ביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
יואב לוריא ביה"ס למקצועות בריאותריפוי בעיסוקסגל אקדמי זוטר
03-6405447
עדי ליברטי ביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
03-6409660
03-5335206
פרופ' דריו ליברמן ביה"ס למקצועות בריאותפיזיותרפיהסגל אקדמי בכיר
03-6405589
03-6409223
ביה"ס למקצועות בריאותפיזיותרפיהראש חוג
03-6405589
03-6409223
שפרה מאור ביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
ורה מבורך ביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי זוטר
פרופ' טובה מוסט ביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי בכיר
03-6406797
03-6409690
ליאור מוסקוביץ ביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתעוזר הוראה
ד"ר הילית מיכאליס ביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי זוטר
אליזבט[ליז] מינץ ביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
03-5302580
ד"ר סמיון מלניקוב ביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי בכיר
03-6408394
ויטה מצקובסקי ביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
ד"ר אסתר מקאי דוידוביץ ביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי זוטר
03-5349817
ד"ר טובה[טובי] מרגליות ביה"ס למקצועות בריאותריפוי בעיסוקסגל אקדמי זוטר
03-6405435
ד"ר יוסף מאהר משהראוי ביה"ס למקצועות בריאותפיזיותרפיהסגל אקדמי בכיר
03-6405428
03-6405428
חגית נופר ביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
ד"ר אסתר ניסן ביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
ד"ר אסנת סגל פריידנרייך ביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי בכיר
ד"ר ענת עמית אהרון ביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי בכיר
03-6405090
03-6203174
גברת אירינה פאיוק ביה"ס למקצועות בריאותפיזיותרפיהסגל אקדמי זוטר
08-8693719
ד"ר סיגל פורטנוי ביה"ס למקצועות בריאותריפוי בעיסוקסגל אקדמי בכיר
03-6405441
03-6409933
יצחק[יצחק פיימן] פיימן ביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
050-4429992
אסתר פנסו זבלודובסקי ביה"ס למקצועות בריאותפיזיותרפיהסגל אקדמי זוטר
08-9779495
03-7383401
ד"ר תמרה פרושנסקי מייטליס ביה"ס למקצועות בריאותפיזיותרפיהסגל אקדמי בכיר
03-6405434
03-5303750
ד"ר אנאבל פרידלנדר ליפסיק ביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
03-6405105
ד"ר ג'ייסון פרידמן ביה"ס למקצועות בריאותפיזיותרפיהסגל אקדמי בכיר
03-6405341
ד"ר שרה פרמן ביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי בכיר
03-5349817
03-5352868
רונית צמח ביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתעוזר הוראה
ביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתעמית הוראה
לאה צמח ביה"ס למקצועות בריאותפיזיותרפיהסגל אקדמי זוטר
03-5353651
03-5303750
ד"ר יעל קאופמן-כהן ביה"ס למקצועות בריאותריפוי בעיסוקסגל אקדמי זוטר
03-6405185
03-6409933
ד"ר איליה קגן ביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי בכיר
03-9376012
03-6408353
03-6409496
פרופ' סילביה קוטון ביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי בכיר
03-6409660
03-6409496
רונית קיגלי ביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי בכיר
08-9258220
03-6409660
פרופ' ליאת קישון-רבין ביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי בכיר
054-4722868
03-5352868
ביה"ס למקצועות בריאותועדת מינויים יחידתית
054-4722868
03-5352868
אודיה קליין ביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי זוטר
ד"ר אלון קלרון ביה"ס למקצועות בריאותפיזיותרפיהסגל אקדמי בכיר
03-6405430
ד"ר רבקה קפלן נאמן ביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי בכיר
03-5349817
שירלי קרמר ביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
03-5028359
03-5037688
פרופ' דורית רביד ביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי בכיר
03-5360394
03-6408626
03-6409477
ד"ר אנג'לה רובן ביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי בכיר
03-6406259
03-6409496
ד"ר אילן רוזינר ביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי בכיר
03-5349817
03-6409217
03-6044475
בן רוזנבליט ביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
ד"ר לימור רוזנברג ביה"ס למקצועות בריאותריפוי בעיסוקסגל אקדמי בכיר
ערבה רון באום ביה"ס למקצועות בריאותפיזיותרפיהסגל אקדמי זוטר
03-5303750
בצלאל ליאון[צאלי] רייכרד ביה"ס למקצועות בריאותפיזיותרפיהסגל אקדמי בכיר
03-6405459
03-6409223
ד"ר דבי רנד ביה"ס למקצועות בריאותריפוי בעיסוקסגל אקדמי בכיר
03-6406551
ביה"ס למקצועות בריאותריפוי בעיסוקראש חוג
03-6406551
פרופ' נאוה זלדה רצון ביה"ס למקצועות בריאותריפוי בעיסוקסגל אקדמי בכיר
03-6405443
03-6409933
ד"ר גילה שחר ביה"ס למקצועות בריאותפיזיותרפיהסגל אקדמי בכיר
03-7652700
03-6409019
יעל[יעל שלמון] שלמון ביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתעוזר הוראה
נטלי שמסיאן ביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתסגל אקדמי זוטר
נטלי שניידר מנדלוביץ ביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
052-3510264
רעות שניר ביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
דורין שפיגל ביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורת
ביה"ס למקצועות בריאותחוג למודי הפרעות בתקשורתעוזר הוראה
שרית שפיר ביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
רנטה שראל ביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
ד"ר רחל שרבני ביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי זוטר
ד"ר מרים תהילה ביה"ס למקצועות בריאותחוג לסיעוד-תכנית כלליתסגל אקדמי בכיר
054-3979457
03-6407157
03-6409496
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive