הנהלת ביה"ס וועדות ביה"ס

 

הנהלת בית-הספר (פורום ראשי חוגים)

נושאת באחריות לניהול בית הספר. יוזמת, מנחה ומייעדת הקצאת משאבים לקידום ופיתוח תכניות ההוראה והמחקר.

 

חברי הפורום

פרופ' ליאת קישון-רבין  יו"ר

פרופ' סילביה קוטון ראש החוג לסיעוד

ד"ר מיכל כץ לוירר  ראש החוג לפיזיותרפיה

פרופ' עופר אמיר  ראש החוג להפרעות בתקשורת

ד"ר דבי רנד  ראש החוג לריפוי בעיסוק

גב' רלי שטראוס - רכזת ניהולית ביה"ס

 

 

ועדות ביה"ס

 

ועדת הוראה

(כוללת ועדה לתואר ראשון ותואר שני)

מתווה את תכניות הלימודים ונאמנה על שמירת רמת הפעילות האקדמית של בית הספר לרבות קביעת תקנון הלימודים, הרכב הקורסים, הפעלתם ועריכתם.

 

חברי הוועדה

פרופ' תמר קרוליק יו"ר                                   ד"ר יעל הנקין

ד"ר מיכל יצחקי                                               ד"ר יוסף משהראוי                                            


​ד"ר אורית ברט                                                

נציג סטודנטים 

 


ועדה לענייני תלמידים

מטפלת במעמד האקדמי של התלמידים, ביישום תקנוני הלימודים ובקידום ענייני התלמידים.

 

חברי הוועדה

ד"ר יוסף משהראוי יו"ר

ד"ר דפנה ארי אבן רוט

ד"ר נעמי הדס לידור

מר בצלאל רייכרד

ד"ר אילנה מרגלית

 

 

 

ועדת מלגות

מטפלת במדיניות חלוקת מלגות, מענקי מחקר ובחירת מועמדים.

 

חברי הוועדה

פרופ' נאוה רצון- יו"ר

פרופ' סילביה קוטון

פרופ' ליאת קישון רבין

פרופ' דריון ליברמן

פרופ' קוטלר (נציג הפקולטה לרפואה)

 

רכזת ניהולית ביה"ס: משתתפת בועדות מתוקף תפקידה.

 

ועדת אתיקה

מטפלת בליבון סוגיות אתיות הנוגעות לסגל אקדמי ולסטודנטים במהלך השוטף של הוראה ומחקר.

 

חברי הוועדה

פרופ' רות דפרין- יו"ר

ד"ר דפנה ארי אבן רוט

ד"ר עינת בן ארי

גב' עדי ליברטי

ד"ר יוסף משהראוי

 

ועדת חיפוש לסגל בכיר

מטפלת בחיפוש סגל בכיר

חברי הוועדה

פרופ' אילן המל- יו"ר

פרופ' קרן אברהם- משנה לדקאן רפואה לנושאים קדם קליניים

פרופ' ליאת קישון-רבין

ד"ר דבי רנד

פרופ' חוה מוצ'ניק

פרופ' דריו ליברמן

פרופ' סילביה קוטון

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive