ועדות החוג להפרעות בתקשורת

 

פורום ראשי-חוג לשעבר (רח"ל)

פרופ' חוה מוצ'ניק – יו"ר

פרופ' מינקה הילדסהיימר

פרופ' ליאת קישון-רבין

פרופ' עופר אמיר

 

ראש תוכנית החרדים

פרופ' ליאת קישון –רבין

 

 

ועדת הוראה (סגל בכיר)

פרופ' חוה מוצ'ניק –יו"ר

פרופ' ליאת קישון –רבין

פרופ' עופר אמיר

פרופ' דורית רביד

פרופ' מינקה הילדסהיימר

פרופ' יעל הנקין

ד"ר נעם אמיר

ד"ר דפנה ארי-אבן  רוט

ד"ר ריקי קפלן-נאמן

ד"ר קטי בורודקין

ד"ר עמליה בראון

ד"ר אסנת סגל

ד"ר שרה פרמן

ד"ר אורלי הרצברג

ד"ר אילן רוזנר

ד"ר רות עזרתי

ד"ר שושי רבינוביץ

גב' עינת הוכשטיין פלד-עוזרת מנהלית

 

 

ועדה לענייני תואר שני

ד"ר נעם אמיר – יו"ר

פרופ' חוה מוצ'ניק

פרופ' ליאת קישון –רבין

פרופ' עופר אמיר

פרופ' דורית רביד

פרופ' מינקה הילדסהיימר

פרופ' יעל הנקין

ד"ר נעם אמיר

ד"ר רות עזרתי

ד"ר דפנה ארי-אבן  רוט

ד"ר ריקי קפלן-נאמן

ד"ר קטי בורודקין

ד"ר עמליה בראון

ד"ר אסנת סגל

גב' עיינה צבר-מזכירת תלמידי תואר שני

גב' עינת הוכשטיין פלד-עוזרת מנהלית

 

 

ועדה לענייני תלמידים - תואר ראשון

ד"ר דפנה  ארי-אבן רוט – יו"ר

ד"ר ריקי קפלן

ד"ר אורלי הרצברג

ד"ר עמליה בראון

ד"ר רות עזרתי

פרופ' עופר אמיר

גב' איילת הראל לקנר-מזכירת תלמידי תואר ראשון

 

מרכזת מערך הפרקטיקום

ד"ר דפנה ארי-אבן רוט

 

 

ועדת פרקטיקום בתחומי השמיעה

ד"ר ריקי קפלן-נאמן – יו"ר

ד"ר דפנה ארי-אבן רוט - מתאמת פרקטיקום מסלול חרדים

ד"ר יעל זלץ

גב' הילית פתאל

גב' רחל שנפס

 

ועדת פרקטיקום שפה ודיבור

ד"ר אורלי הרצברג – יו"ר

ד"ר אסנת סגל - מתאמת פרקטיקום מסלול חרדים

ד"ר עמליה בראון

ד"ר סמדר פתאל

ד"ר אסתי מקאי

 

 

ועדת סגל-מלווה לתלמידי תואר ראשון

ד"ר אסנת סגל – יו"ר

ד"ר שרה פרמן-מלווה שנה א'

ד"ר אסנת סגל- מלווה שנה ב'

ד"ר עמליה בראון –מלווה שנה ג'

ד"ר ריקי קפלן-נאמן –מלווה שנה ד'

 

 

ועדת קורס הדרכה למדריכים קליניים

ד"ר שושי רבינוביץ – יו"ר

ד"ר אורלי הרצברג

ד"ר אסנת סגל

ד"ר רות עזרתי

גב' עיינה צבר מזכירת תאר שני

 

 

ועדת אתיקה חוגית למחקר - תואר ראשון

פרופ' עופר אמיר – יו"ר

פרופ' חוה מוצ'ניק

ד"ר דפנה ארי-אבן רוט

פרופ' מינקה הילדסהיימר

ד"ר רות עזרתי

ד"ר אסנת סגל

 

 

ועדה לרווחת תלמידי החוג

ד"ר קטי בורודקין – יו"ר

ד"ר ריקי קפלן נאמן

ד"ר אילן רוזנר

ד"ר נעם אמיר

גב' עינת הוכשטיין פלד-עוזרת מנהלית

 

 

ועדת ציוד מחקר והוראה

ד"ר נעם אמיר – יו"ר

פרופ' חוה מוצ'ניק

פרופ' עופר אמיר

מר יורם גלעד- אחראי תחזוקת הציוד בחוג

גב' עינת הוכשטיין פלד-עוזרת מנהלית

 

 

ועדת אתר החוג

ד"ר נעם אמיר – יו"ר

פרופ' עופר אמיר

 

 

ועדת קבלה - תואר ראשון (מסלול רגיל, מסלול חרדי)

פרופ' חוה מוצ'ניק – יו"ר

פרופ' ליאת קישון-רבין

פרופ' עופר אמיר

גב' עינת הוכשטיין פלד-עוזרת מנהלית

 

 

נושאי תפקידים

נציגת החוג לפניות סטודנטים: ד"ר אסתי מקאי

מרכזת לימודי המשך בחוג: ד"ר עמליה בראון

מתאמת מפגשי סמינר מחלקתי: ד"ר שרה פרמן

מתאמת בקשות לרכישת ספרים בחוג: פרופ' יעל הנקין

אחראית למענה על פניות מועמדים לחוג: ד"ר שרה פרמן

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive