סיעוד כללית שנה ג': קורסים בבתי-החולים

סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין
שנה ג -קורסים בבתי הספר
0162.3126.01 סעוד חולה הנפש (כולל סמים ואלכוהול)
0162.3126.02 סעוד חולה הנפש (כולל סמים ואלכוהול)
0162.3126.03 סעוד חולה הנפש (כולל סמים ואלכוהול)
0162.3126.04 סעוד חולה הנפש (כולל סמים ואלכוהול)
0162.3126.05 סעוד חולה הנפש (כולל סמים ואלכוהול)
0162.3127.01 סעוד חולה הנפש - מעשי עבודה מעשית
0162.3127.02 סעוד חולה הנפש - מעשי עבודה מעשית
0162.3127.03 סעוד חולה הנפש - מעשי עבודה מעשית
0162.3127.04 סעוד חולה הנפש - מעשי עבודה מעשית
0162.3127.05 סעוד חולה הנפש - מעשי עבודה מעשית
0162.3110.01 סיעוד האשה
0162.3110.02 סיעוד האשה
0162.3110.03 סיעוד האשה
0162.3110.04 סיעוד האשה
0162.3110.05 סיעוד האשה
0162.3111.01 סיעוד האשה באשפוז -(מעשי) עבודה מעשית
0162.3111.02 סיעוד האשה באשפוז -(מעשי) עבודה מעשית
0162.3111.03 סיעוד האשה באשפוז -(מעשי) עבודה מעשית
0162.3111.04 סיעוד האשה באשפוז -(מעשי) עבודה מעשית
0162.3111.05 סיעוד האשה באשפוז -(מעשי) עבודה מעשית
0162.3112.01 סיעוד הילד והמתבגר
0162.3112.02 סיעוד הילד והמתבגר
0162.3112.03 סיעוד הילד והמתבגר
0162.3112.04 סיעוד הילד והמתבגר
0162.3112.05 סיעוד הילד והמתבגר
0162.3113.01 סיעוד הילד באשפוז - מעשי עבודה מעשית
0162.3113.02 סיעוד הילד באשפוז - מעשי עבודה מעשית
0162.3113.03 סיעוד הילד באשפוז - מעשי עבודה מעשית
0162.3113.04 סיעוד הילד באשפוז - מעשי עבודה מעשית
0162.3113.05 סיעוד הילד באשפוז - מעשי עבודה מעשית
0162.3100.01 סיעוד במצבי חירום
0162.3100.02 סיעוד במצבי חירום
0162.3100.03 סיעוד במצבי חירום
0162.3100.04 סיעוד במצבי חירום
0162.3100.05 סיעוד במצבי חירום
0162.3000.01 התנסות קלינית בקהילה עבודה מעשית
0162.3000.02 התנסות קלינית בקהילה עבודה מעשית
0162.3000.03 התנסות קלינית בקהילה עבודה מעשית
0162.3000.04 התנסות קלינית בקהילה עבודה מעשית
0162.3000.05 התנסות קלינית בקהילה עבודה מעשית
0162.4106.01 סמינר קליני
0162.4106.02 סמינר קליני
0162.4106.03 סמינר קליני
0162.4106.04 סמינר קליני
0162.4106.05 סמינר קליני
0162.3131.01 פיתוח מיומנויות לניהול הטיפול הסיעודי במצבי דחק באשפוז ובקהי שיעור
0162.3133.02 כח פוליטי ומנהיגות בחברה. שיעור
0162.3134.03 ניהול הטיפול שיעור
0162.3136.04 ניהול הטיפול בחולה במצב קריטי מורכב באמצעות סימנים וסמפטומים שיעור
0162.3137.04 שיטות אומדן ואבחון של חולה במצב קריטי מורכב שיעור
0162.3138.05 קידום ההתערבות הסיעודית במצבי אלימות והתמכרות לסמים ואלכוהול שיעור
0162.4102.01 סיעוד מתקדם בקהילה
0162.4102.02 סיעוד מתקדם בקהילה
0162.4102.03 סיעוד מתקדם בקהילה
0162.4102.04 סיעוד מתקדם בקהילה
0162.4102.05 סיעוד מתקדם בקהילה
ב' 0162.4116.01 התנסות מעשית בחדר מיון, ביחידות לטיפול נמרץ ובשח"ל (ישן4115- עבודה מעשית
ב' 0162.4116.02 התנסות מעשית בחדר מיון, ביחידות לטיפול נמרץ ובשח"ל (ישן4115- עבודה מעשית
ב' 0162.4116.03 התנסות מעשית בחדר מיון, ביחידות לטיפול נמרץ ובשח"ל (ישן4115- עבודה מעשית
ב' 0162.4116.04 התנסות מעשית בחדר מיון, ביחידות לטיפול נמרץ ובשח"ל (ישן4115- עבודה מעשית
ב' 0162.4116.05 התנסות מעשית בחדר מיון, ביחידות לטיפול נמרץ ובשח"ל (ישן4115- עבודה מעשית
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive