• ראשי
 • תכנית שנה ב' קבוצה 1 - התכנית הכללית בסיעוד

  סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין
  שנה ב סמסטר א
  קבוצה א
  א' 0162.5017.01 גנטיקה שיעור פרופ' בר נוי צביה
  א 10:00-08:00 106 מקצועות הבריאות
  א' 0162.2202.01 תזונה שיעור ד"ר מרים תהילה
  א 12:00-10:00 106 מקצועות הבריאות
  א' 0162.2115.01 פתולוגיה ספציפית שיעור ד"ר ליפשיץ ליאורה
  א 14:00-12:00 106 מקצועות הבריאות
  א' 0162.2201.01 אמבריולוגיה שיעור ד"ר שושנה סביון
  א 16:00-14:00 106 מקצועות הבריאות
  שנה ב סמסטר ב
  קבוצה א
  ב' 0162.3104.01 מבוא לאפידמיולוגיה שיעור פרופ' חודיק גבריאל
  א 10:00-08:00
  ב' 0162.2121.01 סיעוד בגריאטריה שיעור שרה ניסים
  א 12:00-10:00
  ב' 0162.2111.01 פרמקולוגיה קלינית שיעור ד"ר אלדר- בוק ענת
  א 14:00-12:00
  ב' 0162.2117.01 בריאות העובד והסביבה שיעור ד"ר לחמי סער
  א 16:00-14:00
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive