תקנות ונהלים

תקנות ונהלים:

רישום לקורס:

 • רשום לקורס יתאפשר במוסדות הלימוד רק עבור מי שנבחן בבחינת הכניסה וקיבל הודעה על קבלתו.
 • לא ניתן להירשם לבחינת הסיום (מגן) ללא זכאות ממשרד הבריאות
 • לא ניתן להירשם לקורס לשנים הבאות. ההרשמה נפתחת בכל שנה לשנה העוקבת בלבד.
 • רישום לבחינות יתאפשר עד לתאריך שייקבע מראש על ידי המרכז האקדמי.
 • ניתן לבטל רישום ולקבל זיכוי רק במתן הודעה של עד שבועיים לפני מועדי הבחינות.

ההרשמה הינה לקורסים המתקיימים במרכזי הלימוד שאושרו על ידי משרד הבריאות בלבד. 

הרשימה קיימת כאן באתר.

 

קורסים במרכזי לימוד אחרים אינם מזכים בנקודות הבונוס (מגן) לבחינת הרישוי הממשלתית.

 

 

בחינות:

 • הארכת זמן של רבע שעה בבחינת הכניסה וחצי שעה לכל חלק בבחינת הסיום (מגן), תתאפשר לעולים חדשים (עד 5 שנים), וכן לנבחן שימציא אישור להארכת זמן בבחינת הרישוי הממשלתית ממשרד הבריאות.
 • לא יתאפשרו ערעורים ומועדי ב' עבור בחינות הכניסה והסיום.
 • ייתכן ובמרכזי הלימוד יתבצעו מבחני תרגול במסגרת הקורס, תרגולים אלו אינם חלק מהציון הסופי. ללא גביית תשלום נוסף.
 • בבחינת הכניסה - נבחנים בעלי הציונים הגבוהים ביותר יתקבלו לקורס. הציונים הינם בגדר עבר/לא עבר  - אין פרסום מספרי של הציונים.
 • בחינת סיום מתאפשרת ללומד בקורס. במידה ולא ניגש הלומד למועד הבחינה, נשמרת לו האפשרות לגשת לבחינה אחת נוספת במועד העוקב בלבד.

קבלה לקורס:

 • קבלה לקורס תיבחן עבור נרשמים שנרשמו וביצעו את בחינת הכניסה בפועל.
 • מספר התקבלים מותנה במספר ההקצאות שהתקבלו ממרכזי הלימוד.
 • מספר המתקבלים משלב את מספר ההקצאות ואת מספר הנבחנים עם הציון הגבוה ביותר מתוך סך הנבחנים.
 • השיבוץ במרכזי הלימוד יבוצע על ידי אוניברסיטת תל אביב

לאחר שנבחנו בקשות המעבר והתקבלו החלטות השיבוץ לא יתקבלו בקשות למעבר בין מרכזי הלימוד

ציונים:

ציון מגן (בונוס):

 • נקודות הבונוס יחושבו כ- 10% מציון בחינת הסיום (מגן) החל מציון מוחלט של 65 נקודות שנקבע כציון מעבר הבחינה.

 • נקודות הבונוס ינתנו במספרים שלמים, ללא נקודה עשרונית. דוגמא: ציון 78 יזוכה ב-8 נקודות בונוס ולא ב-7.8,  וציון 74 יזוכה ב7 נקודות בונוס ולא 7.4.
 • נבחן המקבל ציון 65/75/85/95 נקודות הבונוס יעוגל כלפי מעלה. (דוגמא: ציון 65 מזכה ב-7 נקודות בונוס).
 • על פי משרד הבריאות ציון בונוס יוכר רק ללומד שקיבל בבחינת הרישוי ציון 53 ומעלה.
 • על פי משרד הבריאות ניתן לשימוש בנקודות הבונוס משך שנתיים מעת קבלתם. 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive