החוג לרפואת עיניים OPHTHALMOLOGY

ראש החוג:

פרופ' רות סיגל

 

מרכזת הקורס:

ד"ר ריטה ארליך

מרכזי הנושאים:

סמסטר א' - פרופ' ענת קסלר, ד"ר יהושע אלמוג, ד"ר ניצה כהן

סמסטר ב' - ד"ר אירית ברקת, ד"ר חגי אביזמר, ד"ר אליה לוינגר

 

מבנה הקורס:

סמסטר א' – נוירואופטלמולוגיה

סמסטר ב' – קרנית

 

מטרות הלימודים:

נוירואופטלמולוגיה

הבטים בסיסים וקלינים של מחלות נוירואופטלמלוגיות

עקרונות הדימות

הצגת מקרים

קרנית

הבטים בסיסים וקלינים של מחלות הקרנית

חידושים בהשתלות קרנית

ניתוחי רפרקציה

 

קהל היעד:

רופאים מתמחים ורופאים מומחים למחלות עיניים

 

המועד:

ימי ג'

חלק א' בין השעות 18:00  - 19:15

חלק ב' בין השעות 19:30  - 21:00

 

בהרצאות בהן 3 חלקים:

חלק א' בין השעות 18:00  - 19:00

חלק ב' בין השעות 19:00  - 20:00

חלק ג' בין השעות 20:00  - 21:00

 

המקום:

בניין הפקולטה לרפואה,

מספר החדר יעודכן בלוח האלקטרוני בכניסה לבניין

 

נקודות זכות:

25 נקודות לסמסטר

 

שכר לימוד:

2,400 ₪ לסמסטר

 

 

 

סמסטר ראשון

 

תאריך

נושא ההרצאה

מרצה

15.10.13

א. אנטומיה ודוגמאות קליניות

ב. אנמנזה ובדיקה נוירו-אופתלמולוגית

ד"ר ניצה כהן

ד"ר רות חונא

22.10.13

א. עקרונות שדה ראיה ממוחשב

ב. שדות ראיה עם פגמים נוירואופטלמולוגים

ד"ר יוסי גלובינסקי

ד"ר ניצה כהן

29.10.13

א.הגישה לחולה עם הפרעות ראיה חולפות

ב. הפרעות ראיה כיאסמטיות

ד"ר איריס בן בסט

ד"ר אייל אלוני

 

 

תאריך נושא ההרצאה מרצה

3

א+ב. עקרונות הדימות

ד"ר יהודית לוקמן

12.11.13

א. אופטיק נויריטיס NMO

ב. תסמונות ראייה מרכזיות

פרופ' ענת קסלר

ד"ר איריס בן בסט

19.11.13

א. שיתוק עצב 4 ו- 6

ב. שיתוק עצבים קרניאלים

ד"ר זינה אלמר

ד"ר אייל אלוני

26.11.13

א. המערכת האוקולומוטורית : סופר נוקלארית, אינטרנוקלארית, נוקלארית

ב. נוירופטיות אופטיות איסכמיות ותורשתיות

ד"ר יהושע אלמוג

 

ד"ר רות חונא

03.12.13

חנוכה – לא יתקיימו לימודים

 

10.12.13

א. ביטויים נוירואופתלמולוגים של מחלות סיסטמיות

ב. ניטגמוס ואוסצילסיות אחרות

ד"ר זינה אלמר

ד"ר יהושוע אלמוג

 

17.12.13

א+ב. הגישה לדיפלופיה

ד"ר חנה לייבה

24.12.13

א. בצקת דיסקה פסוידוטומר צרברי

ב. פטוזיס ורטרקצית עפעפיים בלפרוספזם

פרופ' ענת קסלר

ד"ר מיכאל פאול

31.12.13

א. הפרעות פונקציונליות

ב. מחלות וסקולריות , פיסטולות, אניוריזמות

ד"ר יהושע אלמוג

ד"ר הדס קליש

07.01.14

א. אישונים

ב. מחלות ארובה - פסוידוטומור אורביט, תירואיד

ד"ר יוספה הורוביץ

ד"ר הדס קליש

14.01.14

א. כאבי פנים עינים וראש

ב. מיסטניה אוקולרית CPEO

ד"ר אמנון מוסק

ד"ר איתן ראט

21.01.14

א. הצגת מקרים

 

ב. הצגת מקרים

ד"ר יהושע אלמוג

פרופ' ענת קסלר

ד"ר ניצה כהן

 

 

סמסטר שני

 

תאריך

נושא ההרצאה

מרצה

28.01.14

א.Anatomy, physiology, biochemistry

ב.                Pharmacology

 

ג. Genetics of corneal diseases

פרופ' ישראל קרמר

ד"ר רנין

שחאדה- משעור

ד"ר ערן פרס

04.02.14

א. Diagnostic ancillary tests, Specular   

   (microscopy, confocal microscopy,

  UBM)

ב. Tomography & Topography

ד"ר דוד ורסנו

 

 

ד"ר עדי מיכאלי

 

 

 

תאריך

נושא ההרצאה

מרצה

11.02.14

א. Corneal dystrophies & degenerations  (Dystrophies, metabolic disorders, degenerations)

ב.  Ectatic disorders

ד"ר מעוז עמירן

 

ד"ר יואב ברגר

 

 

18.02.14

א.Congenital anomalies of the cornea

 & anterior segment (microconea,

 megalocornea, cornea plana,

 anterior dysgenesis, ICE, trauma, 

 PKP in children)

ב. Neoplastic disorders of the cornea conjunctiva (epithelial tumors, pigmented tumors, vascular tumors, lymphatic tumors)

ד"ר אריה מרקוביץ'

 

 

 

 

פרופ' מרדכי רוזנר

25.02.14

א. Immune mediated disease of the

   Cornea (PUK, Mooren's ulcer,

   marginal keratitis, interstitial

    keratitis)

ב. Conjunctivitis (viral allergic, vernal, DD)

פרופ' טובה ליפשיץ

 

 

 

ד"ר גיא קליינמן

 

04.03.14

א+ב.  Ocular surface eye disease

 (Cicatricial disorders, stem cell

 deficiency, stem cell & amniotic

 membrane transplantation

פרופ' אבי סולומון

11.03.14

א. Bacterial keratitis: pathogenesis

ב. Bacterial keratitis: clinical course

    and therapy

ד"ר אירית ברקת

פרופ' יוסף פרוכט

 

18.03.14

א. Fungal and Acanthamoeba keratitis

ב. Noninfectious keratopathy

 (Filamentary keratitis, Thygeson,

 Neurotrophic keratitis)

ד"ר פני שגב

ד"ר דוד לנדאו

 

25.03.14

א. Herpetic eye disease HSV, VZV

ב. (Corneal injury, Traumatic injuries blunt trauma, surgery)

ד"ר אהרון גרינבאום

ד"ר שמואל לברטובסקי

01.04.14

א.  Dry eye and ocular rosacea

ב.  Eye banking

ג. Complications of contact lens wear

פרופ'  אור קייזרמן

ד"ר ולרי  ברסודצקי

ד"ר חגי אביזמר

08.04.14

א. Penetrating keratoplasty

ב. Anterior lamellar keratoplasty

ג.  Posterior lamellar keratoplasty

פרופ' יצחק אבני

ד"ר מרדכי  נפתלי

פרופ' אירית בכר

 

 

 

תאריך נושא ההרצאה מרצה

15.04.14

חג פסח - לא יתקיימו לימודים

 

22.04.14

Refractive surgery:  Surface surgeries

Refractive surgeries: Lamellar

פרופ' חנא גרזוזי

ד"ר אליה לוינגר

29.04.14

א. Intracorneal rings

ב. Optical aberrations

ג. Corneal biomechanics

ד"ר עאדל ברבארה

פרופ' יעקב רוזנמן

ד"ר דוד צדוק

06.05.14

יום העצמאות - לא יתקיימו לימודים

 

13.05.14

א.Complications of refractive surgery

ב. Decision making in cornea and refractive surgery

ד"ר שמואל לוינגר

פרופ' יוסף פרוכט

פרופ' טובה ליפשיץ

ד"ר שמואל לוינגר

ד"ר אירית ברקת

ד"ר אליה לוינגר

ד"ר חגי אביזמר

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive