אודות הוועדה למקצוענות ברפואה

מטרות:

לקיים מעקב אחר חריגות של תלמידים של ביה"ס לרפואה (שלוש תוכניות), ביה"ס לרפואת שיניים ובית הספר למקצועות הבריאות, מאמות המידה של האתיקה והמקצוענות, כפי שנקבעו באמנת בית הספר לרפואה ע"ש סאקלר.

 

נוהל עבודה: פגישות הוועדה ייקבעו על פי הצורך, כשמתקבלת תלונה או דיווח על הפרה אפשרית של כללי האתיקה והמקצוענות.


מי רשאי לפנות לוועדה: כל איש סגל רפואי או מנהלי בבתי הספר, סטודנטים, מטופלים ורשויות החוק.


דרך הפנייה: למזכירת הוועדה גב' מירה ניר, דוא"ל: miran@tauex.tau.ac.il או לכל אחד מחבריה.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive