ציוד בין מחלקתי

ביחידת הצב"מ מגוון רחב של ציוד השייך לתחומים מדעיים מגוונים.

 

יעוד הצב''מ הוא לאפשר ביצוע מחקר מתקדם, אשר מצריך ציוד חדיש ומשוכלל, והשימוש בו מתאים למגוון רחב של חוקרי האונברסיטה. הנגישות לציוד מתאפשרת לאחר רישום והסמכה ע"י מנהל הצב"מ.

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive