מינהל ושירותים

מתן שרותים לוגיסטיים בפקולטה, משק ורכש כללי הן לסגל הקליני, הקדם קליני וכן למנהלת הפקולטה.

כמו כן, מתן שרות ע"י מנהל הגוש והצוות בתחום המנהלה והאחזקה.

היחידה למערכות מידע נותנת מענה בתחום המחשוב למנהלה, לסגל האקדמי ולהוראה.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive