חברי ועדת בית חיות

יו"ר - פרופ' רות שלגי

 

חברי הוועדה:

פרופ' רות אשרי -פדן

פרופ' רינה ארבספלד

ד"ר מיקי הרלב

 

 

מרכזת הוועדה: גב' סיגל סוגבי

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive