דיסוציאציה טראומטית

החוג לפסיכיאטריה

דיסוציאציה טראומטית * ​

Traumatic Dissociation

 

 

לחיצה להורדת תכנית הקורס לשנת תש"פ 2019/20

 

ראש החוג:

פרופ' יחיאל לבקוביץ

מרכזי הקורס:

ד"ר שמואל הירשמן, ד"ר ענבל ברנר

מטרות הלימודים:

דיסוציאציה היא מהאתגרים הקשים והמורכבים במפגש הטיפולי. השדה האנליטי התייחס לנושא לעיתים בהעמקה ולעיתים בהתעלמות ושכחה.  הקורס יעסוק בדיסוציאציה כהיבט מרכזי בהתפתחות ובקליניקה של טראומה מינית וטראומה מורכבת. 

מטרות הקורס הינן המשגת החוויה הדיסוציאטיבית ומתן כלים לעבודה הטיפולית המעשית.

מתכונת ההוראה:

14 מפגשים (4 שעות אקדמיות בכל מפגש), בכל מפגש יתקיים חלק תיאורטי וחלק הדרכתי מעשי. החלק התיאורטי כולל הרצאות שיועברו על ידי מומחים מהארץ ומחו"ל וכן קריאה בחומר תיאורטי. הדרכות קבוצתיות יינתנו על מקרים שיוצגו על ידי משתתפי הקורס. 
דרישות הקורס: נוכחות בלפחות 75% מהמפגשים, הצגת מקרה בהדרכה קבוצתית פעם אחת במהלך הקורס או הובלת קריאה מודרכת במאמר פעם אחת במהלך הקורס, קריאת החומר התיאורטי הנדרש להרצאות

קהל היעד:

מטפלים בעלי תואר MA לפחות מתחום בריאות הנפש (פסיכיאטרים, פסיכולוגים, עו"ס קליניים, מטפלים בהבעה ויצירה), אשר מטפלים/טיפלו בעבר במקרה אחד לפחות של מטופל/ת עם הסתמנות דיסוציאטיבית.

המועד:

ימי שלישי, סמסטר ב

בין השעות 16:00 – 19:30

המקום:

בניין הפקולטה לרפואה

נוכחות:

אישור לימודים סמסטריאלי יינתן רק אם הלומד השתתף בלפחות 75% מהמפגשים

נקודות זכות:

25 נקודות לסמסטר, בכפוף לאישור המועצה המדעית

שכר לימוד:

2,750 ₪ לסמסטר

הרשמה:

https://medicine-cme.tau.ac.il/produsityuniversity/#/register

 
 
הנושאים המרכזיים שיידונו במהלך הקורס **:

דיסוציאציה בפסיכואנליזה הקלאסית

הזדהות עם התוקפן והחזרה הכפייתית

דיסוציאציה והדחקה

דיסוציאציה בתיאוריה ההתייחסותית

תיאוריית הדיסוציאציה הסטרוקטוראלית

טראומה, דיסוציאציה והגוף

התיאוריה הפוליוגאלית

קרקוע, משאבים ועבודה עם הגוף במצבים דיסוציאטיביים

עקרונות הטיפול בדיסוציאציה

עבודה בEMDR עם דיסוציאציה

עבודה עם חלקים וקולות בהפרעות דיסוציאטיביות

המפגש בין החלקים הדיסוציאטיביים של המטופל והמטפל

זכרון טראומטי ודיסוציאציה

ביבליוגרפיה:

 

שיעור 2- פרנצי, ש. היומן הקליני. (1932, 2013), עם עובד. עמודים 57-73, 101-107

שיעור 3- ויניקוט, ד.ו. פחד מתמוטטות. בתוך "עצמי אמיתי, עצמי כוזב". 287-300. עם עובד. 1963,2010.

שיעור 5- סטרן ד. (2013). חוויה לא מנוסחת: מכאוס מוכר לאי סדר יצירתי (1983). בתוך: פסיכואנליזה התייחסותית: צמיחה של מסורת. תל אביב: תולעת ספרים

שיעור 6: Davies, J. & Frawley, M (1994). Treating The Adult Survivor Of Childhood Sexual Abuse: A Psychoanalytic Perspective. Chapter 4: Dissociation (P.62-85). New York: Basic Books

שיעור 7: Davies, J. & Frawley, M (1994). Treating The Adult Survivor Of Childhood Sexual Abuse: A Psychoanalytic Perspective. Chapter 9: Eight Transference-Countertransference Positions (P.167-185). New York: Basic Books

שיעור 8: Steele, K, Van Der Hart, O. & Nijenhuis, E.R.S. (2005). Phase-Oriented Treatment Of Structural Dissociation In Complex Traumatization: Overcoming Trauma-Related Phobias. Journal Of Trauma & Dissociation, Vol. 6(3).

שיעור 9: בנג'מין, ג. אדון ושפחה. בתוך "כבלי האהבה". 63-98. כנרת זמורה-ביתן (1988 ) 2005.

שיעור 10: Ogden, P., Minton, K. & Pain, C. (2006) Trauma And The Body: A Sensorimotor Approach To Psychotherapy.Chapter 2: )  Window Of Tolerance: The Capacity For Modulating Arousal.  Norton

שיעור 11: Steele, K. Boone, S. Van Der Hart (2017) Treating Trauma Related Dissociation. Chapter 8:  Principles Of Treatment ( P. 163-178). New York, Norton Press

שיעור 12: Bromberg, P.M. (1996). Standing In The Spaces: The Multiplicity Of Self And The Psychoanalytic Relationship. Contemporary Psychoanalysis., 32:509-535

 

שיעור 14: זליגמן, צ, נווה, א (2018) הנשכחות שאי אפשר לשכוח: תהליכי זיכרון אצל נפגעי גילוי עריות. שיחות, כרך ל, חוב מספר 2

 

קריאת רשות מומלצת:

Howell E.F. (2005). The Dissociative Mind. 14-30, 102-107, 113 – 120. Routledge

Chu, James A. M.D., The Repetition Compulsion Revisited: Reliving Dissociated Trauma In: Rebuilding Shattered Lives, Pp. 28-41.

 

היה או לא היה. כאשר צללים של פגיעה מינית בילדות עולים בטיפול. עורכות: אשל, ע. זליגמן, צ. 2017. הוצאת כרמל

 

* הסבר בתקנות ונהלים - שכר לימוד

** תכנית הקורס הסופית כפופה לשינויים ותפורסם לקראת תחילת הקורס

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive