פסיכוגריאטריה

החוג לפסיכיאטריה

פסיכוגריאטריה*

Geriatric Psychiatry

לימודי תעודה – שנה ב'

 

לחיצה להורדת תכנית הקורס לשנת תש"פ 2019/20

 

ראש החוג:

פרופ' יחיאל לבקוביץ

מרכזות  הקורס:

ד"ר דפנה שפט, ד"ר רמית רבונה

מטרות הלימודים:

 

הקניית ידע קליני ותיאורטי בפסיכיאטריה של הזקנה (פסיכוגריאטריה) ותחומים סמוכים (גריאטריה, נוירולוגיה, רווחה ומשפט)
מתכונת ההוראה: הקורס כולל הוראה פרונטלית, הצגת מקרים, סדנאות, סיורים לימודיים, התנסות קלינית, ואתר למידה אינטרנטי
דרישות לתעודה:

מתכונת לימודי התעודה למשך שנתיים פרונטליות, 4 סמסטרים, לימודים מקוונים והתנסות קלינית להשלמת כ-400 שעות לימוד הנדרשות. בנוסף ללימודים העיוניים יועברו תכנים נוספים בפלטפורמה דיגיטלית במהלך השנתיים.

ההתנסות הקלינית כוללת יומיים של התלמדות בהתמחויות המקבילות (התלמדות במסגרת גריאטרית לפסיכיאטרים ובמסגרת פסיכיאטרית לגריאטרים). בנוסף התנסות בת שבוע במרפאה פסיכוגריאטרית והתנסות בת שבוע במחלקה פסיכוגריאטרית (את ההתנסות ניתן להשלים במהלך שנות הלימוד ולכל המאוחר עד סיום סמסטר א' בשנת הלימודים העוקבת).

בחינה בכתב תתקיים בסיום השנה הראשונה. בסיום השנה השנייה, יתבקש הלומד להצגת מקרה ומבחן בעל פה. קבלת תעודה מותנית בהגשת כל החובות הנדרשים.

קהל היעד:

מתמחים בפסיכיאטריה לאחר שלב א', מומחים בפסיכיאטריה, ברפואת המשפחה, בנוירולוגיה, ברפואה פנימית ובגריאטריה

הרשמה פתוחה להשתלבות גם ללומדים חדשים

המועד:

ימי חמישי, בין השעות 16:00 – 19:45

המקום:

בניין הפקולטה לרפואה

נוכחות: אישור לימודים סמסטריאלי יינתן רק אם הלומד השתתף לפחות ב- 80% מהמפגשים 

נקודות זכות:

25 נקודות לסמסטר, בכפוף לאישור המועצה המדעית

שכר לימוד:

2,750 ₪ לסמסטר
הרשמה:

https://medicine-cme.tau.ac.il/produsityuniversity/#/register

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים.

 

* הסבר בתקנות ונהלים - שכר לימוד

            
 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive