פסיכוגריאטריה

החוג לפסיכיאטריה

פסיכוגריאטריה*

Geriatric Psychiatry

לימודי תעודה – שנה א'

 

הקורס לתש"פ בהליך גיבוש ויעודכן בהקדם 

 

ראש החוג:

פרופ' יחיאל לבקוביץ

מרכזות  הקורס:

ד"ר דפנה שפט, ד"ר רמית רבונה, ד"ר אילנה וינטראוב

מטרות הלימודים:

 

הקניית ידע קליני ותיאורטי בפסיכיאטריה של הזקנה (פסיכוגריאטריה) ותחומים סמוכים (גריאטריה, נוירולוגיה, רווחה ומשפט)
מתכונת ההוראה: הקורס כולל הוראה פרונטלית, הצגת מקרים, סדנאות, סיורים לימודיים, התנסות קלינית, ואתר למידה אינטרנטי
דרישות לתעודה:

הקורס מתפרס על פני שלוש שנים, 6 סמסטרים, כ- 400 שעות הוראה. ההתנסות הקלינית כוללת:

  • בשנה הראשונה יומיים של התלמדות בהתמחויות המקבילות (התלמדות במסגרת גריאטרית לפסיכיאטרים ובמסגרת פסיכיאטרית לגריאטרים), לא מחייב שיתקיים בשעות הקורס.
  • בנוסף שבוע של התנסות במרפאה ושבוע במחלקה פסיכוגריאטרית.

בחינות תתקיימנה בסיום כל שנה ועם סיום הקורס תתקיים בחינה מסכמת. לבחינה המסכמת רשאים לגשת רק מי שסיים חובות שישה סמסטרים.

נבדקת אפשרות של השלמת הלימודים וההתנסות בתוך שנתיים.

קהל היעד:

מתמחים בפסיכיאטריה לאחר שלב א', מומחים בפסיכיאטריה, ברפואת המשפחה, בנוירולוגיה, ברפואה פנימית ובגריאטריה

המועד:

ימי חמישי

חלק א' בין השעות 16:00 – 17:45

חלק ב' בין השעות 18:00 – 19:45 

המקום:

בניין הפקולטה לרפואה

נוכחות: אישור לימודים סמסטריאלי יינתן רק אם הלומד השתתף בלפחות 75% מהמפגשים 

נקודות זכות:

25 נקודות לסמסטר, בכפוף לאישור המועצה המדעית

שכר לימוד:

2,750 ₪ לסמסטר
הרשמה:

https://medicine-cme.tau.ac.il/produsityuniversity/#/register

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים.

יתאפשר רישום גם לסמסטר בודד ללא זכאות לקבלת תעודה.

 

 

            
* הסבר בתקנות ונהלים - שכר לימוד
 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive