פסיכיאטריה של הילד והמתבגר

החוג לפסיכיאטריה

פסיכיאטריה של הילד והמתבגר *

Child and Adolescent Psychiatry

 

לחיצה להורדת תכנית הקורס לשנת תש"פ 2019/20

 

 

ראש החוג:

פרופ' יחיאל לבקוביץ

יו"ר הסקציה:

פרופ' פז תורן

ועדה מייעצת:

פרופ' גיל זלצמן, פרופ' סילבנה פניג

מטרות הלימודים:

להקנות ידע קליני ותיאורטי בנושאים של התפתחות נורמלית של הילד והמתבגר, פסיכופתולוגיה של הילד והמתבגר ושיטות טיפול.
מתכונת ההוראה:

ההרצאות השנה יתמקדו בהתפתחות נורמלית של הילד והמתבגר ובשיטות טיפול ויעבירו אותן טובי המומחים בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר מכל הארץ.

קבוצת ההדרכה תונחה על ידי מומחה בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר עם ידע וניסיון נרחבים בפסיכותרפיה ועל ידי פסיכולוג קליני בכיר. ההדרכה תתמקד באינטייק התפתחותי ותכלול פורמולציה דינמית, הגדרת מטרות הטיפול והתייחסות לכלים פסיכותרפויטיים המותאמים למקרה, עם דגש על הבנת מושגים תיאורטיים בפסיכותרפיה דינמית.

דרישות לתעודה:

ארבעה סמסטרים בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר ושני סמסטרים  בפסיכיאטריה כללית, ועמידה בבחינה מסכמת.

קהל היעד:

מתמחים ומומחים בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר, מתמחים ומומחים בפסיכיאטריה כללית.

יתקבלו גם (לא לתעודה, לא להדרכה)  מתמחים ומומחים ברפואת ילדים, רפואת משפחה, נוירולוגיה, מומחים בפסיכולוגיה קלינית, עובדים סוציאליים קליניים ומטפלים בהבעה.

המועד:

ימי שני

הדרכה בין השעות   14:30 -  15:45

הרצאות בין השעות  16:15 -  19:00

המקום:

בניין הפקולטה לרפואה

נוכחות:

אישור לימודים סמסטריאלי יינתן רק אם הלומד השתתף בלפחות 75% מהמפגשים

נקודות זכות:

25 נקודות לסמסטר, בכפוף לאישור המועצה המדעית

שכר לימוד:

2,750 ₪ לסמסטר , ללא הדרכה- 2,250 ₪ לסמסטר

הרשמה:

https://medicine-cme.tau.ac.il/produsityuniversity/#/register

 

 

* הסבר בתקנות ונהלים - שכר לימוד

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive