אפידמיולוגיה ורפואה מונעת - אינפורמטיקה רפואית

 

החוג לאפידמיולוגיה ורפואה מונעת

קורס מערכות מידע ברפואה ובמחקר

- אינפורמטיקה רפואית */** 

Medical Informatics

 

סילבוס להורדה

 

ראש החוג:

פרופ' תמי שוחט

מרכזת הקורס:

ד"ר ורדה שלו

מרצים:

פרופ' מרדכי שני,  פרופ' יהושוע שמר,  פרופ' הווארד  עמיטל,  מר יוסף ז'אן, ד"ר תומר זיו,  ד"ר איריס גורן,  ד"ר משה פישר,  ד"ר מיכל גינדי,  ד"ר גבריאל חודיק,  עו"ד שלי החנוכי

מטרות הלימודים:

  • חשיפה לעולם מערכות המידע ברפואה לצורך טיפול רפואי ומחקר
  • להכיר את ההתפתחות ההיסטורית של תחום האינפורמטיקה ברפואה ולהתוודע למושגי יסוד מתחום זה
  • להבין את היתרונות והמגבלות של אינפורמטיקה ברפואה
  • ללמוד על ההיבטים המשפטיים והאתיים ואת כיווני ההתפתחות העתידיים

קהל היעד:

רופאים העוסקים בקליניקה או במחקר אפידמיולוגי

המועד:

ימי ג', סמסטר ב'

בין השעות 16:00 – 20:00

המקום:

בניין הפקולטה לרפואה,

מספר החדר יעודכן בלוח האלקטרוני בכניסה לבניין

נקודות זכות:

25 נקודות לסמסטר

שכר לימוד:

2,400 ₪ לסמסטר

ספרות מומלצת:

Shortfile Eh, Blois Ms, The Computer Meets Medicine And Biology: Emergence Of A Discipline.

In: Biomedical Informatics, Shortlife Eh., Cimino, Jj. (Eds.) Springer Pub. New-York, Ny

 
 
 
 

 

      

 

 

**/ * הסבר ב"סדרי הרשמה" 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive